Forskeren forteller: - Vil utjevne helseforskjellene

Maria Romøren vil utjevne helseforskjellene mellom land i sør og nord. Her forteller hun om sin forskning i det sørlige Afrika.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Maria Romøren

35 år. Lege, PhD
Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Universitetet i Oslo
Hjemmeside

Jeg har akkurat tatt en doktorgrad som omhandler bedre diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer blant gravide kvinner i det sørlige Afrika.

Vi har gjort en studie i Botswana som vier at forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer blant gravide er høy.

Dette er bekymringsfullt, fordi slike infeksjoner kan føre til ufrivillig barnløshet, kreft, komplikasjoner i svangerskapet og infeksjoner i forbindelse med fødsel både hos mor og barn.

I tillegg kan seksuelt overførbare infeksjoner øke risikoen for HIV-smitte. I land uten laboratoriemuligheter, bygger diagnosen av disse sykdommene på hva pasienten forteller og på funn når pasienten blir undersøkt.

Siden mange infeksjoner ikke gir symptomer, er det mange syke kvinner som ikke får riktig behandling. Samtidig er det slik at plager som for eksempel økt utflod både kan være normalt og et tegn på infeksjon. Dette fører til at mange uten sykdom får behandling uten å trenge det.

Fokus på utfordringer og unge kvinner

I studien fra Botswana har vi fokusert på disse utfordringene. Vi har også gjort en økonomisk analyse for å finne metoder som kan forbedre diagnostikk og behandling av klamydia i svangerskapet, og dokumenterer at det er både billigere og mer effektivt å bruke et annet antibiotikum enn det WHO anbefaler i dag.

Å konsentrere seg om unge kvinner er mer kostnadseffektivt enn diagnostikk blant kvinner over 30 år fordi forekomsten av infeksjoner er høyest blant unge. Bruk av enkle hurtigtester gir betydelige helsegevinster: flere smittede kan få behandling, og færre vil utvikle komplikasjoner.

Samtidig unngår man overbehandling av kvinner som ikke har klamydia, og reduserer risikoen for at det utvikles bakterier som vanlige antibiotika ikke virker på (antibiotikaresistens).

Enkle grep med stor effekt

Vi viser hvordan metodene for diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer i ressursfattige land ikke fungerer. Å bedre disse forholdene er viktig for enkeltpersoners helse, for helsepolitikere og for organisasjoner som NORAD, WHO og FN.

Vi viser også hvordan man med relativt enkle grep kan gjøre endringer som gir mer effektiv behandling og som kan være mer kostnadseffektivt enn dagens strategi.

Slik kunnskap er viktig i arbeidet for å redusere forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer og deres komplikasjoner, og for å forebygge HIV-smitte blant verdens fattige.

Kan gjøre forskjell

Jeg er lege, og doktorgradsarbeidet mitt er fra det sørlige Afrika. Jeg synes det gir mening å arbeide for å bedre helseforholdene i områder av verden hvor behovet er størst og ressursene minst.

Fattige land har 50 prosent av verdens sykdomsbyrde og 2 prosent av verdens ressurser. Det sies også at 90 prosent av forskningen foregår i industrialiserte land og 10 prosent i utviklingsland.

Denne skjevfordelingen har vi som forskere mulighet til å være med på å utjevne.

Powered by Labrador CMS