- Heller Amnesty enn al-Qaida

Er britiske universiteter et arnested for islamistisk ekstremisme? Nei, mener forskeren June Edmunds ved britiske Cambridge University.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mer sannsynlig at muslimske studenter blir medlem av Amnesty International enn al-Qaida, ifølge studien til Edmunds.

Hun presenterte tidligere denne måneden et forskningsarbeid om holdningene til muslimske studenter i Storbritannia.

Studien konkluderer med at frykten for islamistisk ekstremisme på universitetene er overdrevet.

Muslimske studenter på britiske universiteter er mer opptatt av menneskerettigheter enn av politisk islam, hevder Edmunds.

Politisk strid

Studien går direkte inn i en politisk strid i Storbritannia.

Edmunds viser til at den britiske regjeringen tidligere i år innførte retningslinjer for universitetsansatte, som blant annet innebærer økende overvåking av muslimske studenter.

Tiltakene har vært svært kontroversielle, og ifølge Edmunds er de bygd på en frykt for en trussel som er overdrevet.

Et annet bilde

Edmunds studie gir et annet bilde enn en studie som ble presentert tidligere i år.

I forbindelse med Edmund sin forskning er en studie fra Cardiff University i juni blitt hentet fram igjen av Anthony Glees ved Buckingham University.

I avisa The Guardian går Glees til angrep på Edmunds, med anklager om at hun konkluderer på et syltynt grunnlag.

Ifølge Glees konkluderte Cardiff-studien med at ”et økende antall unge muslimer blir tilstrekkelig misfornøyd med livene deres i liberal-demokratisk-kapitalistiske samfunn til at de kan støtte voldelig terror”. 

Edmunds studie er første del av et større forskningsprosjekt på unge muslimer i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten og er basert på dybdeintervjuer med 26 studenter i London, Cambridge og Bradford.

Glees mener derimot at antall intervjuede er for lavt, og stiller spørsmål ved Edmunds’ metode. Glees viser til at 600 var intervjuet i studien fra Cardiff University.

Trussel?

Mens Cardiff-studien altså konkluderer med at trusselen om terror kan øke, hevder Edmunds at hun ”fant lite bevis for noen slik trussel.”

Ifølge den nyeste studien er flertallet av unge britiske muslimer kritiske til politisk islam. ”Det er mer sannsynlig at de blir med i Amnesty International enn al-Qaida,” heter det.

Ifølge Cambridge-studien er unge muslimer bedre integrert i det britiske samfunnet enn foreldrene sine, med en sterkere følelse av nasjonal identitet.

- Mange er fiendtlig innstilt til politisk islam og opptatt av menneskerettigheter, spesielt i muslimske land, hevder forskerne.

De unge muslimene ser, ifølge studien, restriksjoner på uttrykk for den religiøse identiteten deres som et brudd på menneskerettighetene snarere enn et hinder for en større politisk islamsk sak.

- Funnene viser at de unge muslimene som er best utstyrt til å lede en radikal opposisjon mot vestlige samfunn også er de minst tilbøyelige til å gjøre det, hevder June Edmunds i en pressemelding.

BBC News

De fleste som ble intervjuet var ifølge studien medlem av en muslimsk organisasjon, men disse var hovedsakelig moderate grupper med internasjonale bånd.

De mest populære nettstedene deres var ifølge studien ikke religiøse sider, men BBC News, The Independent og The Guardian.

Edmunds skriver samtidig at ”en minoritet har ekstreme politiske syn”. Glees svarer på dette med at det er alt kritikerne hennes har hevdet. Uenigheten er med andre ord hvorvidt minoriteten er økende, og hvorvidt den bør anses som en trussel.

Edmunds mener altså at frykten er overdrevet. Hun viser til at man har sett en økende overvåking av muslimske studenter og hevder dette bygger på et bilde av en trussel som ikke reflekterer holdningene og livene til det store flertallet av unge britiske muslimer.

- Skape problemer for seg selv

Den økende overvåkingen kan ifølge Edmunds være ”kontraproduktiv”.

Hvis regjeringen fortsetter som i dag, vil den, ifølge Edmunds, ”bare skape problemer for seg selv, ved å demonisere en gruppe unge som ofte er mer internasjonalistiske og opptatt av liberale verdier enn sine ikke-muslimske jevnaldrende”.

Glees anklager på sin side Edmunds for å overse tidligere studier og for å konkludere på et for tynt grunnlag.

Han viser blant annet til den britiske regjeringen, som ifølge Glees mener enkelte universiteter ”fostret radikalisering” fra starten på 1990-tallet til starten 2000-tallet og at dette fortsatt er et problem enkelte steder - men ”ikke på de fleste”.

Les mer: 

Pressemeldingen fra Cambridge University

June Edmunds innlegg i The Guardian

Anthony Glees’ svar i The Guardian

Powered by Labrador CMS