Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Mørke melaninflekker i filet er det vanligste kvalitetsproblemet hos oppdrettslaks.

Oppdrettslaks får trolig mørke flekker av ribbeinsbrudd

Mørke melaninflekker i filet er det vanligste kvalitetsproblemet hos oppdrettslaks. Årsaken kan ligge nærmere selve flekken enn man hittil har trodd. Nærmere bestemt i ribbeina.

Ribbeinsbrudd ser ut til å være en viktig årsak til melaninflekker. Dette er et gjennombrudd for forskningen på melaninflekker og et resultat av forskning ved Nofima og ved NMBU.

– Vi har sannsynliggjort at det er en sammenheng mellom feil i ribbein og mørke flekker, sier forsker Grete Bæverfjord i Nofima.

Sjømatindustrien er ivrige etter å finne årsaken til flekkene, for fileter med mørke flekker blir nedklassifisert og lavere priset. Mørke melaninflekker i filet er det vanligste kvalitetsproblemet hos oppdrettslaks. Det er flest flekker i fileten nært hode og buk.

Turid Mørkøre er forsker ved Nofima og professor ved NMBU med lang erfaring fra forskning på mørke flekker. Hun forklarer alt de har luket ut.

– Vi har undersøkt mange mulige årsaker og vet nå at det verken er fôret eller genetikken som er den viktigste årsaken til mørke flekker i laksefilet, sier hun.

Seniorforsker Grete Bæverfjord har avdekket at ribbeinsbrudd er en årsak til melaninflekker.

Ville undersøke ribbein

Mørkøre og Bæverfjord ville undersøke om ribbeinsbrudd kunne ha noe med det å gjøre.

På Sunndalsøra har Nofima utstyr til å undersøke skjelettet til fisk, og Bæverfjord har lang erfaring i å diagnostisere deformiteter med røntgen.

Ribbein har det imidlertid vært forsket lite på. Derfor innebar arbeidet også å klassifisere normale ribbein og ulike typer skader.

I studien fulgte forskerne en fiskegruppe fra tidlig ferskvann og til slakt. Resultatene ble sammenlignet med innfanget villfisk.

Bæverfjord ble overrasket over hvor mange avvik det var i ribbein hos laks, både med og uten brudd. Bruddene var i stor grad lokalisert på samme sted i fileten som de mørke flekkene i fiskene som ble undersøkt.

I både smolt i ferskvann og villaks var det fire feil i ribbein i snitt per fisk. Etter smoltutsett i sjø hadde dette tallet økt til ti feil per fisk. Denne økningen kom i løpet av siste periode i ferskvann og de første månedene i sjø, og holdt seg stabilt fram til slakt.

Forskerne mener det er nødvendig å se nærmere på hva fisken utsettes for i denne perioden, med tanke på å forbedre teknologi og rutiner.

Det kan være mulig å forebygge problemet med mørke flekker på den måten.

Ribbeinsbrudd forklarer ikke alt

– Vi finner både melaninflekker uten ribbeinsskader og feil i ribbein uten mørke flekker, så selv om resultatene er sikre, så forklarer de ikke alt. Vi mistenker for eksempel at noen melaninflekker kan komme av rivning i muskel, sier Bæverfjord.

Studien er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Referanse:

Raúl Jiménez-Guerrero, Grete Bæverfjord mfl.: Rib abnormalities and their association with focal dark spots in Atlantic salmon fillets. Aquaculture, 2022. Doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738697

Powered by Labrador CMS