Tanzanianske kalver vokser for dårlig

Dårlig kunnskap om stell og fôring av kalver gir lav melkeproduksjon for bønder i Tanzania. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vannkilde på en gård i Tanzania (Foto: Jelly S. Chang'a)

Melkeproduksjon er en viktig inntektskilde for bønder som driver småskala jordbruk i Tanzania.

Næringen er viktig for fattigdomsbekjempelsen i regionen, men dårlig kunnskap om stell og fôring av kalver gir lav melkeproduksjon.

Stipendiat Jelly Senyagwa Chang'a ved Norges veterinærhøgskole har undersøkt helsetilstand og tilvekst hos kalver fra melkeraser i den østlige delen og det sørlige høylandet i Tanzania.

Hun registrerte at mange kalver vokste sent og var ganske pjuskete, noe som ofte tyder på at dyra har mange parasitter.

Det har vært antatt at mage-tarmparasitter som kalles kryptosporidier, kunne være en del av årsaken til dårlig tilvekst og helse hos kalver i området som ble undersøkt.

- Men vi fant så små mengder av disse parasittene hos de undersøkte dyra at de ikke kan ha særlig betydning for kalvehelsen, sier Chang’a.

Andre innvollsparasitter og blodparasitter forekom heller ikke i så store mengder at de skulle ha noen betydning for veksten til kalvene. De fleste kalvene hadde heller ingen kliniske sykdommer.

- Når vi fant såpass få parasitter hos kalvene, var det nærliggende å se på om den lave tilveksten kunne ha noe med stell- og fôringsrutiner å gjøre, sier Chang’a.

Dårlig tilvekst hos 6 måneder gammel kalv. (Foto: Jelly S. Changa)

Fôringsrutinene viktigst for kalvehelsen

Hun studerte kalvenes oppvekstforhold og fant sammenhenger mellom vekst og mengde melkefôring, når på året kalvene var født, drikkevannskilde og alder ved avvenning fra melkefôring.

Chang’a undersøkte også individuelle vekstparametre hos kalver og fant lave blodverdier for totalprotein, fosfor og hemoglobin, mens innholdet av urinstoff i blodet var høyt hos kalver som vokste langsomt.

Dette tyder på at husdyreierne i området har for liten kunnskap om fôring og stell av kalv, og at dette er hovedårsaken til at kalvene vokser for dårlig.

Friske melkekyr som får nok fôr, produserer mye melk og gir god økonomi. Men grunnlagt for høg produksjon legges mens kua er kalv, og da er det viktig at kalven har god helse og vokser godt.

- For at småskalajordbruket i området skal kaste mer av seg, må husdyreierne starte med kalvene sine og lære seg riktig stell og fôring av disse, avslutter Chang’a.

Referanse:

Jelly Senyagwa Chang'a: Calf health and performance in Tanzanian smallholder dairy farms. Doktorgradsavhandling ved Norges veterinærhøgskole 2012.

Powered by Labrador CMS