Åndelige mennesker har færre hjernereseptorer

Menneskers åpenhet for religiøse og åndelige opplevelser henger sammen kjemiske reaksjoner i hjernen. Jo flere serotoninreseptorer du har, jo mer skeptisk er du, har svenske forskere funnet ut.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

litt om hjernen

Hjernen består av omkring 100 milliarder hjerneceller kalt nevroner eller nerveceller.

Nervecellene er kroppens svar på telefonledninger. De har bare ett formål, og det er å bringe beskjeder til og rundt i hjernen.

Aktiviteten mellom disse cellene består av et interaktivt samspill mellom signalstoffer (nevrotransmittere) og elektriske signaler.

Signalstoffer er de kjemiske sammensetningene i forbindelsene mellom nerveceller.

Serotonin er et kjemisk signalstoff. Det er med på å styre mange ting som skjer i kroppen, for eksempel humør, sult, følelser, søvn og oppfatningsevne.

Kjemoreseptorer er celler som ligger i nerveendene. De reagerer på bestemte kjemiske stoffer, og gir nervesystemet impulser ut fra dette. Alle reseptorene sender meldinger ved hjelp av elektriske signaler.

Serotoninreseptorer er altså celler som er spesielt oppmerksomme på signalstoffet serotonin.

- Dette var en totalt uventet oppdagelse, sier Lars Farde, psykiatriprofessor ved Karolinska institutet i Stockholm.

Reseptoropptelling

Sammen med doktorand Jacqueline Borg har han fotografert hjernen hos 15 friske menn.

Ved hjelp av bildene har forskerne for hver og en av mennenes hjerner regnet sammen antallet kjemiske mottagere, eller reseptorer, for signalstoffet serotonin.

Det viste seg at antallet varierte kraftig. Én person kunne ha opp til fire ganger så mange reseptorer som en annen.

 

Snodig, gitt

Det riktig så forunderlige var at de som hadde flest reseptorer også var uvanlig skeptiske til mystiske erfaringer.

Omvendt var de med få reseptorer mye mer åpne for å ta imot inntrykk fra en annen virkelighet/dimensjon, det overnaturlige, eller hva man skal kalle det.

Forskerne gjennomførte nemlig omfattende personlighetstester på mennene.

De måtte ta stilling til vidt forskjellige påstander, inkludert påstander om åndelige krefter, telepati og religiøse erfaringer.

Ingen andre av de sju grunnleggende personlighetstrekkene i testen hadde noen sammenheng med de kjemiske prosessene i hjernen som forskerne undersøkte.

“Self trancendence”

Det er første gang at forskere finner en direkte forbindelse mellom hjernens kjemi og det som i personlighetstester kalles “selv trancendence”, tendensen til å oppfatte livet i en religiøs eller åndelig sammenheng, skriver den svenske avisen Dagens Nyheter.

Det virker kanskje litt motsetningsfylt at de åndelige greiene oppfattes best av mennesker som ikke har like mange hjernereseptorer som skeptikerne - som tydeligvis aldri får det med seg.

Man skulle kanskje tro at det burde være motsatt - at man trenger mange reseptorer for å oppfatte slike saker (forutsatt, selvsagt, at det finnes noe å oppfatte).

Hva betyr dette for Gud?

Har forskerne bevist at Gud ikke finnes?

- Vår forskning sier ingenting om den saken, sier Lars Farde til Dagens Nyheter.

Det er ingen tvil om at resultatene kobler hjernes kjemi til åndelige opplevelser, men resultatene sier ingenting om hvor de åndelige opplevelsene kommer fra.

Resultatet sier heller ingenting om årsaksrekkefølgen. Er enkelte født med åndelige hjerner, eller blir hjernen åndelig av et liv i et åndelig miljø?

Styrer håndteringen av opplevelser

Det eneste forskerne kan si sikkert er at signalstoffet serotonin har noe å si for hvordan hjernen håndterer visse opplevelser.

Et poeng som er verdt å ta med seg er at det er det samme signalsystemet som blir påvirket av LSD og andre narkotiske stoffer som kan skape hallusinasjoner eller åndelig ladde opplevelser.

Forskningsresultatene kommer til å presenteres i tidsskriftet American Journal of Psychiatry.

Overvekt og dopaminreseptorer

En annen studie fra 2001, publisert i legetidsskriftet The Lancet, viste at overvekt hang sammen med antallet dopaminreseptorer i hjernen.

Dopamin er et signalstoff som er med på å styre følelsen av behag og tilfredsstillelse. Har du ikke nok reseptorer vil du ikke føle disse behovene i samme grad som andre.

Overvektige mennesker viste seg å ha færre dopaminreseptorer. Forskerne tolket resultatene dit hen at siden dopamin regulerer kretsene for motivasjon og belønning i hjernen, kan mangelen på dopaminreseptorer utløse patologisk spising for å kompensere for den manglende aktiviteten i disse kretsene.

Powered by Labrador CMS