Mange hunder er de siste dagene kommet til veterinær med de samme symptomene. (Illustrasjonsfoto: Anna Hoychuk / Shutterstock / NTB scanpix)
Mange hunder er de siste dagene kommet til veterinær med de samme symptomene. (Illustrasjonsfoto: Anna Hoychuk / Shutterstock / NTB scanpix)

Eksperter vil ikke spekulere om hundedødsfall

forskning.no har vært i kontakt med flere eksperter på hundesykdommer, men ingen vil spekulere om årsaken til utbruddet som kan ha rammet mange hunder de siste dagene.

Det kan dreie seg om både virus, bakterie eller forgiftning fra mat.

Det kan også komme fra utlandet. Men Mattilsynet har vært i kontakt med veterinærmyndighetene i de andre nordiske landene og forskning.no får opplyst at det verken i Sverige, Danmark eller Finland er noen unormalt høy forekomst av hundesykdommer.

Mattilsynet jobber nå sammen med Veterinærinstituttet, smådyrklinikken ved Veterinærhøyskolen og andre dyresykehus, for å undersøke hundene som har blitt syke.

Et svar kan muligens komme i løpet av helgen eller mandag.

Ikke gitt at årsaken blir funnet

Det var veterinærkjeden AniCura som onsdag advarte om den alvorlige hundesykdommen, etter at mange hunder var lagt inn med lignende symptomer.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

Ifølge NTB er det er tatt en rekke prøver av syke hunder, i tillegg er noen av de døde hundene blir obdusert. Uten at myndighetene altså foreløpig har noe svar.

– Vi holder alle muligheter åpne, sier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet til NTB. Han legger til at det ikke er gitt at det bare er én årsak, selv om symptomene hos hundene er like.

Til Dagbladet sier seksjonssjef i Mattilsynet Ann Margaret Grøndahl at det heller ikke er gitt at man vil lykkes med å finne smittekilden.

– Det kan være vanskelig. Ved store matforgiftningsutbrudd blant mennesker er det ikke lett å finne årsaken, selv om man vet hva folk har spist.

Farlig smitte fra utlandet

forskning.no har tidligere skrevet flere saker om farlig smitte som kan følge hunder fra utlandet.

Import av hund fra utlandet er blitt vanligere og det har vært få krav til helsesjekk av disse dyrene.

EU-pass for kjæledyr stiller bare krav om rabiesvaksine og behandling mot revens lille bendelorm. Mange hunder kan ha hatt med seg sykdommer norske veterinærer ikke er kjent med.

Det er også fare for at hunder har med seg resistente bakterier.

Vaksine ikke nok

Selv om du følger reglene for vaksiner av hunden din før du tar den med på ferie, er det fare for at hunden kan bli smittet av sykdommer, eller bli bærer av antibiotikaresistente bakterier som kan smitte over til mennesker.

Eksempler på slik smitte er tarmbakterier som resistente enterokokker eller E. coli, Salmonella-bakterier og resistente gule stafylokokker (MRSA). Sistnevnte er svært utbredt i Europa.

Å reise til land med høyere nivå av antibiotikaresistente bakterier er en dokumentert risikofaktor for mennesker.

– Det er i prinsippet ikke noe som skulle tilsi at det er annerledes for hunder, selv om vi vel ikke har noen vitenskapelig dokumentasjon på dette foreløpig. Det er gjort lite forskning på dette både i Norge og i andre land, sa Yngvild Wasteson, professor ved NMBU, i denne artikkelen fra NMBU publisert hos forskning.no.

I den samme artikkelen minner veterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet om at hver og én av oss har et ansvar for å bevare den gode norske dyrehelsen.

Før man henter hjem en hund fra utlandet bør man tenke nøye over hvordan man utsetter både kjæledyr, ville dyr og mennesker for smitte vi ikke har i Norge, og som vi definitivt ikke ønsker hit.

Powered by Labrador CMS