Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo har hjulpet Olav Thon å vurdere hvem som skulle få priser for fremragende forskning. To forskere som prøver å finne ut hvordan vi kan bremse aldring, får fem millioner hver.  (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)
Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo har hjulpet Olav Thon å vurdere hvem som skulle få priser for fremragende forskning. To forskere som prøver å finne ut hvordan vi kan bremse aldring, får fem millioner hver. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

92-åring gir fem millioner til aldersforskere

To utenlandske forskere får fem millioner på deling fra milliardæren Olav Thon, for forskning på aldring. 

Olav Thons internasjonale forskningspris innen medisin og naturvitenskap deles i år ut for første gang. Den går til aldersrelatert forskning. Prisen er på fem millioner kroner, som i år deles i likt mellom en amerikansk og en israelsk forsker.

Professor Judith Campisi ved Buch Institute for Research o Aging i California får fem millioner av 91-årige Olav Thon.  (Foto: pubfacts.com)
Professor Judith Campisi ved Buch Institute for Research o Aging i California får fem millioner av 91-årige Olav Thon. (Foto: pubfacts.com)

De to forskerne får prisen for sin banebrytende forskning på mekanismer som vedlikeholder celler og arvematerialet vårt.

- Bortkastet med reparert kropp hvis hjernen ikke virker

- Hvorfor har Thon valgt i gi penger til aldersrelatert forskning i år?

- Vi blir stadig flinkere til å reparere kroppen fysisk, ved å skifte ut hofter og den slags, som gjør at vi kan leve lenger. Men jeg har inntrykk av at aldersvekking av hjernen ikke har hatt samme oppmerksomhet. Man dør ikke av mental svekkelse, men man får redusert livskvalitet.

- Skal man reparere kroppen, er det nokså bortkastet hvis man ikke har gleden av å kunne følge med mentalt, sier Olav Thon til forskning.no.

Kartlagt aldringsprosesser

Professor Judith Campisi ved Buch Institute for Research on Aging, California, USA får prisen for fremragende bidrag til aldringens mekanismer.

Professor Yosef Shiloh ved Tel Aviv Universitet i Israel får også prispenger av Olav Thon.  (Foto: EurekAlert)
Professor Yosef Shiloh ved Tel Aviv Universitet i Israel får også prispenger av Olav Thon. (Foto: EurekAlert)

Campisi forsker på arvematerialets stabilitet og har kartlagt genetiske, miljørelaterte og utviklingsmessige faktorer som styrer grunnleggende aldringsprosesser og aldersrelaterte sykdommer.

Hun har mye av æren for at aldring er blitt et spennende og prestisjefylt forskningsområde, ifølge leder for stiftelsens faglige komite, rektor Ole Petter Ottersen ved UiO.

Hvordan aldring kan motvirkes

Professor Yosef Shiloh ved Tel Aviv University i Israel forsker på stoffer som skader vårt arvemateriale (DNA). Han har studert hvordan de skadelige virkningene av disse stoffene kan motvirkes.

Shiloh har gitt oss ny innsikt i hvordan celler hos pattedyr reagerer på DNA-skader av miljøfaktorer, slik som stråling og kreftfremkallende kjemikalier. Siktemålet er å finne ut hvordan man kan bevare stabilt arvemateriale og hindre celledød.

- Stiftelsen legger ingen føringer for hvordan disse pengene kan brukes. Det er kutyme at de bestemmer det selv, sier Ottersen. 

Powered by Labrador CMS