Den 47 år gamle læreren Samuel Paty ble drept av en islamistisk terrorist i oktober 2020.
Den 47 år gamle læreren Samuel Paty ble drept av en islamistisk terrorist i oktober 2020.

Hvorfor rammes Frankrike av islamistisk terrorisme?

PODCAST: Etter hvert terrorangrep som blir utført eller forsøkt gjennomført av islamistiske ekstremister stiller franskmenn seg det samme spørsmålet: Hvorfor skjer dette igjen?

Debatten foregår uten at noen kommer med tilfredsstillende forklaringer. I beste fall ser man seg nødt til å liste opp en rekke potensielle faktorer bak voldsbølgen.

Samfunnsdebatten om islamistisk terror i Frankrike splitter ikke minst spesialister, som hver for seg forfekter sin versjon av en kompleks virkelighet.

Trusselbildet som er skapt av islamistisk terrorisme kan kokes ned til et trekantdrama med tre hovedaktører. Den ene er Frankrike, som over tid, og særlig i lys av alle attentatene som er gjennomført siden januar 2015, nærmest fremstilles som en lidende inkarnasjon av Republikkens fremste symbol, «Marianne.»

Det er dermed ikke bare et land, en nasjon eller innbyggere som angripes, men også en livstil, en særegen kultur og universelle prinsipper som ble nedfelt i menneskerettighetserklæringen av 1789.

Den andre hovedaktøren er den hensynsløse ytre fiende (IS, al Qaida, andre), som bestiller og finansierer attentater, rekrutterer frivillige og gjerne bidrar med planlegging. Fienden vil tvinge franskmenn i kne i Afrika og Midtøsten, og tar sikte på å skape splid i den republikanske pakten som binder sammen franskmenn med ulikt kulturelt, etnisk eller religiøst opphav.

Deres mål er å skape en varende frykttilstand hvor alle mistenker alle, og hvor terskelen for represjon fra statsmaktens side stadig senkes. Fienden blir på sin side gjerne umenneskeliggjort av myndighetene. Den skal bekjempes med alle midler i det som omtales som en «krig mot terrorisme» – til og med likvidering, som Frankrikes tidligere president François Hollande erkjente i januar 2017.

Til slutt har man den tredje aktøren, den indre fiende. Han opptrer som en «femtekolonnist» – en som flytter på seg stille og usynlig i samfunnet for å slå til hvor som helst, og når som helst.

De siste årene har slike hjemmeproduserte terrorister skapt panikk. En følge av dette, som er helt i tråd med det terrorismens bakmenn ønsker å oppnå, er økningen av islamofobiske holdninger i landet.

Dette bør nyanseres: Det er ikke nødvendigvis slik at islamofobi har eksplodert i Frankrike. I motsetning til det mange fryktet, har angrep mot muslimer – og dem har vært det riktignok vært endel av – ikke kulminert i massive terrorangrep.

Allikevel er franskmennenes holdning til islam preget av den islamistiske terroren, og franske muslimer bes stadig om å «ta stilling». Er de for eller mot terrorister?

Tvilen øker også om hvorvidt islam er forenelig med republikanske prinsipper. Lovforslaget om styrkingen av republikanske prinsipper, som i disse dager behandles i nasjonalforsamlingen, handler primært om dette, selv om det ikke er eksplisitt uttalt.

Denne uken har Frankrike forklart invitert Petter Nesser, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, til å snakke om islamistisk terrorisme i Europa, og Frankrike spesielt.

Du finner episoden her.

Episoden finnes også på Itunes og Spotify.

Alle referanser som blir nevnt i denne episoden kan finnes på Facebook-siden til Frankrike forklart.

Powered by Labrador CMS