Mange mener at hund og katt er bra for eiernes psykiske helse. En ny studie viser ingen slik effekt.

Hund og katt hjelper ikke mot angst og depresjon

Å eie et dyr kan gjøre deg mer stresset, ikke mindre.

Om du googler fordeler med å ha hund, får du mange treff om mental helse. 

Hunden gjør deg mindre ensom, forteller hundeeiere, hundeforeninger og eksperter. Hund og katt hjelper mot angst og depresjon. Kjæledyr er bra for den psykiske helsen vår. 

Også flere studier viser helsefordeler med å ha hund. For eksempel viste en norsk studie fra 2022 at hundeeiere opplever positiv effekt på den psykiske helsen deres. Særlig menn er mindre ensomme med hund.

En ny britisk studie viser at kjæledyr slett ikke hjelper på psykisk helse, men tvert imot kan føre til mer stress. 

Fant ikke fordeler

170 personer med psykiske lidelser var med i studien. Halvparten hadde hund eller katt.

De svarte på en rekke spørsmål om seg selv og forholdet til kjæledyret. De fylte også ut helseskjemaer for grad av depresjon, angst og ensomhet. 

Dyreeierne opplevde selv det å ha hund eller katt var bra for dem. De følte seg elsket og at dyret var deres venn. Å ha kjæledyr ga dem også stabilitet i livet.

Men forskerne fant ikke forskjeller i den mentale helsen til dyreeierne sammenlignet med de som ikke hadde kjæledyr. 

Dyreeierne var ikke mindre ensomme. De hadde ikke mindre angst og depresjon enn de som ikke hadde kjæledyr.

Mer stress med dyr

Tvert om kunne det å ha ansvar for et dyr føre til økt stress for eierne. De får ekstra utgifter til mat og veterinær, samtidig som dyrehold setter flere krav til boligen.

Det er flere årsaker til at forskere får ulike resultater på dyrs innvirkning på eiernes psykiske helse, mener de britiske forskerne. 

Det er sterke bånd mellom mennesker og dyrene deres. Når de forteller om forholdet, er det fort gjort å legge mer vekt på de positive sidene enn å fortelle om høye matutgifter og praktisk stress. 

En annen årsak er at det er stor forskjell på hunder. Flere studier viser at terapihunder har god virkning på folk med psykiske lidelser. Disse hundene er trent opp til å være spesielt vennlige og lydige. 

Det er ikke alltid tilfelle for hunden folk har hjemme, mener forskerne. 

Referanser: 

Emily Shoesmith m.fl.: The influence of animal ownership on mental health for people with severe mental illness: Findings from a UK population cohort study. Human-Animal Interactions, juli 2023.

Frode Lingaas og Aage Tverdal:  Hundens innflytelse på human fysisk og psykisk helse, 2021. Finanisert av Agria Dyreforsikrings forskningsfond.  

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS