Forskere skal ved hjelp av lyttebøyer finne ut hvordan nisebestanden i Hardangerfjorden lever. Bildet er fra Sørfjorden, en arm av Hardangerfjorden.

Niseferden i Hardanger skal spores med lyttebøyer

Det er flere niser i Hardangerfjorden enn i de fleste andre norske fjorder. Nå skal forskere overvåke hvordan nisene lever i fjorden.

Hardangerfjorden i Vestland fylke er landets nest lengste fjord med sine 183 kilometer. Samtidig har den altså en nisebestand som er større enn i andre fjorder.

Fra Varaldsøy i den ytre delen av Hardangerfjorden til innsiden av Hardangerbrua har nå forskere fra Havforskningsinstituttet plassert ut fem lyttebøyer for å finne ut mer om livet til nisene i fjorden.

Lyttebøyene ble installert i fjor høst, og skal følge en hel årssyklus.

– Disse bøyene lytter etter den samme frekvensen som nisene bruker når de ekkolokaliserer. I likhet med flaggermus, sender niser ut en høyfrekvent lyd og bruker ekkoet til å se i miljøet rundt seg. Det er akkurat det samme prinsippet fiskerne bruker med ekkolodd, sier havforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet.

– Vi ønsker å se om nisene er i fjorden hele året, eller om det er ut- og innvandring med årstidene. Foreløpig tror vi at de er der hele året, på grunn av brukbare forekomster av brisling, sier Bjørge.

Powered by Labrador CMS