Personer med diabetes 2 og alvorlig insulinresistens hadde økt risiko for hjerneslag, viser svensk studie.
Personer med diabetes 2 og alvorlig insulinresistens hadde økt risiko for hjerneslag, viser svensk studie.

Dårlig behandlet diabetes 2 øker risikoen for hjerneslag

4 prosent av deltakerne med diabetes type 2 fikk hjerneslag etter fem år, viser en ny studie av over 100.000 svensker.

De med diabetes 2 er mer utsatt for hjerneslag og hjerteinfarkt.

Grunnen er at de ofte også har høyt blodtrykk og høyt kolesterol.

– De er mer utsatt for avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene, forklarer Trond Geir Jenssen, overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS) og professor II ved Universitetet i Oslo (UiO).

Jo dårligere kontroll pasientene har med diabetessykdommen sin, desto høyere er risikoen for å få hjerneslag som følge av blodpropp. Og for å dø for tidlig.

Det viser en ny studie som forsker Alexander Zabala og hans kolleger ved Karolinska Institutet har gjort, sammen med forskere ved Universitetet i Göteborg.

Fire av hundre fikk slag

Forskerne fulgte med på helsa til 104.700 personer med diabetes 2. I løpet av fem år fikk 4.200 av dem hjerneslag. Det utgjør 4 prosent.

Jo høyere deltakernes insulinresistens var, desto større var risikoen for å få hjerneslag, fant forskerne ut.

De som har diabetes type 2, har ulike grader av insulinresistens.

Forskerne beregnet hvor høy insulinresistens personene hadde ut fra deres midjeomkrets, gjennomsnittlige blodsukkernivå og blodtrykk.

Stor, solid studie

– Funnene er ikke overraskende. Styrken i studien er at den involverer et veldig stort antall pasienter som likner den norske befolkningen. Dermed blir statistiske sammenhenger mye mer overbevisende for oss, sier Trond Geir Jenssen til forskning.no.

–Det er særlig dem som har hatt diabetes i ti år, som er i faresonen for hjerneslag, understreker Trond G. Jenssen, professor II ved UiO og overlege ved OUS.
–Det er særlig dem som har hatt diabetes i ti år, som er i faresonen for hjerneslag, understreker Trond G. Jenssen, professor II ved UiO og overlege ved OUS.

Samtidig viser den kun statistiske sammenhenger, ikke nødvendigvis årsakssammenheng, påpeker han.

– Men konklusjonen er ganske overbevisende ut fra det vi også vet fra før: Insulinresistens er koblet til øke risiko for hjerneslag, og da spesielt via forhøyet blodtrykk, sier Jenssen.

Høyere dødsrisiko

Studien avdekket også at alvorlig insulinresistens var koblet til høyere risiko for å dø av hjerneslag som følge av blodpropp.

Risikoen for å dø var 0,8 prosent i denne gruppen.

Deltakerne med god insulinfølsomhet hadde 28 prosent lavere risiko for å dø i oppfølgingsperioden enn dem med mest alvorlig insulinresistensen.

– Diabetes 2 gir økt risiko for aterosklerose, avleiringer av kolesterol i arteriene, som igjen øker risikoen for hjerneslag som følge av blodpropp, forklarer Jenssen.

Det var også en økt forekomst av hjerneblødning blant dem med høy insulinresistens, men denne var ikke betydelig.

Nøkkelhullene for insulin i kroppen passer dårligere

Insulin hjelper leveren til å lagre sukker som fett. En viktig energireserve som kan frigjøres når blodsukkeret ditt er lavt. Som mellom måltider eller når du trener.

Personer med diabetes 2 produserer insulin, men de fleste har insulinresistens.

Deltakerne med lavest verdi for insulin-resistens hadde 40 prosent mindre risiko for å få hjerneslag enn dem med høyest verdi for insulin-resistens.

Insulinresistens betyr at signalene fra insulin-reseptorene i kroppen fungerer dårligere.

– Du kan si at nøkkelhullene for insulin i kroppen ikke passer så godt lenger, forklarer Jenssen.

Kroppens celler er mindre følsomme for insulinet. Derfor kan de ikke så lett ta opp sukker fra blodet, og personen får høyt blodsukker.

Kan gi høyt blodtrykk

For å kompensere for dette, produserer kroppen mer insulin. Diabetes 2-pasienter har gjerne høyt insulin i blodet, forklarer Jenssen.

Men når kroppen produserer mer insulin, holder kroppen tilbake salt i nyrene.

– Dette fører igjen til høyt blodtrykk, forklarer han.

Det er muskler, fettvev og lever som er de mest insulinfølsomme organene i kroppen.

Høyt blodtrykk største risiko

Analysene viste også at høyt blodtrykk var sterkere koblet til hjerneslag enn insulinresistens og midjeomkrets.

– Vi vet at høyt blodtrykk er en sterk risikofaktor for hjerneslag hos eldre, og høyt blodtrykk er gjerne knyttet til insulinresistens, sier Jenssen.

Dette er en stor studie som bekrefter at insulinresistens og høyt blodtrykk øker risikoen for hjerneslag, også hos personer med diabetes type 2, ifølge overlegen.

Diabetes type 2 – metabolsk syndrom

Generelt kan diabetes type 2 kalles ytterpunktet av såkalt metabolske syndrom.

Det involverer overvekt, høyt blodtrykk, forhøyet blodsukker og høye nivåer av det farlige kolesterolet, og lite av det sunne kolesterolet.

– Det er summen av dette som blir farlig, sier Jenssen.

Ble fulgt opp i fem år

Forskerne brukte helsedata om 104 697 personer med diabetes type 2 fra det svenske diabetesregisteret. De hadde fått diagnosen fire år tidligere, og var i snitt 63 år ved starten. Nesten halvparten var kvinner.

Deltakerne ble så fulgt opp i over fem og et halvt år.

Forskerne brukte et sofistikert mål på insulinresistens, kalt eGDR. Dette er en kombinasjon av personens midjeomkrets, gjennomsnittlige blodsukkernivå og eventuelt høyt blodtrykk.

Deltakerne målte i snitt 104,5 cm rundt midjen. BMI (kroppsmasseindeks) var 30,3 i gjennomsnitt.

Deltakerne med størst risiko for hjerneslag, hadde høyere BMI og større midjeomkrets enn de andre.

Forskerne har justert for alder, kolesterolnivå, røyking, hjertetilstand og andre tradisjonelle risikofaktorer for hjerneslag.

(Kilde: Estimated glucose disposal rate and risk of stroke and mortality in type 2 diabetes: a nationwide cohort study. Cardiovascular Diabetology)

Metabolsk syndrom kalles ofte en livsstilssykdom. Men det er ikke alle med metabolsk syndrom som får diabetes 2, understreker han.

– Du må også ha en genetisk disposisjon for diabetes 2. Du kan si at genene dine lader revolveren, men det er levevanene dine og metabolsk syndrom som får skuddet til å gå av, illustrerer han.

Langvarig diabetes 2 er farlig

Pasientene i studien hadde fått diagnosen diabetes fire år tidligere, i gjennomsnitt.

– De har altså hatt diabetes i til sammen ni år når status gjøres opp. Det er særlig de som har hatt diabetes så lenge, som er i faresonen for hjerneslag, understreker Jenssen.

De fleste har hatt diabetes i noen år før de får det diagnostisert, så dette er en typisk situasjon etter mer enn 10 år med diabetes, fastslår tidligere studier.

Bør håndtere diabetes bedre

Alexander Zabala mener studien deres viser at diabetes 2-pasienter bør få kjennskap til hvor alvorlig grad av insulinresistens de har.

Han mener dette kan være nyttig for pasientene slik at de kan håndtere og forstå sin egen risiko for hjerneslag og død.

– Det kan også være nyttig med tanke på at vi står overfor mer individtilpasset behandling, der pasienter kan få mer forebyggende behandling, sier han i en pressemelding.

Referanse:

A. Zabala mf: Estimated glucose disposal rate and risk of stroke and mortality in type 2 diabetes: a nationwide cohort study. Cardiovascular Diabetology, 6. oktober, 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS