Innvandrere utgjør nesten 15 prosent av den norske befolkningen. Veksten fra i fjor er den laveste siden 2002.

Laveste vekst av innvandrere siden 2002

Ved inngangen til 2021 var det bosatt 9600 flere innvandrere i Norge enn året før. Det gir den laveste innvandringsveksten siden 2002, ifølge SSB.

Det var bosatt til sammen 800 100 innvandrere i Norge ved inngangen til året, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) Innvandrere utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen.

Ikke siden 2002 har Norge sett en økning i løpet av et år som har vært lavere enn 10 000, noe som henger sammen med koronatiltakene, ifølge SSB.

Den lavere veksten i antall bosatte innvandrere gjelder for de fleste nasjonaliteter. Innvandrere fra Polen utgjør den største innvandrergruppen og tallet lå på 102 000 personer ved inngangen til det nye året.

Det ble registrert nesten 1000 flere bosatte polakker i 2021 enn året før. Innvandrere fra Syria og Litauen kommer på de neste plassene når det gjelder vekst i antall bosatte.

Samtlige av Oslos 15 bydeler ligger over landsgjennomsnittet på 14,8 prosent innvandrere. Bydeler hvor mer enn én av tre innbyggere er innvandrer er bydelene Stovner med 39 prosent, Søndre Nordstrand og Alna begge med 37 prosent og Grorud med 36 prosent.

To kommuner på Finnmarkskysten har hatt en vekst i innvandringen de siste årene og passerte landets største kommune Oslo. Gamvik og Båtsfjorden har begge, i forhold til folketallet, flere innvandrere enn Oslo, henholdsvis 29 og 27 prosent innvandrere.

Kommunen med den laveste innvandrerandelen er Rindal hvor kun 2 prosent av befolkningen er innvandrere.

Powered by Labrador CMS