Lav status øker hjertedød-risiko

Forskere har for første gang undersøkt forholdet mellom sosioøkonomisk status i barndommen og dødeligheten i ung voksen alder for hele landet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye studien viser at kvinner og menn fra 25-35 år, som har vokst opp i hjem med lav sosioøkonomisk status, generelt har høyere dødelighet enn de fra hjem med høy sosioøkonomisk status.

Det skriver Nasjonalt folkehelseinstitutt på sin nettside.

Særlig gjelder dette dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer. Studien, som kommer fra Folkehelseinstituttet, viser at det spesielt for hjerteinfarkt var en direkte sammenheng mellom statusen og dødeligheten i ung voksen alder.

I gruppen sønner av fedre med høy utdanning, ble det registrert totalt 97 dødsfall per 100 000 årlig. Tallet var 146 for sønner der fedrene har ungdomsskole, noe som tilsvarer 50 prosent høyere dødelighetsrate.

For døtre var tilsvarende tall 59 mot 70 dødsfall per 100 000, som tilsvarer 19 prosent høyere rate. Funnene var de samme dersom man i stedet tok utgangspunkt i foreldrenes inntekt, opplyser Folkehelseinstituttet.

Ikke det eneste som avgjør…

Den sosioøkonomiske statusen i barndommen er skjønt ikke det eneste som avgjør dødelighet som ung voksen i Norge.

"Også hvilket utdanningsnivå man selv har påvirker dødeligheten i ung voksen alder, ifølge studien."

- Hvilket utdanningsnivå man selv har påvirker dødeligheten. Jo høyere utdanning, jo høyere beskyttelse. Høy inntekt hjelper også, men ikke like mye som høy utdanning, sier Bjørn Heine Strand, forsker og direktør i Avdeling for helsestatistikk, Divisjon for Epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Han har utført forskningsarbeidet sammen med professor i epidemiologi, Anton Kunst, ved Erasmus Medical Center i Rotterdam.

Blant de som skaffet seg høy inntekt eller god utdanning i ung voksen alder, hadde foreldrenes inntekt og utdanning mindre betydning, ifølge studien. Men siden foreldre og oppvekstmiljø påvirker valg av utdanning og yrke, får foreldrenes status likevel en betydning for dødeligheten.

I undersøkelsen defineres høy og lav sosioøkonomisk status i barndommen ut fra foreldrenes utdanning, fars yrke og husholdningens inntekt. Lav status betyr for eksempel at foreldre har grunnskoleutdanning og/eller lav inntekt.

Resultatene av undersøkelsen er publisert i en artikkel i tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Referanse:

Bjørn Heine Strand og Anton Kunst. American Journal of Epidemiology. Childhood Socioeconomic Position and Cause-specific Mortality in Early Adulthood. Publisert online 13. oktober 2006.

Les mer:

FHI: Hjertedød: Beskjedne oppvekstvilkår øker risikoen.

Powered by Labrador CMS