Ved å installere en strømmåler for hver leilighet ble huseierne kvitt gratispassasjerene som brukte mye strøm. (Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix)

Bruker mindre strøm når de må ta regninga selv

Svensker sløser mest med strømmen når den er inkludert i husleia.

Gidder du å slå av lyset idet du går ut av et rom eller fylle oppvaskmaskinen helt full når strømregningen uansett blir den samme?

Å kreve at leietakere betaler for eget strømforbruk kan spare elektrisitet.

Når de må betale for hver eneste kilowatt, bruker de en tredjedel mindre strøm enn når strømmen er inkludert i husleia, fant svenske forskere.

I hvert fall skjedde det da 800 av 1800 leiligheter i to områder i nærheten av Stockholm plutselig fikk strømregningen på bordet. De andre leilighetene hadde allerede individuelle strømregninger.

Mens leietakerne før hadde vært vant til å kunne bruke så mye strøm de ville til en fast pris, fikk de nå en regning tilpasset strømforbruket deres. Brukte de mye, måtte de også betale mer. Til gjengjeld ble husleia litt lavere.

Det fikk fart på strømsparingen, særlig om vinteren. Det var da svenskene i undersøkelsen brukte mest strøm. Slik er det også i Norge, melder Statistisk sentralbyrå.

Noen få snyltere

Det ble brukt 25 prosent mindre strøm i hele boligfeltet, men det var inkludert trappeoppganger og vaskerier som leietakerne har mindre styring over. Inne i leilighetene sine brukte de 36 prosent mindre strøm.

Men det er bare noen få leietakere som senker forbruket noe særlig. Leilighetene med høyest forbruk står for hele to tredjedeler av nedgangen. Disse, som utgjorde 20 prosent,  brukte tidligere mye mer strøm enn de andre da strømmen var inkludert i husleia.

Gratispassasjerene tjener på at de andre leietakerne betaler for deres høye forbruk, for husleia må være høy nok til å dekke huseierens samlede utgifter til strøm.

Når snylterne får regninga på bordet, skjerper de seg. Da bruker de omtrent like mye strøm som resten.

Sparer miljøet

Det hele er et naturlig eksperiment. Ingen av leietakerne visste at de ble forsket på. Dermed påvirket heller ikke forskerne dem slik at de kunne tilpasse forbruket sitt underveis. Det var utleier som målte strømmen. Forskerne hentet bare inn tallene etterpå og sammenlignet dem.

Forskerne så på forbruket fra 2006 til 2015. Strømmålerne ble installert i 2011.

Effekten ser ut til å være langvarig. Den største nedgangen i strømforbruket kom rett etter at det ble differensierte betalinger. Men forbruket gikk ikke opp igjen, tvert imot fortsatte det å gå ned enda litt til.

Selv om det kan koste utleiere mye å installere slike strømmålere, fikk utleieren i denne studien dekket utgiftene sine fordi strømutgiftene ble mindre.

Forskerne mener dette betyr at strømmålere for hver husholdning kan være en smart måte å få ned strømforbruket på. Det burde også være mulig å få til andre steder enn i Sverige.

Men ikke alle blir motivert av å spare penger. Åsne Lund Godbolt intervjuet 44 nordmenn til sin doktorgrad. Disse forbrukerne fortalte at de var mer opptatt av å energieffektivisere på grunn av miljø, klima og komfort.

Strømsparing kan skåne miljøet ettersom produksjon av elektrisitet i mange tilfeller slipper ut klimagasser.

 

Referanse:

Mikael Elinder, Sebastian Escobar og Ingel Petré: Consequences of a price incentive on free riding and electric energy consumption. PNAS . DOI 10.1073/pnas.1615290114.

Powered by Labrador CMS