Åpning av studieåret ved UIT Norges arktiske universitet. (Foto: UiT)

Norske studenter og universiteter koster mer

Klart høyere utgiftsvekst enn i andre land.

Ny rapport viser at utgiftene per student ved norske universiteter og høyskoler, har økt mer fra 2010 til 2016 enn i de aller fleste andre land.

Utgiftsveksten var på 20 prosent per student. Det er 12 prosent mer enn gjennomsnittet i andre vestlige land (OECD-landene).

I Sverige var veksten de akademiske institusjonene hadde i utgifter per student på 8 prosent, mens den i Finland var negativ med 9 prosent, ifølge en artikkel hos SSB.

Mer til studenter enn skoleelever

Artikkelen referer fra OECD-rapporten «Education at a Glance 2019: OECD indicators», som måler utgiftsveksten i faste 2010-priser.

Rapporten slår fast at utgiftsveksten til universiteter og høyskoler i Norge har vært høyere enn den tilsvarende utgiftsveksten til grunnskoler og videregående skoler, målt per student og per elev.

Den samlede utgiftsveksten per skoleelev i Norge var på 9 prosent mellom 2010 og 2016.

Også betydelig økning i FoU-utgifter

Den høye utgiftsveksten til universiteter og høyskoler i Norge kan ha flere årsaker.

En mulig forklaring på utgiftsveksten er at vi fra 2010 til 2016 økte utgiftene til forskning og utvikling (FoU) betydelig mer enn de fleste andre land. Det fører igjen til høyere utgifter om de fordeles på hver student, uten at disse midlene behøver å komme den enkelte student direkte til gode.

I SBB-artikkelen antydes det også at omorganiseringer og fusjoner i universitets- og høyskolesektoren mellom 2010 og 2016 kan ha drevet opp utgiftene per student. Selv om sammenslåinger kan føre til lavere driftskostnader på lang sikt, kan det være en del kortsiktige faste kostnader knyttet til sammenslåingene som har drevet opp utgiftene.

I Tilstandsrapporten om høyere utdanning fra 2015 kom det fram at administrasjonskostnadene per student ikke var noe lavere ved store akademiske institusjoner enn ved små.

Den samme rapporten viste at heller ikke utgiftene til administrasjon av faglig ansatte hadde noen sammenheng med størrelsen på institusjonene.

Kilde:

SSB-artikkel: «Norge blant landene med størst utgiftsvekst til universiteter og høgskoler», 11. september. 2019. Artikkelen.

Powered by Labrador CMS