FC Prostata-lag på Østerbro i København. Spillerne har deltatt i det hittil største forsøket der fotballtrening til kreftrammede menn har blitt testet i lokale klubber. (Foto: DBU)

Forskere har fått hundrevis av menn med prostatakreft til å spille fotball

– Vi tok en øl etter trening, og da begynte de å snakke om sykdommen sin, sier en frivillig trener.

To ganger i uken er Michael Jervild trener i den danske fotballklubben Aalborg Chang.

På laget spiller 15 middelaldrende og eldre menn. Alle har prostatakreft.

– Jeg lurte mye på hvordan vi skulle snakke om sykdommen. Men det gikk av seg selv. Da vi satt og tok en øl etter trening, og da begynte de å snakke om det selv, sier Jervild.

– Du må unnskylde at vi snakker så mye om sykdom, sier de til meg. Men jeg synes det er veldig bra at de kan snakke om det og samtidig ha det gøy på banen og i garderoben, fortsetter han.

FC Prostata er vitenskapelig testet

Treningen på FC Prostata, som laget heter, er en blanding av moro, trening og samtaler i garderoben.

Men fotballaget for menn med prostatakreft er også et vitenskapelig gjennomtestet konsept:

  • startet som et mindre forsøk i universitetsregi.
  • er vitenskapelig testet i et stort randomisert forsøk.
  • er i drift på elleve lokale fotballklubber.

214 har vært med

Randomiserte forsøk

I randomiserte forsøk blir forsøksdeltakere ved loddtrekning delt inn i to grupper.

  1. Den ene gruppen mottar det tiltaket som skal testes.
  2. Den andre gruppen får en annen innsats.

Resultatene av det siste og største forsøket er nettopp publisert i tidsskriftet Sports Medicine.

214 prostatakreftrammede menn har deltatt.

Mennene ble delt tilfeldig inn i to grupper:

109 mann ble med på et fotballag med andre som har prostatakreft. De trente to ganger i uken i lokale fotballklubber i Odense, Aarhus, Esbjerg og København.

De 105 andre fikk tilbud om å delta på de vanlige treningstilbudene til menn med prostatakreft.

Tre ganger i løpet av et år målte forskerne deltakernes fettmasse, muskelmasse, skjelettstyrke og mentale helse.

Menn dropper ikke fotballen

Målingene viste at de som spilte fotball, gjorde det langt bedre. De hadde det bedre mentalt, og de hadde:

  • mindre fettmasse.
  • sterkere hofter (noe som er veldig positivt, for den behandlingen menn får mot prostatakreft, sliter på skjelettet).

Og i motsetning til andre former for trening og rehabilitering møter de kreftsyke mennene gladelig opp på fotballtrening. De faller ikke fra etter et par ganger.

– Det er mange flere som fortsetter lengre enn vi hadde forventet, sier en av forskerne, Eik Bjerre, som er tilknyttet det danske Universitetssykehusenes Center for Sundhedsfaglig Forskning.

– 64 av 109 forsøksdeltakere valgte å fortsette etter at forsøket ble avsluttet, fortsetter Bjerre, som nettopp har forsvart sin doktoravhandling om FC Prostata.

Spillerne får det bedre mentalt av å være en del av det fellesskapet som er på et fotballag, viser forskning. Her tøyer spillere ut på Østerbro i København. (Foto: DBU)

Trening skal føre til livsstilsendring

Historien om FC Prostata går tilbake til 2011, da to forskere satt ved Rigshospitalet i København og planla prosjektet.

De visste fra forskningslitteraturen at fysisk aktivitet er bra for pasienter med en kreftdiagnose. Men de visste også at mannlige pasienter ikke liker de treningstilbudene de får fra kommunen.

Dessuten er de tilbudene tidsbegrenset.

– Vi var interessert i noe som kunne bidra til en varig livsstilsendring. Det skulle ikke være i et beskyttet miljø i et kommunalt helsesenter, sier Jesper Frank Christensen, som er forsker ved Rigshospitalet og en av initiativtagerne.

FC Prostata i universitetets idrettshall

Christensen og kollegaen Julie Midtgaard ville lage en fotballtrening som på sikt skulle drives av lokale fotballklubber.

Forskerne startet med å teste konseptet på små baner i idrettshallen ved Københavns Universitet.

Det kan du lese om i disse videnskab.dk-artiklene:

Her er det FC Prostata-lag

Elleve fotballklubber i Danmark har i dag et lag for menn med prostatakreft:

Aalborg Chang, Esbjerg forente Boldklubber, Måbjerg IF i Holstebro, Vindinge IF i Vejle, VSK Aarhus, IF Lyseng i Aarhus, Odense KFUM, B1973 i Herlev, Fremad Valby, Frem Valby og Østerbro IF i København.

Siden den gang har elleve danske fotballklubber fått et FC Prostata-lag. Og flere klubber er interessert, meddeler Dansk Boldspil Union (DBU).

– Det bekrefter ideen vår om at foreningslivet kan brukes i helsearbeid. Jeg er veldig glad på prosjektets vegne, sier Christensen.

– Det har vært fantastisk å at tankene fra prosjektgruppen nå er rullet ut. Det har utviklet seg til noe som ligger veldig tett opp av de planene vi opprinnelig hadde, fortsetter han.

Trening fortsatte uten forskere

De innledende forsøkene i København viste at fotball hadde en positiv effekt.

Det førte til nye forsøk. Sammen med DBU fant de fem lokale klubber som ville stå for treningen.

– Vi ville lage et prosjekt som skulle kunne kjøre videre når selve forsøket var avsluttet. Og vi ville være sikre på effekten fortsatt når lokale klubber står for treningen, sier Eik Bjerre, som er en av hovedkreftene bak det store forsøket med 213 deltakere.

Om laget i Aalborg Chang

FC Prostata-laget i Aalborg Chang var ikke en del av forskernes forsøk.

Komiteen for Sundhedsoplysning har tatt initiativ til at klubben fikk et FC Prostata-lag. Komiteen har blant annet gjort en innsats for å få den urologiske avdelingen ved Aalborg Sygehus til å henvise pasienter til klubben.

Inntil 2019 arbeider Komiteen for Sundhedsoplysning med en bevilgning fra TrygFonden for å gjøre FC Prostata bærekraftig, slik at prosjektet framover kan bli utbredt og kjøre videre i flere lokale fotballklubber.

Det lyktes: I dag kjører FC Prostata videre uten at forskerne er involvert. Blant annet i klubben Aalborg Chang, der Michael Jervild er trener.

– Vi opplever at spillerne elsker fotballkulturen. Det kommer hele tiden nye spillere til, sier Jervild.

– Det betyr ikke noe at FC Prostata startet som et forskningsprosjekt. Men det var nok drivkraften for å starte opp at vi visste at effekten er god.

FC Prostata-trening på Østerbro i København. (Foto: DBU)

– Fantastisk at det virker

Charlotte Handberg, som er ekstern førsteamanuensis ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet, har forsket på menn og rehabilitering. Hun har fulgt FC Prostata fra sidelinjen siden prosjektet startet.

– Det er fantastisk at det virker, og at det har blitt en del av mennenes hverdag, sier Handberg.

– En ting er at det er helseeffekter av den fysiske treningen, men de sekundære gevinstene betyr minst like mye. Mennene får et fellesskap og nye kontakter. Normalt er det vanskelig å få menn med kreft til å delta i rehabilitering. Men dette tilbudet appellerer åpenbart til dem, fortsetter hun.

FC Prostata kan støte på hindre

Men hvordan ser framtiden ut for FC Prostata?

Kan alle danske menn med prostatakreft få et tilbud om å spille fotball i en lokal klubb?

Det krever ildsjeler i klubbene, sier Karsten Elmose-Østerlund, som forsker på foreningsidrett ved Syddansk Universitet.

– De fleste foreningene drives av frivillige, og slike prosjekter kan støte på mange hindre, sier Elmose-Østerlund.

– I mange foreninger er det en skepsis overfor ferdige konsepter. Hvis det kommer noen og sier at nå skal foreningen gjøre sånn og sånn, går det ikke så bra. Det krever ihvertfall at en motivert frivillig, fortsetter han.

Flere lag fortsetter

En del fotballklubber har fokus på å bli bedre og vinne flere kamper. Det blir nok ikke slike klubber som får et FC Prostata-lag, spår Karsten Elmose-Østerlund.

– Der trenerne sitter og tenker på at laget skal rykke opp, vil prosjekter som FC Prostata ha dårlige kår. Men klubber der det er en ildsjel som brenner for prosjektet, kan det skje utrolig mye, fortsetter han.

Fotballklubben Aalborg Chang har en slik ildsjel. Michael Jervild har ikke tenkt å slutte som trener for FC Prostata foreløpig.

– Jeg fortsetter til evig tid. Det gir meg glede å komme ned og oppleve den gode stemningen på laget. Å oppleve at menn godt oppe i årene, som aldri har spilt fotball før, blir bedre i fotball samtidig med at de har det morsomt, er veldig meningsfullt, sier han.

For tiden er det FC Prostata-lag i Aalborg, Esbjerg, Holstebro, Vejle, Aarhus, Odense, Herlev og København. Dessuten er det lag på vei i Sør-Jylland, Kron-Jylland og Sjælland. Forskningen bak FC Prostata er støttet av TrygFonden.

Referanse:

E.D. Bjerre mfl: «Football Compared with Usual Care in Men with Prostate Cancer (FC Prostate Community Trial): A Pragmatic Multicentre Randomized Controlled Trial», Sports Medicine, 2018.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS