Atlanterhavslaksen svømmer ut mot havet når det er tid for å bli kjønnsmoden. På bildet ser man laks svømme motstrøms i Brooks Falls, Alaska.  (Foto: Sekar B/Shutterstock/NTB scanpix)
Atlanterhavslaksen svømmer ut mot havet når det er tid for å bli kjønnsmoden. På bildet ser man laks svømme motstrøms i Brooks Falls, Alaska. (Foto: Sekar B/Shutterstock/NTB scanpix)

Glad laks svømmer lenger

Laksens motvilje mot å svømme langt kan skyldes angst eller redsel.

Etter at den blir født i en ferskvannselv, skal laksen svømme ut i det store havet for å vokse seg stor og sterk. Mange laks svømmer langt for å komme seg dit de skal, men det er ikke alltid tilfellet.

Nå tror forskere ved Umeå universitet i Sverige at angst eller redsel kan være årsaken til at noen laks ikke vil svømme like langt som sine venner.

– Ved å behandle laksen med angstdempende legemidler, kunne vi se at den glade laksen vandret lenger og fortere enn den ubehandlede laksen, sa Gustav Hellström, en av forskerne bak studien, i en pressemelding fra Umeå universitet.

Dobbelt så fort

Studien ble gjennomført både i kontrollerte omgivelser og i et naturlig miljø, nærmere bestemt i et oppdrettsanlegg utenfor Umeå nord i Sverige.

Halvparten av fiskene fikk doser av legemiddelet oxazepam, som i mennesker brukes i behandling av blant annet angst og uro. Halvparten av fiskene fikk ingen behandling.

I både kontrollerte og naturlige omgivelser svømte den nå angstfrie laksen nesten dobbelt så fort som sine ubehandlede brødre.

Denne effekten avtok derimot etter hvert, i takt med at legemidlet forsvant fra blodet.  

To tidligere studier har vist at angstdempende legemidler kan ha en effekt på fisk. Forskerne tror dermed at økningen i vandring kan skyldes lavere nivå av angsten som normalt ville gjort at laksen tok færre risikoer.  

Et engstelig dyr

Det ligger i laksens natur at den er engstelig. Den har mange fiender som vil spise den, og dermed er den avhengig av skjul i elva for å unngå rovdyr. Det forteller Torbjørn Forseth, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.  

– Man kan fint beskrive laksen som et engstelig dyr. Vi vet blant annet at den største laksen sjelden svømmer opp i de små vassdragene, sannsynligvis fordi den har færre skjulesteder der, sier Forseth.

Unglaks som vandrer ut mot havet, smolt, har også god grunn til å være engstelig. På sin vei møter den mange potensielle fiender, og det er få som overlever den farefulle ferden.

– Under fem prosent overlever, og det kan være så lite som under en prosent, sa nå avdøde Ove Skilbrei ved Havforskningsinstituttet, til forskning.no i fjor.

Torbjørn Forseth ved NINA forteller at smolt stort sett svømmer om natta, blant annet fordi mørket gir beskyttelse mot rovdyr. Han mener at det dermed virker logisk at en fisk med hemmet angstreaksjon tar større sjanser enn en fisk med normalt angstnivå.

Referanse

Gustav Hellström mfl: GABAergic anxiolytic drug in water increases migration behaviour in salmonNature Communications, 6. desember 2016. doi: doi:10.1038/ncomms13460

Powered by Labrador CMS