Italia holder på streng stamcellelov

Vatikanet seiret etter boikott av italiensk folkeavstemning om stamceller og assistert befruktning. Paven og biskopene oppfordret velgerne til å holde seg hjemme.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsøket på å lempe på Europas mest restriktive lovgivning for assistert befruktning gikk i vasken i forrige uke, fordi mer enn 50 prosent av velgerne holdt seg hjemme.

For at avstemningen skulle være gyldig måtte mer enn halvparten av de stemmeberettigede komme seg til urnene.

Boikottet avstemningen

Mer enn 80 prosent av italienerne som avla sin stemme sa faktisk “ja” til å lempe på den strenge og omdiskuterte loven, men bare 25,9 prosent av velgerne tok del i avstemningen, melder The Scientist.

Motstanderne av liberaliseringen - inkludert Pave Benedict XVI og katolske biskoper - kalkulerte med at kombinasjonen av hjemmesittere, folk på sommerferie og folk som bevisst ville la være å stemme, kom til å sørge for at mindre enn 50 prosent viste seg ved urnene.

Global kampanje fra Vatikanet?

Professor Arne Sunde ved St. Olavs Hospital i Trondheim er styreleder for European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Han tror ikke Vatikanets kampanje vil stoppe i Italia.

- Vitenskap er tydeligvis et av nøkkeltemaene for den nye paven, han kommer til å prøve å si det samme i andre land hvor den katolske kirken har påvirkningskraft, sier Sunde til nyhetsbyrået Reuters.

Sunde tror kampen om assistert befruktning bare er starten, og at den virkelige kampen vil stå om de embryonale stamcellene, også kalt fosterstamcellene. Dette er en slags universalceller som kan bli til en hvilken som helst celletype i kroppen. Forskere håper disse cellene kan kurere en rekke alvorlige sykdommer i fremtiden.

- Kjernen i saken er det tidlige embryoets moralske status. Det er dette det hele handler om, sier Sunde.

Fra ingen til streng lovgivning

Italia ble lenge ansett som en slags vill vest innenfor assistert befruktning, med praktisk talt ingen lovgivning. Kvinner i overgangsalderen ble gravide ved hjelp av assistert befruktning, og planene om kloning av mennesker florerte. Du husker kanskje gynekologen Severino Antinori som sa han ville skape det første klonede menneske.

For et halvt år siden trådte en ny og meget streng lov i kraft i Italia. Den forbyr å bruke mer enn tre embryo per forsøk på kunstig befruktning, og den påbyr at alle tre må settes inn i den potensielle moren. Loven forbyr også donasjon av sædceller og egg, og gir ikke enslige kvinner tilgang til assistert befruktning.

Den forbyr også all forskning på embryo - inkludert forskning på de 30 000 embryoene som ble frosset ned før de nye reglene trådte i kraft.

Italienske forskere har imidlertid fortsatt lov til å forske på importerte menneskelige embryonale celler - såkalte embryonale stamceller.

Italienske leger har per i dag ikke lov til å stille diagnose på embryoet før det implanteres, og kan dermed ikke sortere ut embryo med alvorlige genetiske sykdommer.

Italienske leger kan heller ikke fryse ned embryo - med den konsekvens at italienske kvinner må gjennom den smertefulle og risikable prosessen med å samle inn egg for hvert forsøk på assistert befruktning.

Sultestreiket

Allerede før den nye og strenge loven trådte i kraft for et halvt år siden, hadde krefter på den italienske venstresida klart å samle inn over 500 000 underskrifter som nødvendig for å få til en folkeavstemning om å gjøre loven mindre streng.

Forslaget inkluderte omgjøring av fire deler av loven: Forbudet mot forskning på embryo, forbudet mot å donere eggceller og sædceller, og påbudet om at bare tre embryo kan brukes hvorav alle må settes inn i kvinnen.

Enkelte forskere og pasientgrupper sultestreiket i flere dager for å protestere mot det de kalte urettferdige angrep fra kirken og folkeavstemningens motstandere.

Varsler liberalisering i Tyskland

Like etter resultatet av den italienske folkeavstemningen var klart, annonserte forbundskansler Gerhard Schroeder at Tyskland burde liberalisere lovene som legger restriksjoner på forskeres bruk av embryonale stamceller.

I Tyskland har ikke forskere lov til å lage embryo kun til bruk i forskning, men de får lov til å forske på importerte stamcellelinjer.

Strengt i Norge

Når det gjelder forskning på fosterstamceller er den norske lovgivningen faktisk strengere enn den italienske. Forskere i Norge har ikke lov til å forske på embryonale stamceller i det hele tatt - verken fra nye eller etablerte stamcellelinjer.

Stamceller doneres i mange andre land fra befruktningsklinikker hvor de ellers ville blitt kastet. Det norske forbudet har vært omdiskutert, og enkelte mener det legger store begrensninger på stamcelleforskningen.

Lenker:

The Scientist: Italy’s embryo law remains
BBC: Schroeder urges stem cell easing
Reuters: Vatican may campaign abroad against IVF
 

Ingressfoto: Pave Benedict XVI. (Foto: L’Osservatore Romano)

Powered by Labrador CMS