Leder internasjonalt stamcellenettverk

Norske stamcelleforskere har fått penger til å opprette et internasjonalt forskernettverk. - Vi ønsker at politikerne ser mulighetene på dette feltet i mye større grad, sier Stefan Krauss.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette er en kjempesjanse for Norge bare politikerne ønsker å følge det opp, sier professor og stamcelleforsker Stefan Krauss ved Rikshospitalet.

Nettverket skal koordineres fra Norge.

Penger fra NorFA

Pengene kommer ikke direkte fra norske forskningsmidler, men fra Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA). Dette er en organisasjon som skal fremme nordisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning.

Hvert år deler NorFA ut midler til opprettelsen av nye forskernettverk. Søknaden fra de norske forskerne fikk øverste prioritet blant søknadene som kom inn på det naturvitenskapelige feltet.

- Dette belyser hvor viktig dette feltet vurderes som internasjonalt. Vi ønsker veldig sterkt at nettverket fører til at politikerne ser stamcelleforskning som et veldig viktig område å satse på - i mye større grad enn de har gjort til nå, sier Krauss.

Ledende skandinaviske grupper

- Stamceller har et veldig stort potensial, både innen terapi, innen utviklingen av nye medisiner og innen forståelsen av kreft, sier Krauss.

- I Skandinavia finnes det ledende grupper innen stamcelleforskning. Nå samles Skandinavia, de baltiske landene, Russland, Polen og Tyskland for å lage et forskningsnettverk inne stamceller. Det er ganske stort, fortsetter han.

- Fra forskernes side gjør det vi kan for å skape strukturer som kan fremme stamcelleforskning. Politikerne gjør ikke sin jobb like bra. De har gitt noen penger til dette, men langt fra det som er det vanlige i andre regioner, sier Krauss.

ScanBalt

Han søkte om midler fra NorFA gjennom bionettverket ScanBalt, som omfatter 11 land rundt Østersjøen: Russland, Estland, Litauen, Latvia, Polen, Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Norge og Island.

Krauss var også en av initiativtakerne til det norske stamcellenettverket Norwegian Center for Stem Cell Research som ble opprettet tidligere i år.

- Vi bygde opp først et nasjonalt nettverk for stamcelleforskning, og nå kobles det opp mot et internasjonalt stamcellenettverk, sier han.

Humanitært tiltak

Det såkalte “ScanBalt stem cell research network” har fått bevilget 300 000 kroner fra NorFA til å opprette nettverket som skal koordineres fra Norge.

- Dette er et strategisk området hvor nordiske land er ledende, og her bør det satses. Vi ønsker at politikerne i større grad ser dette som en mulighet til å bidra til å utvikle nye behandlingsformer og finne nye medisiner, som kommer alle mennesker til gode, sier Krauss.

- Norske politikere er veldig opptatt av det humanitære, og ett av de mest fantastiske humanitære tiltak er nye medisiner. Dette er tiltak for hele menneskeheten. Hvis vår regjering er så veldig opptatt dette, ønsker vi at de ser medisinen som et verktøy for humanitært arbeid, sier Krauss.

Lenker:

NorFA: New record for NorFA networks
ScanBalt: ScanBalt stem cell research network
NCS: Norwegian Center for Stem Cell Research

Powered by Labrador CMS