Manuellterapeut Mats Jørgensen måler hvor mye Nikolai Skuseth har vokst siden sist. Dersom det er 0,6 centimeter eller mer, må fotballklubben vurdere om de skal tilpasse treningsmengden hans, slik at de unngår skader. (Foto: Hilde R. Johnsen)

Større fare for fotballskader hos barn som vokser raskt

– Å trene hardt er ikke farlig, men vi må også gi kroppen tid til å hente seg inn igjen, spesielt under og etter en vekstspurt, sier manuellterapeut.

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. Mange vokser opp med drømmen om en karriere som fotballproff. Men å være ung fotballspiller er ikke risikofritt.

Mange barn blir skadet under trening og kamp, og for noen ender proffdrømmen med langvarige plager. Forskning tyder på at barn er aller mest utsatt for skader under såkalte vekstspurter.

Molde Fotballklubb og Møreforsking har gått systematisk til verks for å dokumentere når klubbens spillere har størst skaderisiko. Det kan redde flere barn fra fotballskader i framtiden.

370 000 norske barn deltar ifølge Norges Fotballforbund i en eller annen form for organisert fotball. Nærmere 70 000 av disse er gutter mellom 13 og 19 år. Dette er en aldersgruppe som er særlig utsatt for skaderisiko, og som Molde Fotballklubb derfor har valgt å følge ekstra opp gjennom et eget forskningsprosjekt.

0,6 centimeter i måneden gir større fare for skader

I et hvitt behandlingsrom ved Aker Stadion i Molde står en ung gutt i blå og hvit fotballjakke og svarte shorts rakrygget inntil veggen.

Høydemåleren hviler på den lyse luggen, mens manuellterapeut Mats Jørgensen nøye leser av hvor mange millimeter 14 år gamle Nikolai Skuseth har strukket seg siden siste måling.

Er svaret en vekst på 0,6 centimeter eller mer iverksettes et trafikklys-system som avgjør hvordan og hvor mye Nikolai får lov til å trene i tiden fremover.

Formålet er å minimere skaderisiko.

– Forskning viser at skadefrekvensen er 1,63 ganger større per 0,6 centimeter spillerne vokser i måneden. Det er særlig overbelastningsskader som følge av feil eller for mye trening vi ønsker å redusere risikoen for, forteller Guri Kaurstad Skrove.

Hun er forsker ved Møreforsking og leder forskningsprosjektet Vekstspurter og skadeforebygging blant unge fotballspillere for Molde Fotballklubb.

Guri Kaurstad Skorve er forsker ved avdeling for helse, utdanning og samfunn ved Møreforsking. (Foto: Møreforskning)

Jevne målinger

Vanligvis er veksten hos unge gutter størst når de er rundt tretten og et halvt til femten og et halvt år gamle, men de individuelle forskjellene er store.

En gang i måneden må derfor Nikolai og de andre guttene tilknyttet Molde Fotballklubbs U15, U16 og U19 lag og Akerakademiet for gutter mellom 12 og 19 år, møte klubbens manuellterapeut Mats Jørgensen for å måle vekt og høyde.

Gjennom jevnlige målinger håper klubben å identifisere når Nikolai og hver enkelt av spillerne går inn i en såkalt vekstspurtfase. Det vil si når veksten over tid overstiger 0,6 centimeter eller mer i måneden.

Dermed kan de skreddersy individuelle treningsopplegg som skal minimere faren for skader.

Maksimalt en kamp i uka, færre konfrontasjoner på banen, mer fokus på å trene hurtighet og styrke er viktige tiltak for å unngå skader i denne sårbare vekstfasen.

For mange skader

Initiativet til prosjektet kommer fra klubben selv.

Manuellterapeut Mats Jørgensen i Molde Fotballklubb konstaterte at omfanget av skader var for høyt, spesielt i den fasen der ungdommene vokste mye. Samtidig opplevde han at det manglet god vitenskapelig og medisinskfaglig dokumentasjon på området.

Dermed satte han like godt i gang sitt eget forskningsprosjekt, først som masterstudent i manuellterapi og etter hvert i form av et samarbeid mellom klubben, Møreforsking og Høgskolen i Molde.

– Samarbeidet med Molde Fotballklubb gir en unik mulighet til å følge spillere over tid med jevnlige målinger og kartlegging av skadeomfang, koblet opp mot vitenskapelige studier, forteller prosjektleder Guri Kaurstad Skrove hos Møreforsking.

På oppdrag fra Molde Fotballklubb har hun samlet sammen eksisterende kunnskap og funnet viktige kunnskapshull knyttet til barns vekst og fotballskader. Formålet er å finne ut hvordan klubben kan kartlegge vekstspurtfaser hos egne spillere og legge til rette for at færre blir skadet.

– Forskning tyder på at barn er mest utsatt for skader i tiden rett før de går inn i en vekstspurt og i cirka ett år fremover. Skjelettet vokser, det tar tid for muskler og sener å tilpasse seg, og det skjer hormonelle endringer i kroppen, forklarer Skrove.

Samtidig har barn i denne fasen god effekt av blant annet styrke- og hurtighetstrening, påpeker hun.

– Prosjektet viser at det kan være lurt å trene annerledes og smartere i perioder for å unngå skader og for å bygge opp styrke og hurtighet, fastslår Skrove.

Skaderisikoen er størst under kamp og øker med spilletiden.

Stor tro på at skadene kan forebygges

Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med Forskningsdagene 2018, hvor årets tema er oppvekst.

Forskningsfestivalen arrangeres over hele landet og varer fra 19. til 30. september.

Her kan du lese mer om årets arrangementer.

Skader som følge av overbelastning og feil trening i oppveksten kan i verste fall følge barna hele livet. Proffdrømmen kan ende opp på hylla, og skadene kan påvirke mulighetene til aktivitet og idrettsglede som voksen.

Forebygging er derfor viktig fastslår både Skrove og Jørgensen.

Jumpers knee, en kronisk og smertefull tilstand i senene i knærne, og endringer i hofteledd som fører til hoftelidelsen Femoroacetabular impingement, som kan gi varige plager, er typiske skader. De kan oppstå på grunn av feil trening og overbelasting når barna vokser raskt.

Manuellterapeuten har stor tro på at både disse og mindre alvorlige skader kan forebygges gjennom å følge med på spillernes vekst.

– Vi må gi kroppen tid til å hente seg inn igjen

– Å trene hardt er ikke farlig, men vi må også gi kroppen tid til å hente seg inn igjen og ikke trene for hardt og for mye, spesielt i de fasene der vi ser at kroppen er mer utsatt, som under og etter en vekstspurt. At prestasjonsfremmende trening i denne fasen har gunstig effekt, er for øvrig en positiv tilleggseffekt, fastslår Jørgensen.

Han samarbeider tett med ungdomslagenes ni trenere om oppfølging og individuelle treningsplaner tilpasset hvor hver enkelt spiller er i sin vekstfase.

– Vi mangler sammenlignbare vitenskapelige data, men jeg opplever at klubben nå har bedre kontroll, og at vi ser mindre av de tilbakevendende feilbelastningsskadene. Min opplevelse er at vi sammen med trenerne er blitt flinkere og vet mer om forebygging. Og jeg behandler færre skader, sier Jørgensen.

– Men det finnes fortsatt for lite kunnskap om årsakene til belastningsskader hos barn i vekst og hvordan disse best kan forebygges. Vi vet en del om årsakssammenhengene, men vi har ikke to streker under svarene. Dette er fortsatt upløyd mark, sier Jørgensen, som allerede i 2014 startet å registrere vekstutviklingen til de yngre spillerne i klubben.

Breddefotball

I første omgang brukes kunnskapen fra prosjektet til å tilpasse treningen internt i klubben. Målet er få frem flere gode spillere og færre skader over tid.

– Molde Fotballklubb ønsker å være i forkant i utviklingen. Det gjelder både på og utenfor banen. Det å ha best mulig kontroll på å styre belastingen for spillerne er svært viktig når man skal drive utvikling og samtidig unngå belastningsskader. Dette prosjektet kan gi oss verdifull kompetanse, slik at vi i større grad unngår belastningsskader i unge spilleres vekstperiode, forteller administrerende direktør i klubben Øystein Neerland.

På sikt håper både Skrove og Jørgensen at erfaringene fra Molde også skal komme breddeidretten til gode.

De mener kunnskapen har stor overføringsverdi både for breddefotballen og for andre lagidretter. Å behandle skader krever enorme ressurser både på individ- og samfunnsnivå. Mer kunnskap om skadeforebygging i oppveksten har derfor stor verdi, sier de.

Om prosjektet

Tittel: Vekstspurter og skadeforebygging blant unge fotballspillere.

Prosjektperiode: 01.01.2018 – 30.06.2018.

Organisasjon: Møreforsking i samarbeid med Høgskolen i Molde.

Oppdragsgiver: Molde Fotballklubb.

Powered by Labrador CMS