Denne artikkelen er produsert og finansiert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Hunder spiser mye forskjellig, også grønnsaker, selv om valget nok ville falle på en karbonade framfor en gulrot.

Kan hunden være veganer?

Akkurat som mennesker lever hunder av næringsstoffer og ikke av råvarer, og alle næringsstoffene hunden trenger finnes i planter.

Å være veganer eller vegetarianer er som oftest et verdivalg. Det er også et valg enkelte hundeeiere gjør for hunden sin.

Valget møter motbør med påstand om at det er dyreplageri, og at vegetarkost gjør at hunden ikke får dekket næringsbehovet.

Professor i husdyrernæring og ekspert på hundefôr Øystein Ahlstrøm ved NMBU har registrert at debatten for og imot veganfôr til hund ofte er relatert til personlig ståsted og ikke til fakta.

─ Så for å legge den død, så kan jeg slå fast at hunder kan få dekket næringsbehovet sitt fra bare plantemateriale, men det er ikke nødvendigvis optimalt for hundens helse og trivsel, sier Ahlstrøm.

Dårligere proteinkvalitet i plantekost

Ulempen med plantekost er først og fremst en dårligere proteinkvalitet enn i animalske råvarer som kjøtt, egg eller fisk. For å lage et veganfôr må en derfor ha nøye kjennskap til aminosyreinnhold i råvarene og gjerne bruke flere råvarer for å dekke behovet for protein.

Det er mye enklere og sikrere å sette sammen et fullverdig fôr med animalske råvarer på grunn av bedre proteinkvalitet, høyere proteininnhold og bedre smak.

I kommersielle tørrfôr til hund brukes ofte både animalsk og plantebasert protein.

Smaken kan være en utfordring

Hunder spiser mye forskjellig, også grønnsaker, selv om valget nok ville falle på en karbonade framfor en gulrot. Så smaken og om hunden faktisk vil spise veganfôret kan være en utfordring.

─ Det finnes kommersielt veganfôr som dekker hundens næringsbehov, men hvis den ikke liker fôret, bør du vurdere å gå tilbake til det gamle, sier Ahlstrøm.

Han syntes også det er et etisk spørsmål, for hunden får jo ikke velge selv. Eieren tar på vegne av hunden avgjørelsen om hva som er best for hunden.

Professor Øystein Ahlstrøm velger å gi hundefôr med animalsk protein til hunden Juli, som er en aktiv jakthund av rasen Breton.

Ikke veganfôr til valper og gamle hunder

Ifølge Ahlstrøm er fôr med animalske råvarer sikrest og best både når hunden er valp og når den blir gammel.

Valper skal vokse og har et større proteinbehov enn voksne hunder. Derfor er det er best å bruke vanlig fôr med animalsk protein i, slik at hunden får dekket næringsbehovet og utvikler seg normalt.

Også til gamle hunder anbefaler han vanlig fôr.

─ Når hunden blir gammel, har den et lavere aktivitetsnivå og den spiser mindre. For å få dekket næringsbehovet gjennom den mengden fôr hunden spiser, må kvaliteten på proteinet være god. Da vil animalsk protein være best.

Veganfôr er mer bærekraftig

Veganfôr er mer bærekraftig enn fôr som inneholder kjøtt fordi det blant annet er mer arealkrevende å produsere kjøtt.

Men hundefôr inneholder ikke kjøtt i vanlig forstand, men biprodukter fra kjøttproduksjonen til mennesker, altså det vi ikke vil spise.

─ Så hva skal disse biproduktene brukes til da, når vi ikke lenger spiser innmat slik som vi gjorde før i tiden, undrer Ahlstrøm og utdyper at det er innmat som lever, nyrer og blod som er de mest næringsrike delene av dyret. Det kan jo ikke gå til spille.

Fullverdig veganfôr krever det god kunnskap

For å kunne lage et fullverdig hjemmelaget veganfôr kreves det god kunnskap om hundens næringsbehov og ingrediensenes næringsinnhold.

Det er lett å lage et fullverdig fôr med animalske ingredienser og desto vanskeligere å lage et velbalansert vegetabilsk fôr.

─ Ved ensidig kosthold basert på hjemmelaget veganfôr er det mulighet for at det kan oppstå mangel på næringsstoffer, sier Ahlstrøm.

Veganfôr koster mer

I butikken koster veganfôr mer enn kommersielt hundefôr som inneholder kjøtt. Men Ahlstrøm konstaterer at betalingsviljen er ganske stor hos de som vil ha en veganerhund. Det har også enkelte fôrprodusenter oppdaget.

Trender i kostholdet er ikke noe nytt, og at de overføres fra menneske til hund er heller ikke noe nytt. Glutenfritt fôr, antioksidanter eller fôr med omega-3 er eksempler på det. Også slik som våtfôr og råfôr er trender.

─ Det er akkurat som hos oss mennesker hvor dietter til en viss grad har tatt over for vanlig mat. Nå påføres det også hunden. Fôrprodusentene tjener jo godt på trendene, for det nok få hunder som for eksempel er glutenintolerante, sier Ahlstrøm.

Veganfôr krever andre ingredienser

Selv om markedet for veganfôr er økende, er det fortsatt en nisjeproduksjon. De store fôrprodusentene har ikke begynt å produsere det.

Det finnes mange typer fôr, rasespesifikke og tilpasset alder. Forskjellen mellom to fôr kan være noe så lite som størrelsen på pelleten, altså kulene.

Det er også ganske liten forskjell mellom de rasespesifikke fôrene. De har de samme ingrediensene, men med litt forskjellige mengder.

─ Det å produsere veganfôr krever andre ingredienser og ikke bare variasjon av de som allerede finnes i produksjonskjeden, sier Ahlstrøm.

Ikke mange som bruker veganfôr

Det er ikke mange som velger veganfôr og ofte er disse hundeeierne veganere selv. Men selv i den gruppen er det ikke mange som velger veganfôr til hunden.

─ Det er jo også slik at kommersielt fôr allerede består av cirka 50 prosent vegetabilske ingredienser, så hundefôr er allerede 50 prosent vegetarfôr, sier Ahlstrøm.

Powered by Labrador CMS