Fra sårbar til suveren

Hummeren har omtrent samme livssyklus som blåhvalen til havs og elefanten på land. Etter en lang og skjermet barndom regjerer hummeren på havbunnen i et halvt århundre – minst.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"En nesten nyklekket hummerlarve, 3 til 4 millimeter lang. (Foto: Gro van der Meeren og Inger Semb Johansen)"

– Med en sannsynlig levealder på minst 50 år, er hummeren innstilt på at ting tar tid.

– Bare i den aller første og sårbare livsfasen, hvor hummerlarvene er svært ettertraktet mat for alle som er større enn dem, skjer ting hurtig, sier hummerforsker Gro van der Meeren fra Havforskningsinstituttet.

Sjelden gjest

Van der Meeren og kollegaene fikk seg en gledelig overraskelse da et par babyhummere på 3–4 millimeter nylig gikk i en lysfelle ved sjøanlegget ved Austevoll forskningsstasjon.

Lysfellen er satt ut for å samle dyreplankton, særlig krill og hoppekreps, så for røkter Inger Semb Johansen var de tre nyklekte hummerlarvene en ren bonus.

Forskerne vet en del om hummerlarver fra klekking på land, men det er svært begrenset med observasjoner av ville larver og yngel av hummer (se faktaboks).

Fra lysglad til lyssky

Når det er sommertemperatur i sjøen tar det mindre enn fire uker fra hummereggene klekker til larvene slår seg ned på bunnen. Om temperaturen er høy nok har hummeren fire raske skallskifter som larver.

Hvert larvestadium tilsvarer tiden mellom skallskiftene. I de to første livsstadiene trekkes larvene mot lyset. Siden blir de lyssky og forsvinner mot bunnen.

Utover i larvestadiene blir larvene mer og mer lik en voksen hummer. Tredje stadium regnes som det siste før metamorfosen, der hummerkroppen til fjerde-stadium-larver finner sin endelige form.

Spisemaskiner i torpedofart

I starten er hummerlarvene krokete og framtunge små vesener som lar seg drive med strømmen. Men de kan bevege seg og gjerne i retning av lys.

Hummeren utvikler seg for hvert skallskifte, og etter det tredje er de blitt veldig gode svømmere – som små torpedoer farer de rundt i vannet på jakt etter mat.

"Ikke særlig store eller betydningsfulle enda, men selv en nyklekt hummerlarve har sylkvasse klør. (Foto: Gro van der Meeren og Inger Semb Johansen)"

– Hummerlarvene er nærmest rene spisemaskiner. De klyper seg fast i hva som helst og finnes ikke kresne i matveien, forteller van der Meeren.

Borte vekk i årevis

Fra femte stadium regnes larvene som yngel. Yngelen er bunnlevende og mye mindre mobil enn i de svømmende larvestadiene.

– I de to siste larvestadiene og som yngel, blir hummeren tiltrukket av skygge. Den lever i skjul og viser seg ikke igjen før det er gått flere år. Hummeren går i dekning bokstavlig talt, sier van der Meeren.

Sans for matrester

Observasjoner i akvarium har vist at hummeryngelen graver seg under stein eller langs akvarieveggen. Her bygger yngelen huler med flere åpninger og lever til den er bortimot 10 centimeter.

Van der Meeren forteller at yngelen bruker haleføttene til å pumpe vann gjennom hulene.

– Slik trekkes plankton og små krepsdyr inn gjennom huleåpningene. Trolig tar hummeren også noen lynkjappe turer ut av hulen for å fange mat. Den graver ned det som er til overs, og kvier seg ikke for å spise råtten mat.

– Lukten fra de råtne matrestene har vist seg å lokke inn tanglopper og andre byttedyr, men vi vet ikke om det er en bevisst strategi fra hummeren sin side. .

Voksen som sjuåring

Hummerlarvene klekkes vanligvis i juli–august. Moren står på bunnen, slår opp med halen og vifter larvene av gårde. Den svømmende larvefasen er nødvendig for at hummerlarvene skal få spredd seg.

Men samtidig er de et lett bytte for all slags rovfisk, og derfor er denne perioden ekstremt kortvarig.

"I femte stadium begynner hummerens eksiltilværelse. (Foto: Gro van der Meeren)"

Huleboertilværelsen frem til hummeren er kjønnsmoden og kan klare seg ute i det fri er tilsvarende lang: Det tar cirka sju år før hummeren regnes som voksen. Jo større hummeren blir, jo færre fiender har den. Til slutt gjenstår kun mennesker, sel og oter.

Bare ved skallskifte er hummeren helt hjelpeløs. Da i går den i skjul til skallet blir hardt nok til å gi beskyttelse igjen.

Blant havets gamliser

I norske farvann har kuskjell aldersrekorden. De kan bli over 200 år gamle. Av fisk og pattedyr er det uer, kveite og hval som lever lengst hos oss; de har en levealder opp mot 60 til 70 år.

Hummeren hører hjemme blant de lengstlevende marine artene og er det krepsdyret som når den høyeste alderen.

Den eldste kjente hummeren er et engelsk eksemplar på ca 60 år. En amerikansk hummer i akvarium har levd i over 110 år. Selv om dette er en annen art, har amerikansk og europeisk hummer så mye felles at det er rimelig å tro at alderen ikke er så forskjellig.

Ting tar tid

Aldersanalyse av hummer har en stor grad av usikkerhet, derfor er det vanskelig å gi en eksakt levealder. Gro van der Meeren ser ikke bort fra at hummer kan bli over 70 år. Det gjør at hummeren kan ta seg god tid i de fleste av sine livsfaser:

– Ved klekking har hummerlarvene alt ligget i egget under morens hale i ett år. Før eggene blir befruktet har de allerede utviklet seg inne i hummeren i ett år. En hunnhummer kan bære med seg spermpakker i flere år etter paringen.

– To kull med larver født påfølgende år kan godt ha samme far, så lenge moren ikke har skiftet skall i mellomtiden. Da må hun pare seg igjen, og det gjør hun gjerne rett etter skallskiftet, forteller van der Meeren.

Få larve- og yngelfunn

Bare et fåtall hummerlarver er tidligere fanget. Det er gjort i tråltrekk rett under overflaten utenfor Kvitsøy i Rogaland og i hummerlysfeller i Sverige. 

Den minste ville hummer som er dokumentert fra norske farvann er 8–9 cm lang. 

Vill yngel av europeisk hummer mindre enn 8 centimeter er bare dokumentert én eneste gang i sjøen, i et hengende yngelnett hos en dansk østersoppdretter. Yngelen svømte trolig inn i nettet som larve. 

Antatt hummeryngel viser seg ofte å være trollhummer som er en vanlig krepsdyrart på hardbunn langs hele kysten.

Trollhummer er mer flattrykt enn hummer og har antenner som kommer ut bak øynene, ikke mellom som hos hummer.

Hummeren er nattaktiv og det bidrar til problemene med å finne den.

Powered by Labrador CMS