Mer sex, bedre sæd

Padde-hanner som parer seg oftere får bedre sædkvalitet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Både temperaturforhold og antall ganger paddene har sex i løpet av en paringssesong, ser ut til å styrke sædkvaliteten deres.

Det viser forskere fra Østerrike og Ungarn i sin studie i tidsskriftet PLOS ONE.

Padde-hannene produserer all sæd i sesongoppkjøringen, før de begynner å forplante seg.

Men; sæden svekkes i paddas lager etter som tiden går og - sæden blir eldre, viser studien.

Hunner i sikte - og paring

Det er mulig at nærvær av potensielle partnere, eller faktisk paring, aktiverer hormonsignaler som gjør at sæden holder seg bedre i lageret, skriver forskerne i studien.

De rapporterer at sædcellene beveger seg bedre hos de av paddene som parer seg oftere.

Sæden framstår også bedre hos padder som av forskerne settes tilbake i vinterdvale en liten periode ved inngangen til paringsesongen.

Forklaringen kan være at senket temperatur (5 grader og mørke) reduserer farten på omsetning av stoffer i paddekroppen. Aldringen på lagrede sædceller bremses av dette, tror forskerne.

Over i menneskets verden

I menneskeverdenen har antall menn med fruktbarhetsproblemer økt de senere år, særlig i vestlige land. Noen entydig årsak er vanskelig å peke på.

Mange faktorer kan påvirke sædkvaliteten, deiblant fedme, alder og infeksjoner. Denne nye studien åpner for spørsmålet om noen menn har for dårlig sæd simpelthen fordi de har sex for sjelden.

Det finnes enkelte tidligere resultater som antyder at hyppigere utløsinger også fører til bedre sæd hos mennesker.

Forsker Richard H. Wagner ved University of Veterinary Medicine Vienna, går uansett ikke av veien for å spekulere rundt betydningen av resultatene i PLOS ONE:

- Hos dyr som produserer sperm kontinuerlig, som mennesker, kan det se ut til at hyppige utløsninger både har en funksjon i å fjerne eldre og mindre levedyktige sædceller, og å redusere skade på cellene.

Eksperimenter vs. naturlig miljø

Det har tidligere vært antydet at sæd svekkes ved økt alder, både hos insekter, fugler, pattedyr - og altså hos mennesker, heter i en pressemelding fra det østerriske universitetet.

Et generelt ankepunkt mot eksperimenter på feltet har vært at de ikke utføres under naturlige forhold, slik at det for eksempel er vanskelig å vite hvordan sæden til dyr påvirkes ute i naturen.

Også i den nye studien er det snakk om eksperimenter der paddene er tatt ut av natulige levemiljø for en kortere periode, men forskerne anser at deres forsøk er mer virkelighetstro.

Referanse: 

Attila Hettyey, Balázs Vági, Dustin J Penn, Herbert Hoi og Richard H. Wagner. Post-meiotic intra-testicular sperm senescence in a wild vertebrate PLOS ONE (doi:10.1371/journal.pone.0050820).

Powered by Labrador CMS