Passasjerer reflekterer i vinduet på et helikopter på vei til Johan Sverdrup feltet før den offisielle åpningen av strømforsyningen til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og det gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden, ifølge Equinor. (Foto: Carina Johansen, NTB scanpix)
Passasjerer reflekterer i vinduet på et helikopter på vei til Johan Sverdrup feltet før den offisielle åpningen av strømforsyningen til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover, og det gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden, ifølge Equinor. (Foto: Carina Johansen, NTB scanpix)

Utslipp fra Johan Sverdrup-feltet tilsvarer 21 år med norske klimagasser, ifølge forsker

Cicero-forsker Asbjørn Torvanger har regnet ut at Johan Sverdrup-feltet i snitt vil slippe ut klimagasser tilsvarende 40 prosent av Norges totale utslipp.

Det nye Johan Sverdrup-feltet skal stå for omtrent en tredel av den samlede norske oljeproduksjonen. Feltet skal produsere olje de neste 50 årene, skriver NRK.

Seniorforsker Asbjørn Torvanger ved klimaforskningsinstituttet Cicero har beregnet hvor store de totale utslippene fra det nye feltet kommer til å være. Beregningen er basert på tall fra Oljedirektoratet og den amerikanske miljøetaten EPA.

– I løpet av et gjennomsnittsår vil Johan Sverdrup stå for utslipp tilsvarende 40 prosent av det totale utslippet av alle klimagasser i Norge, sier Torvanger til kanalen.

– Da jeg regnet på dette for hele levetiden til Johan Sverdrup, så tilsvarer det hele det norske klimagassutslippet i 21 år, sier han.

Ifølge Equinor er Johan Sverdrup-feltet ett av de mest miljøvennlige oljefeltene i verden. Hovedårsaken til dette er at feltet får strøm fra land, heller enn å produsere egen strøm fra gassen.

Torvanger sier at om lag 90 prosent av utslippene fra en oljeplattform kommer når man bruker oljen og gassen som den pumper opp.

Powered by Labrador CMS