Krisehjelp gjøres klar til å deles ut i Dhaka, Bangladesh. Landet er ett av flere som nå opplever å få langt færre penger sendt hjem fra arbeidere utenlands som følge av koronakrisen.

Langt færre sender penger til hjemlandet under koronakrisen

Koronakrisen gjør at utenlandsarbeidere sender langt færre penger hjem til utviklingsland enn vanlig. Det påvirker opp mot 1 milliard mennesker.

I fjor var det 164 millioner migrantarbeidere i sving på byggeplasser, hoteller, restauranter, i jordbruket og i andre jobber. De sendte penger hjem som forsørget ytterligere 800 millioner, ifølge Verdensbanken.

– For disse familiene kommer inntekten hovedsakelig fra deres slektninger i utlandet, sier Tapan Sarker, lektor ved Griffith-universitetet i Australia.

Koronakrisen har gjort det vanskelig å fortsette med det. Økonomiske nedgangstider og restriksjoner på flyt av arbeidskraft gjør at det rett og slett er mindre penger å sende hjem.

– Utviklingsland er svært avhengige av sin menneskelige kapital, som først og fremst arbeider i Midtøsten, Europa og resten av verden. De arbeider hardt og er veldig besluttsomme når det gjelder å sende hjem penger, sier Sarker.

Ned 25 prosent

Landet han kommer fra, Bangladesh, ble hardt rammet av koronavirusets økonomiske virkninger. På bare en måned ble det sendt 25 prosent mindre penger hjem til familier i landet fra arbeidere utenlands. Det tilsvarer rundt 3 milliarder færre kroner enn samme måned året før, ifølge Daily Star.

Verdensbankens siste beregninger viser at 20 prosent mindre penger blir sendt hjem av arbeidere i utlandet i år. Det er 100 milliarder dollar mindre enn i fjor, og ifølge Verdensbanken det største fallet i moderne historie.

Pengene som sendes hjem går gjerne til å dekke skolegang for yngre familiemedlemmer, samt mat og tilgang på drikkevann.

Vender hjem til arbeidsledighet

Et stort antall migrantarbeidere har mistet sine arbeidsplasser som følge av nedstengninger og at reiselivsbransjen har kollapset. Flere vender da hjem, noe som øker presset på arbeidsmarkedet i deres hjemland.

– Mange kommer hjem til land som Bangladesh, India, Sri Lanka og Filippinene. Det er ikke en god situasjon. Disse landene har problemer fra før. Så det er minimalt støtte fra regjeringen til de migrantarbeidere som i mange, mange år har hjulpet sine land, sier Sarker.

Sarker ber verdens regjeringer gjøre sitt for å minske de negative konsekvensene av koronakrisen også for verdens fattige land før ting vender tilbake til normalt.

– Jeg er sikker på at arbeidsmigrasjonen vil ta seg opp igjen, for det finnes en stor etterspørsel i mange land etter billig arbeidskraft, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS