- Minst 4,4 millioner fat oljesøl

Det totale oljesølet fra Deepwater Horizon-plattformen var minst 4,4 millioner fat, ifølge uavhengig studie. Det er mer enn de offisielle anslagene, og gjør Gulf-katastrofen til verdens største oljeutslipp til sjøs.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De nye beregningene kommer i den første uavhengige, fagfellevurderte studien av det totale utslippet.

Oljen fosset ut fra oljebrønnen Macondo 252, etter at Deepwater Horizon eksploderte 22. april i år og fram til utslippene ble stoppet den 15. juli.

De offisielle beregningene fram til nå har ligget på 4,1 millioner fat, så de nye tallene overgår tidligere anslag.

Ett av de to høyoppløselige videoklippene som forskerne brukte for å beregne størrelsen på oljeutslippene etter Deepwater Horizon-katastrofen. (Video: US Senate Committee on Environment and Public Works)

Forsket på undersjøiske vulkaner

For å gjøre beregninger av utslippene, har forskerne Timothy Crone og Maya Tolstoy brukt metoder som de utviklet for å studere gassutslipp fra undersjøiske varme kilder - såkalte hydrotermale kilder eller hydrotermale skorsteiner.

I slike områder lever leddormer og andre organismer av næringen fra mineralene som blåses ut av undersjøiske vulkaner. Enkelte forskere mener livet kan ha oppstått på slike steder.

Forskerne var interessert i å måle hvor mye gass som slipper ut, fordi variasjoner i gassmengden kan si noe om de geologiske prosessene rundt vulkanene.

Filmet kunstig varmekilde

Men det viste seg å være vanskelig å måle gassmengden direkte, fordi temperaturen er så høy, vannet er surt og strømmen stri.

Derfor laget forskerne i 2006 en kunstig hydrotermal kilde i laboratoriet og filmet den. Ut fra filmopptakene kunne de så beregne hvor fort gassen strømmet ut, og dermed mengden.

Nå har denne grunnforskningen fått stor praktisk verdi for de som skal beregne utslippene og dermed erstatningene etter Deepwater Horizon-katastrofen.

To korte videoklipp

Ved å bruke to høyoppløselige videoopptak av 20-30 sekunders varighet fra havbunnen i Mexocogulfen, kunne forskerne beregne utslippene.

Det fantes også lengre videoopptak som ble gjort tilgjengelige i sanntid over nettet, men her var oppløsningen for dårlig til at forskerne kunne bruke dem.

Forskerne understreker at tallene deres er usikre, fordi videokuttene er så kortvarige. Utslippene kan ha variert fra dag til dag, og flere andre mindre lekkasjer langs den undersjøiske rørledningen er ikke tatt med i studien.

Derfor mener forskerne at beregningene heller er for lave enn for høye. De håper at BP vil frigjøre flere opptak fra utslippene, slik at de kan gjøre beregningene mer nøyaktige.

Timothy Crone (t.v.) forbereder et undervannskamera som skal brukes til å studere hydrotermale kilder utenfor nordvestkysten av USA. Han brukte en tilsvarende metode for å beregne utslippene fra Deepwater Horizon-katastrofen. (Foto: Carlos Sanchez, OOI-RSN Enlighten'10 Cruise, University of Washington)

Økte etterhvert

Utslippene fra Deepwater Horizon var lavest i starten. Forskerne beregnet dem til 56 000 fat i døgnet.

Men den 3. juni gjorde mannskaper fra BP vondt verre. De fjernet deler av den ødelagte tilførselsledningen for å prøve å samle opp oljen med en hette.

Resultatet ble da at utslippene økte til 68 000 fat per døgn.

Sist søndag, 19. september, erklærte myndighetene i USA at oljebrønnen Macondo 252 er “død”, og ikke lenger utgjør noen fare til Mexicogulfen.

Tester har nå bekreftet at tettingen gjennom avlastningsbrønnen er effektiv og permanent, melder avisa New York Times.

Nesten seks Oslo Plaza-bygninger

Beregningen av de totale utslippene til 4,4 millioner fat tilsvarer 700 millioner liter, nok til å fylle volumet av 5,8 bygninger på størrelse med Oslo Plaza.

Nummer to på lista over rekordutslipp er 3 millioner fat fra prøveboringsplattformen Ixtoc 1 i Mexicogulfen i 1979.

Utslippene fra grunnstøtingen av tankskipet Exxon Valdez i 1989 var “bare” på 270 000 fat, men ødeleggelsene av miljøet ble større fordi mer av oljen drev inn mot kysten.

De aller verste oljeutslippene har imidlertid vært fra oljekilder på land. Totale utslipp fra ødelagte oljebrønner under Gulfkrigen i Kuwait i 1991anslås i en CNN-artikkel fra 2003 til rundt en milliard fat olje.

Referanser:

Magnitude of the 2010 Gulf of Mexico Oil Leak, Timothy J. Crone og Maya Tolstoy, Sciencexpress, 23. september 2010

Nettside fra Timothy J. Crone med video som viser den kunstige hydrotermale kilden i laboratoriet.

Poster fra Timothy Crone som forklarer videoanalyse av undersjøiske vulkaner (poster, pdf)

Powered by Labrador CMS