Peking-mannen mye eldre enn antatt

De fossile restene av den berømte Peking-mannen kan være flere hundre tusen år eldre enn tidligere antatt. Det kaster nytt lys over historien til en av forløperne til det moderne mennesket.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Homo erectus

- Homo erectus (fra latin: oppreist menneske) er en eldre del av menneskeslekten Homo.

- Slekten Homo omfatter også yngre arter som neandertalerne, Flores-mennesket og det moderne mennesket (Homo sapiens).

- Fossile rester av Homo erectus ble først funnet i Asia, og senere i Afrika og Kaukasus.

- Det antas at arten oppsto i Afrika og så utvandret, på samme måte som Homo sapiens mer enn 1,6 millioner år seinere.

Det første funnet av tidlige menneskeformer i Zhoukoudian-hulene rett utenfor Beijing i Kina ble gjort i 1918. Funnet, kjent som Peking-mannen, er fossile rester av arten Homo erectus.

Zhoukoudian. (Foto: Dr. Gao Xing, Institute of Vertebrate Palaeotology and Palaeoanthroplogy)

Homo erectus er en av forløperne til det moderne mennesket, Homo sapiens. Fortsatt rager funnet i Zhoukoudian høyt på lista over de viktigste funn som er gjort av tidlige menneskeformer.

I Zhoukoudian-hulene er det funnet seks ganske komplette kranier og en mengde andre skjelettrester. Det er også gjort mange funn av de enkle steinredskapene som ble brukt av disse tidlige menneskene.

Ny datering

Nå har kinesiske og amerikanske forskere tatt i bruk nye teknikker for å datere funnene, og anslår at de er omlag 770 000 år gamle. Den nye dateringen er presentert i en artikkel i siste utgave av tidsskriftet Nature.

Tidligere har man trodd at funnene er 400 000 - 600 000 år gamle. Den nye dateringen er gjort ved en metode som er basert på analyse av aluminium- og berylliumisotoper i bergarten kvarts på funnstedet.

Homo erecticus, Zhoukoudian. (Foto: Russell L. Ciochon, Univ. of Iowa. Kan ikke brukes på nytt.

Guanjun Shen fra Nanjing Normal University, Kina, har ledet teamet som har brukt metoden der effekten av stråling fra verdensrommet på disse ustabile atomene kan avleses som en ”klokke”.

Dette gir en bedre datering enn tidligere metoder. Forskerne er allerede i gang med å bruke samme metode på de aller eldste funn av arten i Kina.

Gikk oppreist

Den nye dateringen av Peking-mannen passer inn i et nytt bilde av de tidlige menneskeformenes historie i Kina.

Guanjun Shen, Zhoukoudian. (Foto: Li Yan, Site Museum of Zhoukoudian)

Homo erectus gikk oppreist og var ganske lik oss moderne mennesker, men hadde en mer tønneformet overkropp og mindre hjernevolum. Den oppsto i Afrika og vandret ut til Asia. Savanne med rikt dyreliv og jaktbytte kan ha vært det foretrukne miljøet.

Forskerne antar nå at arten har holdt til i Kina under perioder med istid - da det ikke var is i denne delen av Asia, men mer savanne og steppeland enn i dag - og i perioder mellom istidene.

Det er bare ett funnsted i Asia som kan sammenlignes med Zhoukoudian i omfang, og det er Sangiran på Java i Indonesia. Indonesia kan ha blitt befolket i en periode med kaldt klima, lav vannstand i havet og savannelandskap.

Adskilt innvandring?

Det er gjort funn av Homo erectus i Kaukasus, men hvordan arten spredde seg fra Afrika til Asia er gjenstand for diskusjon.

Gruppene av Homo erectus i Kina og på Java kan ha vært adskilt, og trenger ikke være resultat av samme innvandringsbølge, går det fram av en artikkel i samme utgave av Nature.

I artikkelen, skrevet av Russell L. Ciochon og E. Arthur Bettis III ved University of Iowa, USA, anslås det at Homo erectus kan ha nådd det nordøstlige Asia for 1,3 millioner år siden og Java så tidlig som 1,6-1,5 millioner år siden.

Det spekuleres i muligheten av to ulike vandringsveier ut av Afrika – en sørlig rute som endte opp i Sørøst-Asia og Java og en nordlig gjennom Sentral-Asia som endte opp ved Beijing.

Referanser:

Guanjun Shen, Xing Gao, Bin Gao, Darryl E. Granger: “Age of Zhoukoudian Homo erectus determined with 26Al/10Be burial dating”, Nature vol. 458, 12. mars 2009. doi:10.1038/nature07741

Russell L. Ciochon og E. Arthur Bettis III: “Asian Homo erectus converges in time”, Nature, vol. 458, 12. mars 2009.

Powered by Labrador CMS