Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen gir svar på hvordan det går med de som ønsker å bli gravide.

Kvinner som sliter med å bli gravide, har høyere risiko for å få keisersnitt

Kvinner som tar keisersnitt, har større problemer med å bli gravide. Og de som har problemer med å bli gravide, har større sannsynlighet for å føde med keisersnitt.

Kvinner som har gjennomgått keisersnitt, har større problemer med å bli gravide enn de som har hatt en normal, vaginal fødsel. Det har tidligere studier vist.

Noen har foreslått at redusert fruktbarhet etter keisersnitt kan være en bivirkning av det kirurgiske inngrepet som et keisersnitt innebærer.

– Mange av disse studiene har imidlertid brukt tidsintervallet mellom svangerskapene som eneste mål på kvinners fruktbarhet. Det forklarer forsker Yeneabeba Sima ved Universitetet i Bergen.

– Men tidsintervallet alene kan ikke fortelle oss noe om et langt intervall var noe kvinnen ønsket eller planla, påpeker hun.

Spurte om de planla svangerskapene 

Sima og kollegene brukte data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Den er koblet til Medisinsk fødselsregister i Norge (MFR). 

På den måten kunne de undersøke sammenheng mellom kvinnens fruktbarhet og keisersnitt.

I MoBa-spørreskjemaet ble kvinnene spurt om de hadde planlagt å bli gravide.

– For de som oppga at de aktivt prøvde å få barn, undersøkte vi tiden det tok for dem å bli gravide. Hvis de hadde prøvd i ett år eller mer før de ble gravide, ble de definert som å ha nedsatt fruktbarhet, sier Sima.

Forskerne undersøkte hvor lang tid det tok å bli gravid for de med og uten keisersnitt i forrige fødsel. De så på over 40.000 MoBa-deltakere.

– Resultatene viste at kvinner med tidligere keisersnitt hadde ti prosent lavere sannsynlighet for å bli gravide i løpet av en gitt menstruasjonssyklus, sammenlignet med de som bare hadde hatt vaginale fødsler, sier Sima.

Flere keisersnitt og nedsatt fruktbarhet

Forskerne utforsket også sammenhengen i motsatt retning. Det vil si hvorvidt kvinner som brukte lang tid på å bli gravide, hadde større risiko for å ende opp med et keisersnitt. 

Blant over 70.000 MoBa-deltakere rapporterte elleve prosent at de hadde prøvd i mer enn ett år før de ble gravide. Kvinner som brukte ett år eller lenger på å bli gravide, hadde 21 prosent høyere risiko for å føde ved keisersnitt.

– I vår studie hadde kvinner med nedsatt fruktbarhet en høyere forekomst av komplikasjoner under svangerskapet. Vi fant også en høyere forekomst av kroniske helseproblemer som diabetes mellitus og høyt blodtrykk blant disse kvinnene. Imidlertid fant vi den samme økte risikoen for keisersnitt hos kvinner som ikke hadde disse helseproblemene, understreker Sima.

Forklarer begge deler

Nå mener Sima og kollegene hennes at det kan være felles underliggende risikofaktorer som kan bidra til både redusert fruktbarhet og keisersnitt:

– En mulig forklaring kan være underliggende faktorer som for eksempel stress. Det kan være knyttet til utfordringer med å bli gravid og risiko for komplikasjoner under fødsel og kan gi en høyere sannsynlighet for keisersnitt, forklarer Sima. 

Hun legger til:

– Våre funn antyder derfor at redusert evne til å bli gravid etter keisersnitt kan være knyttet til underliggende forhold hos kvinnen. Forhold som ikke er registrert i våre data eller som ennå ikke er klinisk diagnostisert. Det kan se ut til at det må være flere forklaringer enn bare den kirurgiske prosedyren ved keisersnitt som påvirker kvinnens senere fruktbarhet.

Referanse:

Yeneabeba Tilahun Sima mfl: The relationship between cesarean delivery and fecundability: a population-based cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2023. Doi: 10.1016/j.ajog.2023.10.029

Powered by Labrador CMS