I september i fjor fikk Oslo universitetssykehus stadig flere innleggelser av barn med alvorlige luftveissymptomer. (Foto: Erlend Aas, NTB Scanpix)

Uvanlig mange barn smittet av nytt, lammende virus

Overraskende mange norske barn ble i høst smittet av et virus som kan gi lammelser, ifølge Folkehelseinstituttet. To norske barn fikk lammelser. I USA døde flere barn med viruset. 

Enterovirus

Er en slekt av virus innenfor familien Picornaviridae og omfatter Coxsackievirus, ECHO-virus og poliovirus.

Enterovirus er RNA-virus som vanligvis vokser i tarmen, men som kan spre seg til andre organer.

Infeksjoner med enterovirus er vanligvis subkliniske (opptrer uten at man merker det), men kan også gi alvorlig sykdom. Viruset smitter fra avføring via hender til mat (fekal-oral smittevei) eller ved hoste (dråpesmitte).

Smitte kan forebygges ved god hånd- og hostehygiene.

Enterovirus D68, EV-68, er en sjelden undergruppe av enterovirus. Det ble første gang påvist hos fire barn med luftveissymptomer i California i 1962, og har i USA kun blitt påvist sporadisk etter dette. Viruset påvises vanligvis oftere hos barn enn hos voksne.

En infeksjon med enterovirus D68 gir som oftest milde, forkjølelseslignende symptomer. Imidlertid kan det hos noen oppstå mer alvorlige luftveissymptomer og pustevansker (se respirasjonsproblem). I sjeldne tilfeller kan også nervesystemet påvirkes, med varierende grad av lammelser.

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot D68-viruset, og pasienter med mer alvorlige symptomer får primært støttende behandling. I noen tilfeller behøves kunstig pustehjelp.

(Kilde: Store Norske Leksikon)

Hele 33 av 303 barn som var innlagt på Oslo universitetssykehus med alvorlige luftveissymptomer høsten 2014, var smittet av et virus som kan gi lammelser, melder Folkehelseinstituttet.

Dette er overraskende høye tall, ifølge seniorforsker Karoline Bragstad ved Virologisk avdeling ved Folkehelseinstituttet.

- Vi har ikke sett mye av dette viruset tidligere i Norge, sier hun til Dagens Medisin. Viruset heter enterovirus D68.

USA opplevde et sykdomsutbrudd på grunn av viruset i fjor høst, og i New Jersey døde ett barn på fire år av viruset i september. Fire andre barn med viruset døde også, men det er ikke bekreftet at selve viruset var dødsårsaken. Hele 628 personer ble på kort tid registrert smittet i 44 delstater. 

To barn fikk lammelser

I september fikk også Oslo universitetssykehus  stadig flere innleggelser av barn med alvorlige luftveissymptomer.

To av barna som var innlagt på Oslo Universitetssykehus med viruset, hadde fått lammelser, såkalte slappe pareser. Barna fikk pustehjelp. På grunn av utbruddet i USA, utviklet Folkehelseinstituttet en ny, høysensitiv analysemetode, som ga raske svar. 

Alle nese- og halsprøver fra barn under 15 år som var innlagt ved sykehuset mellom 1. september og 31. oktober 2014 ble undersøkt for enterovirus. Forskerne kunne raskt og effektivt skille D68 fra andre enterovirus og identifisere uventet mange tilfeller i Oslo-området. 

Barn med astma mer utsatt

Enterovirus er en stor og vanlig gruppe virus, med over 100 varianter. De er tarmvirus som smitter fra avføring via hender til mat, samt ved hoste (dråpesmitte). God hånd- og hostehygiene reduserer smitte.

De fleste som rammes er barn. Det gir som regel ufarlige symptomer, som forkjølelse. Andre varianter kan potensielt gi mer alvorlige symptomer. Det nye er at det kan gi lammelser. Forskerne vet ikke nøyaktig hvorfor D68 nå tilsynelatende gir mer alvorlig sykdom enn tidligere. 

Barn med astma ser ut til å være mer utsatt for alvorlig forverring av sin sykdom. Det finnes ikke ingen vaksine, og ingen behandling unntatt støttebehandling som pustehjelp og fysioterapi. 

Forskere ved insituttet og Oslo Universitetssykehus Ullevål prøver nå å finne årsaken ved å jobbe videre med dataene de har samlet inn. De ser etter forskjeller i viruset som forklarer hvorfor det gir lammelser i noen tilfeller, men ikke i andre.

Har viruset mutert?

En av hypotesene er at viruset har mutert. 

Folkehelseinstituttet har utvidet overvåkingen av akutte slappe lammelser til å inkludere en rutinemessig prøve av nese- og halssekret i tillegg til avføringsprøver, for å se i hvor stor grad EV-D68 er årsaken til disse.

Det har tidligere ikke vært vanlig å teste for enterovirus i luftveisprøver.

- Det er fortsatt kun ved alvorlige/akutte luftveis symptomer der annen årsak ikke er funnet at det er nødvendig å teste for enterovirus D-68, påpeker Bragstad.

Karlegger forekomst i Europa

Nå skal forekomsten i Europa kartlegges,  og Folkehelseinstituttet er med i et større europeisk forskningsprosjekt som skal se på forekomsten av EV-D68 som årsak til alvorlig luftveisinfeksjon i Europa.

- EV-D68 kan bli viktig som del av overvåkingen av luftveisvirus framover, sier Bragstad.

Bragstad er førsteforfatter av studien hvor forskerne testet totalt 354 barn, hvorav 303 var innlagt på Oslo universitetssykehus. Studien er publisert i tidsskriftet Influenza and other Respiratory Viruses.

Kilde:

Karoline Bragstad m.fl. : High frequency of enterovirus D68 in children hospitalised with respiratory illness in Norway, autumn 2014. Influenza and other Respiratory Viruses. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS