En av åtte menn i Norge får prostatakreft. Tusen norske menn dør av sykdommen hvert år. Kreftspesialister har lenge hatt mistanke om at gener kan spille en viktig rolle. (Illustrasjonsfoto: Image Point Fr/Shutterstock/NTB scanpix)

Så arvelig er prostatakreft

Forskere undersøkte 50 000 brødre til menn med prostatakreft for å beregne hvor arvelige de ulike formene er. 

Forskerne på Lunds universitet i Sverige har undersøkt kreftrisikoen til 50 000 brødre av menn som er rammet av prostatakreft. 

Menn med en bror som er rammet av kreft i prostata, har selv 30 prosent risiko for å få diagnosen før de fyller 75 år, finner de svenske forskerne. Risikoen for å få prostatakreft blant svenske menn generelt er 13 prosent.

Menn med både en far og bror som var diagnostisert med prostatakreft, viste seg å være enda mer utsatt: Her er risikoen på 48 prosent, ifølge studien.

Den mest aggressive formen

Men prostatakreft kommer i flere former. Derfor ville forskerne finne ut hva risikoen var for å arve de ulike variantene.

Den gode nyheten er at faren for få den mest aggressive formen for prostatakreft med potensielt dødelig spredning til andre deler av kroppen, er ganske liten.

Risikoen for denne prostatakreften er på bare fem prosent blant svenske menn generelt, og ni prosent blant brødre av menn med prostatakreft.

Har du både en far og en bror som har prostatakreft, er risikoen for å få den mest alvorlige formen på 14 prosent, ifølge studien.

Overraskende funn

Et bestemt funn i studien overrasket forskerne aller mest: 

Risikoen for å få den slemme formen for prostatakreft så ut til å være like høy for alle mennene som hadde en bror med prostatakreft - uavhengig om det var den snille eller slemme varianten broren hadde.

Har du en bror eller har du hatt en far med en lite aggressiv og ubehandlet prostatakreft, kan du altså selv være utsatt for å få den alvorlige formen for prostatakreft.

– Dette er et viktig funn og kunnskapen om det må spres til allmennheten og i helsevesenet, oppfordrer dosent Ola Bratt ved Lunds universitet i en pressemelding.

Noen merker det ikke

Norge har en av de høyeste dødsratene for prostatakreft i verden. Om lag 18 prosent av de rammede i Norge dør av sykdommen, først og fremst fordi kreften sprer seg til skjelettet.

På den annen side er det mange menn med prostatakreft som ikke merker noen symptomer. Da får de ikke noen behandling og kan dø av helt andre årsaker.

De svenske forskerne bak denne studien er nå opptatt av at både helsepersonell og andre må bli kjent med at menn som er brødre eller sønner av menn med lite alvorlig prostatakreft, er like utsatt som menn der familiemedlemmet har hatt den mer alvorlige formen.

– Menn med to eller flere nære slektninger med prostatakreft bør få tatt prostatakontroller allerede fra de er 40-50 år gamle, anbefaler den svenske forskeren.

I Norge skal menn som ønsker det få ta en slik prøve hos fastlegen sin, står det på nettsidene til helsenorge.no

Økning i Norge

Prostatakreft rammer primært eldre menn og antallet tilfeller i Norge har økt i takt med at det er blitt flere eldre i befolkningen. 

Noe av økningen kan også skyldes at flere menn nå foretar PSA-blodprøvetesting for prostatakreft. Slik oppdages det flere tilfeller.

For å forebygge sykdommen anbefales menn å følge helsemyndighetenes generelle råd for kosthold, fysisk aktivitet og tobakksbruk.

 

Kilde:

O. Bratt mfl: Family History and Probability of Prostate Cancer, Differentiated by Risk Category: A Nationwide Population-Based Study. Journal of the National Cancer Institute, 2016.

Powered by Labrador CMS