Jordas magnetfelt skifter retning med jevne mellomrom. Er det i ferd med å skje nå? (Illustrasjon: Marc Ward / Shutterstock / NTB scanpix)
Jordas magnetfelt skifter retning med jevne mellomrom. Er det i ferd med å skje nå? (Illustrasjon: Marc Ward / Shutterstock / NTB scanpix)

Skifte i jordas magnetfelt tok kjempelang tid

Det er mulig at Nordpolen og Sørpolen er i ferd med å bytte plass. Men skal vi dømme etter sist polbytte, vil prosessen heldigvis ta mange tusen år.

Det er ingen tvil.

På ett eller annet tidspunkt i framtida, vil jordas beskyttende magnetfelt bryte sammen i kaos. Og når det kommer i orden igjen, vil polene ha byttet plass. Den magnetiske Nordpolen vil befinne seg et sted nede i Antarktis, mens Sørpolen har flyttet opp hit.

Det har nemlig skjedd før. Mange ganger.

Spor i jordas geologi viser at polene bytter plass på denne måten med noe hundre tusen års mellomrom. Og nå nærmer deg seg 800 000 år siden sist. En svekkelse i magnetfeltet de siste hundreårene har fått forskerne til å spekulere på om neste polbytte er like om hjørnet.

Nå kan imidlertid resultatene til Brad S. Singer fra University of Wisconsin-Madison og kollegaene hans berolige oss: Vi kommer trolig til å ha plenty av tid til å takle endringen.

Spor i stein

Forskerne har sett nærmere på hva som foregikk sist gang jordas magnetfelt gikk bananas.

Slike hendelser setter nemlig spor i bergartene på jorda. Når lava strømmer ut på overflata på kloden, vil korn av jern i lavaen orientere seg etter jordas kraftige magnetfelt. Når lavaen størkner, blir jernkornene stående, som et bilde på magnetfeltets retning akkurat da.

Når forskerne leter nedover i lagene av størknet lava, vil skiftene i magnetfeltets orientering være tydelig avtegnet. En lignende prosess kan skje i jordlag.

I tillegg finnes det spor etter magnetskifter i isen på Antarktis.

Da forskerne la sammen all denne informasjonen om magnetfeltets forrige flipp, tegnet det seg altså et bilde av en temmelig treg prosess, sett fra menneskenes ståsted.

Tok 22 000 år

Før selve skiftet – som var unnagjort på rundt 4000 år – lå det 18 000 år med fluktuasjoner og vandrende poler. Med en slik tidshorisont, har menneskeheten generasjoner til å tilpasse satellitter og GPS-systemer mens prosessen skrider fram, mener forskerne.

Og foreløpig er vi ikke engang sikker på at et nytt polbytte faktisk er underveis, eller om svekkelsene vi har sett i magnetfeltet bare er tilfeldige variasjoner.

Med andre ord: Det finnes for øyeblikket trolig mer presserende katastrofer å bekymre seg for.

Referanse:

B. S. Singer, B. R. Jicha, N. Mochizuki, R. S. Coe, Synchronizing volcanic, sedimentary, and ice core records of Earth’s last magnetic polarity reversal, Science Advances, august 2019. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS