Ikke så mange kryp likevel?

Det finnes kanskje ikke over ti millioner arter av småkryp i verden, som enkelte har antatt. Kanskje finnes det kanskje bare 3,7 millioner, ifølge en ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke sikkert at det er så mange småkryp i verden som vi har antatt, ifølge en ny studie. (Foto: Joe Mabel/ Wikimedia Commons med lisens)

Kankje må vi nedjustere forventningen om hvor mange arter av småkryp det finnes i regnskoger og i resten av økosystemet, som vi ennå ikke har beskrevet.

- Vår forståelse av antall arter på jorda er vanskelig å beregne, mye på grunn av en gruppe organismer, nemlig tropiske leddyr, som inkluderer insekter, edderkopper midd og liknende organismer.

- Anslagene for hvor mange arter det finnes i denne gruppa har variert fra noen millioner opp til 100 millioner, sier Andrew Hamilton ved University of Melbourne i en pressemelding fra universitetet.

Ved hjelp av sannsynlighetsmodeller som man vanligvis bruker for å forutse økonomisk risiko, fant forskerne at det med 90 prosent sannsynlighet ikke er flere enn mellom 2 og 7 millioner slike arter på jordas overflate.

Nærbilde av ansiktet til en øyenstikkerhunn( Foto: André Karwath/Wikimedia Commons med lisens)

Det mest nøyaktige de kunne komme fram til, var 3,7 millioner krafsende biller, fluer, edderkopper og andre småtasser.

Store norske leksikon opererer med et anslag om godt over ti millioner arter, bare av insekter.

Studien med de nye beregningene skal publiseres i tidsskriftet American Naturalist.

Hvor mange biller bor i et tre?

- Mange forskere har med beregninger kommet til vidt forskjellige tall, sier Hamilton.

Han og kollegaene har bygget sine sannsynlighetsberegninger på data fra en rekke tidligere studier, men tok høyde for usikkerhetsmomenter, for eksempel om hvor mange billearter man kan anta at finnes i løvtaket på et typisk regnskogtre.

- Vi regnet inn usikkerheten som er knyttet til disse dataene, og dermed usikkerheten rundt det endelige anslaget om hvor mange arter som finnes, sier han i pressemeldingen.

Estimatet de nå har kommet med, antyder at det samlede antall arter som lever sammen på jorda, med unntak av hordene av bakterier, kan være rundt 5,5 millioner.

Den øyenstikkerliknende Platycnemis pennipes, fanget med kamera i Münster i Tyskland. (Foto: Guido Gerding/ Wikimedia Commons. Se lisens)

Tilstanden verre enn antatt?

Beregningene til Hamilton og kollegaene, som kommer i det Internasjonale biomangfoldsåret 2010, kan kanskje gi et mer realistisk, men kanskje også tristere utgangspunkt for å måle tempoet som arter dør ut i, mener forskeren.

- Slike rater blir typisk målt ved å se på områder med habitater som blir borte, men for å vite hvor mange arter som blir borte, må vi vite hvor mange som fantes der i utgangspunktet.

- Det er åpenbart slik at hvis utgangspunktet er færre arter enn antatt, kan tilstanden være verre enn vi har trodd. Kanskje reduseres mangfoldet i økosystemene enda raskere enn antatt, sier Hamilton i pressemeldingen.

Han vil også se sitt nye anslag over artene på jorda fra en annen side, og påpeker at vi fremdeles har en haug av kryp og vesener å bli kjent med.

- Funnene betyr også at til tross for 250 år med denne forskningen, er enda 70 prosent av leddyrene ubeskrevet, sier han.

Kilder:

Who are we sharing the planet with? Millions less species than previously thought. Pressemelding fra The University of Melbournes School of Land and Environment.

Powered by Labrador CMS