Katrine Vellesen Løken er nå i gang med et nytt forskningsprosjekt som skal se på de sosiale kostnadene av fengsel. (Foto: Thor Brødreskift)

Norsk økonomiprofessor får Nils Klim-prisen

Katrine Vellesen Løken mener det er svært viktig for henne som forsker å delta i samfunnsdebatten.

Nils Klim-prisen er på 300 000 kroner og tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss eller teologi.

Den unge norske økonomiprofessoren ved Universitetet i Bergen får prisen for sin forskning på nordiske velferdsstater.

Forskning til folket

33-åringen holder et oppsiktsvekkende høyt publiseringstempo og har publisert i flere internasjonalt ledende tidsskrifter.

Men hun sitter ikke bare inne på sitt forskerkontor og graver seg ned i egne problemstillinger. Hun formidler også forskningen sin bredt ut til folket, gjennom blant annet gjennom faste kronikker i Dagens Næringsliv og hyppige bidrag i andre medier.

Professoren har tidligere uttalt til forsning.no at hun mener mange akademikere sliter med skrivevegring fordi de er for sosialt isolerte.

Politikere kan endre mening

– For meg er det ekstremt viktig at forskningen min kommer ut og får oppmerksomhet og betydning. Selv om politikken i stor grad er preget av ideologi og partiprogrammer, synes jeg nok politikere blir mer og mer oppmerksomme på at forskning er et viktig premissgrunnlag for politikk.

Et eksempel på det er at Høyre nå har endret sitt syn på fedrekvoten i foreldrepermisjonen, etter å ha vært sterke motstandere av den, mener hun.

Løken har selv forsket på fødselspermisjoner.

Resultatene hennes viser blant annet at det er de første seks månedene det er viktig for barna at mor er hjemme. Etter at perioden spiller liten rolle om det er mor eller far som er i permisjon. Forskningen har også fått stor oppmerksomhet i utlandet.

Du kan lese mer og Løken og forskningen hennes i På Høyden.

Hvordan påvirker politikk enkeltindivider?

«I sin forskning bruker Løken avanserte matematiske modeller for å finne avgjørende forklarings-faktorer og for å vise hvordan statlig politikk påvirker individuell adferd,» sier leder av Nils Klim-komitéen, Frans Gregersen.

Sammen med medforfattere har hun beskrevet vanskelige temaer på en måte som i fremtiden kan påvirke forskningsmetodene som benyttes på dette feltet. Hennes forskning har vært utført på tvers av flere fagområder, og den er relevant for utforming av politikk, mener komiteen.

Norges yngste økonomiprofessor

Løken ble Norges yngste professor i samfunnsøkonomi da hun kun var 31 år gammel.

Hun sier til forskning.no at hun synes det er stor stas å få denne prisen, som favner så vidt faglig og som deles ut i Norden.

Akkurat nå er hun i gang med et nytt forskningsprosjekt som skal se på de sosiale kostnadene av fengsel.

– Jeg er interessert å studere hvordan det går med dem som har sittet i fengsel. Hva skjer med dem når de slipper ut og hvilke effekter har fengselsoppholdet på barna og familien deres? Dette er spennende spørsmål som jeg skal jobbe med noen år framover, sier hun.

Powered by Labrador CMS