Er hunden sint, glad eller nøytral? Voksne og seksåringer vurderer dette mye bedre enn barn på fire år.
Er hunden sint, glad eller nøytral? Voksne og seksåringer vurderer dette mye bedre enn barn på fire år.

Små barn klarer ikke å se at hunder er sinte

Hjernene til fireåringer har ikke modnet nok til å forstå dyrs følelser, ifølge ny studie. 

Hvert år blir 2.400 barn under ti år behandlet for bitt hos fastlege og legevakt, ifølge tall fra pasientregisteret hos Helsedirektoratet. 

76 prosent er hundebitt, ifølge Legevakta i Oslo/nhi.no. Det betyr at 1.800 barn under ti år blir bitt av hund hvert år i Norge. 

Hvor godt forstår barn hunder? Forstår de når hunden er glad eller sint? 

Det har finske forskere undersøkt. 

34 voksne deltakere, 28 fireåringer og 31 seksåringer var med i studien. 

De fleste voksne var hundeeiere selv eller hadde tidligere levd med hund. En tredjedel av barna hadde hund i familien. 

Forskerne og en hundetrener valgte ut bilder av hundefjes med forskjellige uttrykk. 

Det var glade hunder med munnen åpen og synlig tunge og sinte hunder som viste tennene. Det var også nøytrale hunder med munnen lukket, uten et spesielt uttrykk. 

Dette er to av bildene de voksne og barna vurderte i studien. De voksne klarte å se hvilken av hundene som var aggressiv. Mange av fireåringene klarte ikke det.
Dette er to av bildene de voksne og barna vurderte i studien. De voksne klarte å se hvilken av hundene som var aggressiv. Mange av fireåringene klarte ikke det.

Glad eller sint? 

Deltakerne ble vist bildene av hundefjesene og fikk spørsmål om humøret til hundene. 

Var de aggressive, glade eller nøytrale? Om deltakerne valgte sint eller glad – hvor sinte og glade var de i så fall? 

Resultatene viste at det ikke var noe fordel å ha hund selv. Voksne og barn som aldri hadde levd med hund, svarte likt som de med hund. 

Både voksne og barn var bedre på å gjenkjenne glade hunder enn aggressive og nøytrale dyr. 

De minste barna skilte seg klart ut når det gjaldt feilvurderinger. 

Mente sinte hunder var glade

Fireåringer gjorde flere feil enn de voksne og seksåringene når det gjaldt å gjenkjenne aggressive hunder. 

De vurderte ofte sinte hunder som glade. 

Forskerne tror det kan være fordi aggressive hunder viser tenner, noe som får barn til å tro at de smiler. 

Deltakerne fikk også se bilder av sinte, glade og nøytrale mennesker. Her var fireåringene like gode på å gjenkjenne aggressive ansikter som seksåringene og de voksne. 

Det var ingen forskjell mellom voksne og seksåringer i å vurdere korrekt om hunden var aggressiv. 

Et eksempel på bildene barna vurderte. De graderte hundens humør og hvor opphisset eller avslappet den ser ut, og om hunden var opphisset eller avslappet og om den var sint, glad eller nøytral.
Et eksempel på bildene barna vurderte. De graderte hundens humør og hvor opphisset eller avslappet den ser ut, og om hunden var opphisset eller avslappet og om den var sint, glad eller nøytral.

Hvor sint er hunden? 

Deltakerne skulle ikke bare avgjøre om hunden var aggressiv. De skulle også vurdere hvor sint hunden var på en skala fra én til fem. 

Her skilte barna seg fra de voksne. 

Både fire- og seksåringene vurderte aggressive hunder som mindre sinte enn de voksne gjorde. 

Resultatene til Heini Törnqvist og kollegaene hennes stemmer overens med tidligere forskning. 

Det er gjort mange studier på hvordan barn i ulike aldre forstår hunders kroppsspråk, sammenlignet med voksne.

Samme resultater med lyd og video

En britisk studie viste for eksempel at et flertall av fireåringer - 69 prosent - tolker aggressive hundeansikter som at de smiler og er glade. Femåringene feiltolket sinne for smil 35 prosent av gangene, mens seksåringene tok feil på 25 prosent av bildene. Voksne i denne studien gjorde nesten ikke feil. 

I andre studier får deltakerne høre lyd og/eller se hundenes adferd. 

I en tsjekkisk studie fikk barn både høre bjeffing og se video av hundene. Også her viste resultatene at fire- og femåringer har begrenset evne til å forstå hunder, sammenlignet med barn i alderen 6–12 år. 

De ulike studiene på barns forståelse av hund har flere formål. 

Umodne hjerner 

Noen av dem handler om å forebygge bittskader hos barn. Andre forskere er mer opptatt av å forstå hjernens modning eller hvordan barn tolker følelser.  

De tsjekkiske forskerne mener at resultatene deres viser at barn under seks år bør ha tilsyn når de er sammen med hunder. Små barns manglende evne til å lese dyrs kroppsspråk kan føre til farlige situasjoner, skriver forskerne.

Forskerne bak den finske studien mener at de minste barnas lave prestasjon handler om modning av hjernen. Fireåringene har ikke utviklet ferdig de delene av hjernen som behandler følelser. 

At seksåringene gjør bedre vurderinger, kan bety at de har sett flere hunder, men også at hjernen deres har modnet mer, skriver forskerne. 

Referanse: 

Heini Törnqvist mfl.: Matters of development and experience: Evaluation of dog and human emotional expressions by children and adults. Plos One, juli 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS