Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Torskens trivselstemperatur ligger mellom 8 og 13 grader. Varmere hav kan utfordre helsen til oppdrettstorsk.

Hva skjer med torsken når havet blir varmere?

Forskere kobler klimaprognoser med fiskehelse. Målet er ny kunnskap som oppdrettere og forvaltning kan ha nytte av.

– Vi ser på klimakrisen gjennom mikroskop fordi det er detaljene som er viktig når vi skal sette inn tiltak for å drive oppdrett mens temperaturen stiger, sier forsker Elisabeth Ytteborg i Nofima.

I hennes forskningsprosjekter er FNs klimaprognoser nedskalert til et sted i Norge. 

Resultatene viser at temperaturer vi kan vente oss i 2030, kan føre til ødeleggelser i fiskeskinnet.

Varmere vann kan bidra til sykdom

Stedet forskerne valgte seg, ligger på Dønna i Nordland. Derfra er det gode data fra torskeoppdrett og miljø.

Forskerne ville avdekke hva temperatur har å si for fiskehelsen. Videre ville de se hva det betyr hvis torsken får en ekstra utfordring. Det kan for eksempel være sykdommen Fransicellose. Den gir betennelse.

Torskens trivselstemperatur ligger mellom 8 og 13 grader. I 2030 kan stedet på Dønna få flere dager over 17 grader. De undersøkte derfor temperaturens påvirkning på skinnet ved 12 og 17 grader.

Resultatene viste at temperatur har mye å si for skinnet – fiskens førstelinjeforsvar. Temperatur betyr faktisk mye mer enn infeksjon med Fransicella alene.

Torsk på høye temperaturer fikk små ødeleggelser mellom cellene som binder skinnet sammen. Disse bindingene i skinnet ser ut til å være viktige for fiskens evne til å hele sår. Skader i disse cellene kan gjøre fisken mer sårbar for annet stress.

Torskens barrieresystem stiller altså svakere hvis den får en utfordring i tillegg til økt temperatur.

Elisabeth Ytteborg forsker på hvordan varmere hav påvirker torsken.

Hva vi kan gjøre med det

Det finnes flere oppdrettsanlegg for torsk sør for Dønna i dag. Der kan de vente seg å måtte håndtere høyere temperaturer, mener Ytteborg:

– Betydningen av høye temperaturer og hvordan man skal håndtere dem kommer til å spille en viktigere rolle fremover i takt med klimaforandringene. Hva fisken tåler blir viktig for å finne gode tiltak som kan ivareta fiskens helse hvis vannet blir for varmt, sier Ytteborg.

Forskeren mener klimaforandringer må tas med i vurderingene når oppdrett i Norge planlegges. Hun forteller at forskerne snart kommer med en vitenskapelig publikasjon om 36 ulike arter og deres temperaturtoleranse opp mot klimaforandringene.

Forskningen er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Referanse:

Elisabeth Ytteborg mfl.: Climate change with increasing seawater temperature will challenge the health of farmed Atlantic Cod (Gadus morhua L.). Front. Mar. Sci., 2023. Doi.org/10.3389/fmars.2023.1232580

Powered by Labrador CMS