Selv om du følger reglene for vaksiner for hunder før du tar den med på ferie, kan den bli smittet av andre sykdommer Norge ikke har noe regelverk for. Noen av sykdommene kan også smitte mennesker. (Foto: TT/NTB/Scanpix)

Farlig smitte kan bli med hund og katt hjem fra ferie

Tar du med hunden eller katten på ferie, kan de drasse med seg sykdommer hjem. Trådorm, babesia og revens lille bendelorm kan gi mennesker alvorlig sykdom.

1. juni 2016 kom det nye regler for å reise med kjæledyr. De viktigste endringene er at det blir tillatt å ha med seg fugler, kaniner og gnager på reise. Det kommer også nye kjæledyrpass til hund, katt og ilder. Har du utstedt pass før 1. juni 2016, trenger du ikke å bytte ut dyrets gamle pass.

Du får ikke lenger unntak fra kravet om ID-merking og pass for katter og ildere som reiser mellom Sverige og Norge.

Flere nye sykdommer

Det blir nå påvist flere smittsomme sykdommer på kjæledyr som tidligere var ukjente her i landet. Noen av dem er mer skadelige for mennesker enn dyr.

Grunnen er at stadig flere kjæledyr blir med eierne på ferie. Det er ikke lenger nødvendig med karanteneopphold for hund og katt, og mange fristes til å ta med dyr hjem.

På ti år har importen av kjæledyr blitt femdoblet. I 2015 reiste 10 252 dyr gjennom Oslo Lufthavn. Også for andre grenseoverganger er det tilsvarende økning. 

Mattilsynet bekymret

Det er riktignok et krav at hunder, katter og ildere har et helsesertifikat for at de kan passere grensen. Mattilsynet er bekymret for den økende innførselen av dyr fra land med andre smittekilder enn de vi har i Norge. 

EU-pass for kjæledyr stiller bare krav om rabiesvaksine og behandling mot revens lille bendelorm.

– Folk må være klar over at det finnes mange potensielle sykdommer og parasitter som ikke dekkes opp av de generelle reisekravene for innførsel i det europeiske regelverket, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i seksjon for dyrehelse i Mattilsynet.

Mange sykdommer og parasitter som er vanlige nedover i Europa, var tidligere sjelden eller aldri påvist i Norge. De siste årene har flere av de mer eksotiske smittesykdommene dukket opp.

Veterinærhøgskolen får inn tilfeller

På NMBU Veterinærhøgskolen I Oslo tar de imot dyr til undersøkelse på Smådyrklinikken. 

– Hunder kan ta med seg sykdommer vi ikke har eller vil ha her i landet, bekrefter instituttlederen. 

– Vi har sett tilfeller av hjerteorm og leichmaniainfeksjon hos noen dyr de siste årene, men om de er knyttet til sommerferie vet jeg ikke. Men disse hundene har vært i utlandet på ett eller annet tidspunkt, sier instituttleder Anna Vigdís Eggertsdóttir ved NMBU Veterinærhøgskolen til forskning.no.

Hun leder institutt for sports- og familiedyrmedisin. De har ikke noen statistikk på hvor stor økningen er i sitt journalsystem. 

Kan smitte mennesker

Trådorm og babesia i skogflått er blant de nye parasittene som har fulgt med dyr til Norge. Begge kan smitte til mennesker.

Babesia gir feber og blodmangel, mens trådorm lever i tarmen og kan gi blodig diaré og uttørking.

Trådorm ble påvist for første gang i Norge i 2009 i en kennel som hadde importert dyr fra blant annet Polen og Spania.

Dyreeiere er mer utsatt for smitte enn andre.

Kan være dødelig for noen

Men både trådorm og babesiose er trolig et lite problem for mennesker i Norge, ifølge Veterinærinstituttet:

– Det ser ut til at trådorm først og fremst er et problem i utviklingsland. Men personer som har nedsatt immunforsvar kan få en hyperinfeksjon av en variant som ofte er dødelig, opplyser Kristin Paaske Anfinsen ved Veterinærhøgskolen til forskning.no.

Babesiose er også trolig et lite problem for mennesker i Norge.

Denne sykdommen skyldes parasitten babesia som er flåttbåren. Den kan smitte både mellom dyr og fra dyr til mennesker.

Babesiose hos hund forekommer sporadisk i Norge.

Du kan bli smittet med alt fra lungebetennelser til bendelorm av hunden din.

Få bekreftede tilfeller

– Ofte er det snakk om dyr som har vært ute og reist, fått flåttbitt i utlandet og blir syke når de kommer tilbake til Norge. Noen få hunder har fått sykdommen i Norge, sier Anfinsen.

Selv om noen er zooniske og dermed kan smitte fra dyr til mennesker, er det få bekreftede tilfeller av babesiose hos mennesker i Norge, ifølge Veterinærinstituttet.

Babesiose gir ofte mildere symptomer og kan gå over av seg selv uten behandling, men det finnes unntak. En annen variant av parasitten kan gi alvorlig sykdom hos mennesker, spesielt de som har fjernet milten, opplyser hun.

Nylig oppdaget i Norge

Fransk hjerteorm smitter ikke til mennesker, men hunder som får den i seg kan bli syke og dø.

Det første tilfellet av fransk hjerteorm i Norge ble oppdaget på en rev i Ski i Akershus i mars i år. I april ble den funnet på en rødrev i Time i Rogaland.

Revens lille bendelorm

En av de meste fryktede parasittene er revens lille bendelorm. Den er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker.

Parasitten finnes i store deler av Europa, inkludert Danmark, Sverige og Svalbard. Den er ennå ikke påvist i fastlands-Norge.

– Et stort problem er at nordmenn som er på ferie i Sør-Europa forelsker seg i eierløse gatehunder og tar dem med seg hjem til Norge. Vi behandler mange slike hunder for sykdommer og parasitter, sier Hilde Heggen, veterinær og indremedisiner ved AniCura Dyresykehus Oslo.

– For å unngå at denne og andre parasitter kommer til Norge, er det viktig at eierne setter seg inn i regelverket for å ta inn kjæledyr som hund, katt og ilder, sier Heggen.

Mattilsynet innfører nye helsesertifikater 

Mattilsynet opplyser at det nå skal innføres nye helsesertifikater for hunder, katter og ildere. 

Grunnen er at det har vært en del falske laboratoriesvar på rabies-antistofftester og misforståelser omkring utfylling av opplysninger om merkedato i helsesertifikatene som skal følge med hunder, katter og ildere som er med på reise fra områder og land utenfor EØS. 

For å unngå mer av dette har EU erstattet den gamle modellen for helsesertifikat med en ny. Den nye inneholder mer og bedre veiledning til veterinærene om hvordan sertifikatene skal fylles ut. 

I en overgangsperiode som gjelder ut 2016, kan det likevel gis tillatelse til at hunder, katter og ildere kan bruke helsesertifikater etter gammel modell dersom de er utstedt senest 31. august 2015. Dette gjelder om dyret skal inn fra land utenfor EØS-området. 

Følg Mattilsynets regler

Heggen anbefaler alle å benytte veilederen for ut- og innreise med kjæledyr som ligger på Mattilsynets hjemmeside.

– Dyr som skal til Norge må behandles mot revens dvergbendelorm så sent som 24-120 timer før innreise. Dette skal attesteres av veterinær og føres inn i dyrets EU-pass, sier hun.

Som alternativ kan hunder behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. De skal gjennomføres på to adskilte datoer. Deretter skal de behandles hver 28. dag etter siste behandling. Behandlingen kan gjøres hos veterinær i Norge eller i utlandet. 

Vaksine mot rabies er påkrevet minst 21 dager før innreise, understreker Anfinsen hos NMBU.

Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet legger vekt på at det er den enkelte dyreeiers ansvar å sette seg inn i regelverket.

 – Det viktigste for oss er at eiere som reiser ut med dyrene sine, er bevisst på alle de problemer med smitte i utlandet som de utsetter dyrene sine for, sier Tonerud.

Powered by Labrador CMS