– Vi fant at det syndes mot regelverket om at 40 prosent av spillerne skal være født i siste halvår, særlig ved laguttak til kretslag. I vår studie var om lag 75 prosent av spillerne på kretslagene gutter og jenter 13 år født i første halvår, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Robert J. Beyers II / Shutterstock / NTB scanpix)

– Fotballen mister talenter gjennom å velge de som er født tidlig på året

Fotballkretsen bryter sin egen regel om at minst 40 prosent av laget skal være født i siste halvår, ifølge ny studie.

Når fotballspillere fyller 13, kan de bli plukket ut av klubben til å bli med på såkalte sonelag. På sonelagene blir de ivrigste og beste spillerne plukket ut til å spille på kretslag.

Her igjen plukkes spillere ut til landslagsuttak.

Å ende opp på kretslaget kan altså ha mye å si for en ung spillers fotballkarriere.

Forskere ved Nord universitet har nå avdekket at barn født tidlig på året oftere får plass på kretslagene enn de som er født sent på året.

Slik får de eldste spillerne tilgang på bedre trenere, bedre motstand og mer erfaring enn de yngste.

Det til tross for at kretslagene har en regel som sier at minst 40 prosent av spillerne på laget skal være født i andre halvår.

Forskerne frykter dette kan føre til at fotballen går glipp av flere unge spillertalent.

Stor forskjell på fysisk og mental modenhet

– Både i Norge og i mange andre land er de ulike lagene delt inn i årsklasser. Forskere har målt ganske stor forskjell på fysisk, mental og teknisk modenhet hos ungdom mellom 13 og 14 år ut ifra når på året de er født, sier forsker Terje Dalen ved Nord universitet.

– De som er født tidlig på året, har oftest best fysikk, og de scorer også høyere på andre kriterier som har betydning for prestasjonene. De er som regel større, sterkere og raskere enn de som er født senere på året. Et annet moment er erfaring. De som er født tidlig på året, kan ha tilnærmet ett år mer erfaring og trening bak seg enn de som er født sent på året, sier Dalen.

– Dette vil ofte gi disse spillerne større mulighet for aktiv deltagelse i hver enkelt treningsøkt også, siden «bedre spillere» oftere vil være involvert i spillet under trening og kamp, legger Dalen til.

For å kompensere for de fordelene de som er født tidlig på året har i idrett, har fotballkretsen en regel som tilsier at minst 40 prosent – fire av ti – i laguttaket skal være født i andre halvår.

Forskerne ville finne ut om klubbene og fotballkretsene følger denne regelen.

Bryter egne regler

I studien har forskerne sett nærmere på utvelgelsesprosessen til klubblag og kretslag blant 3022 jenter og gutter født i 2002 og i 2003 fra hele landet.

– Vi fant at det syndes mot regelverket særlig ved laguttak til kretslag. I vår studie var om lag 75 prosent av spillerne på kretslagene gutter og jenter 13 år født i første halvår, sier Dalen.

På klubblagene tar en mer hensyn til regelen enn på kretslaget.

– Når konkurransen øker, er de som står for laguttaket tilbøyelig til å ta ut flere spillere født første halvår enn i andre halvår og dermed fravike fra sin egen regel om minst 40 prosent laguttak blant spillere født i andre halvår, konkluderer Dalen.

Går fotballen glipp av unge talenter?

– De spillerne som kommer med på kretslaget, er også de som får de beste trenerne, den beste motstanden og dermed også de beste mulighetene for å utvikle talentet sitt, sier Dalen.

Spørsmålet er om det er disse som også er det største talentene.

– For oss er det ikke overraskende at de som er født tidlig på året er i klar overvekt blant de som blir valgt ut, men er det disse som til syvende og sist blir de beste fotballspillerne? Det får vi ikke vite, men mange talenter faller ut etter slik utvelging, sier Dalen.

– Velges bort på feil grunnlag

– I tillegg brukes det masse ressurser til disse utvelgelsesprosessene i en fase der disse spillerne varierer kraftig i utvikling, og det kan være lett at spillere velges bort på feil grunnlag. Samtidig som andre spillere velges inn på tilsvarende feil grunnlag. Det vi ser at desto lenger ut i utvelgelsen du kommer, desto større blir fordelen av å være født tidlig, sier Dalen og fortsetter:

– Disse utvalgte vil igjen få bedre trenere, bedre treningsarena, større motstand og så videre. Studier viser at desto tidligere slike seleksjonsprosesser skjer, jo færre er det å velge av når du kommer til junior og senioralderen, og det er vel i denne alderen at det betyr noe at man er dyktig.

Dalen forteller videre at forskning viser at den relative aldersforskjellen forsvinner når spillerne blir eldre. Resultatet av denne utvelgingen er at ressursene brukes på en mindre gruppe og mange talenter kan gå tapt.

– Når kretsene gjennomfører slike seleksjonsprosesser, vil det også gjennomføres på klubbnivå. Spørsmålet det er verd å stille seg, er om dette er denne metoden som vil gi oss flest av gode spillere i senioralder, sier Dalen.

Referanse:

Lagestad, P. m.fl. Inevitable Relative Age Effects in Different Stages of the Selection Process among Male and Female Youth Soccer Players. Sports. (2018) doi: 10.3390/sports6020029 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS