Overvektige som ganske raskt lyktes med å bli kvitt minst 4,5 kg, var sjeldnere rammet av diabetes 24 år senere. Trening så ut til å ha en gunstig effekt for å holde vekten.
Overvektige som ganske raskt lyktes med å bli kvitt minst 4,5 kg, var sjeldnere rammet av diabetes 24 år senere. Trening så ut til å ha en gunstig effekt for å holde vekten.

Normalvektige som slanker seg, får økt risiko for diabetes 2

Overvektige reduserer risikoen for å få diabetes 2 om de går ned i 5 prosent i kroppsvekt. Men for slanke er det omvendt.

Overvektige og personer med fedme får helsefordeler på lang sikt av å gå ned i vekt. Det er velkjent at vektnedgang reduserer deres risiko for å få hjerte- og karsykdommer, visse kreftformer og diabetes 2.

Men nå har forskere oppdaget noe overraskende.

For normalvektige som går ned i vekt, er det motsatt. De får på sikt økt risiko for diabetes 2.

Slanke som slanker seg, går også på sikt mer opp i vekt, enn normalvektige som ikke slanker seg.

Det viser en stor, amerikansk studie med 200.000 deltakere med forskjellig BMI, som er publisert i tidsskriftet PLOS Medicine.

Risikofaktorer

Det øker risikoen for å få diabetes 2 om du har:

  • Diabetes 2 i nær familie
  • Er over 40 år
  • Er overvektig
  • Har etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika
  • Har høyt blodtrykk, hjerte- eller nyresykdom
  • Har fått påvist høyt blodsukker
    (Kilde: Diabetesforbundet)

Flere med overvekt har diabetes 2

Ved diabetes type 2 frigjør kroppen for lite insulin, samtidig som den også er mindre følsom for insulinet. Dette gjør at blodsukkeret ditt blir for høyt og begynner å skade blodårene.

Diabetes type 2 kan føre til alvorlige komplikasjoner som hjerte-kar-sykdom og skader på øyne, føtter og nyrer, skriver Diabetesforbundet.

Type 2-diabetes er forbundet med hjerte- og karsykdommer, og vanligere blant personer med overvekt eller fedme.

Men diabetes 2 forekommer også blant normalvektige personer. Du kan forebygge diabetes 2 ved å holde vekten nede, spise sunt og være fysisk aktiv.

Mindre fedme ga mindre diabetes

Forskerne fulgte 200.000 amerikanske helsearbeidere i nesten 30 år.

De ble veid og målt.

Underveis ble de spurt om eventuelle planer for vektnedgang. 24 år senere sjekket forskerne hvor mange, og hvem, som hadde utviklet diabetes type 2.

Hovedfunnet var som ventet. Personer med fedme som ville ned i vekt, og som ganske raskt lyktes med å bli kvitt minst 4,5 kilo, var sjeldnere rammet av diabetes 24 år senere.

Risikoen deres var mindre sammenlignet med andre med fedme, som ikke hadde forsøkt å gå ned i vekt.

Dette er normalvekt:

Kroppsmasseindeks, forkortet BMI eller KMI, gir for de fleste et godt mål på kroppsfett. Det regnes ut ved å ta vekten i kg og dele på høyden i meter multiplisert med seg selv. En person på 78 kg som er 1,80 m høy, har en BMI på 24.

BMI under 18,5: Undervekt.

BMI 18,5 – 25: Normalvekt.

BMI 25 – 29,9: Overvekt.

BMI 30 eller mer: Fedme.

(Kilde: NHI)

Bra å gå ned i vekt uansett metode

De som gikk ned i vekt, gikk riktignok opp igjen med årene. Men ikke like mye som de som manglet en plan.

Dette gjaldt uansett hvilken metode de brukte for å bli slankere. Trening så riktignok ut til å være det sikreste kortet på lang sikt.

– Det lønner seg å gå ned 5 prosent i vekt og så prøve å holde vekten ved hjelp av trening, sier professor i diabetesforskning Kerstin Brismar ved Karolinska Institutet til Forskning & Framsteg.

Hun mener dette er viktig informasjon til personer med kraftig overvekt.

Uheldig for slanke å slanke seg

De som i 1992 var normalvektige, men likevel gikk inn for å redusere vekten, utviklet oftere diabetes type 2 over 20 år senere.

Dette gjaldt dem som i utgangspunktet hadde en BMI på under 25, sammenlignet med andre med samme BMI som ikke slanket seg.

Disse personene hadde også en tendens til å legge på seg mer enn kontrollgruppen i årenes løp.

– Dette viser at det ikke er noen gevinst ved å prøve å gå ned i vekt for normalvektige, men at det er bedre å forsøke å holde vekten, sier Kerstin Brismar.

Hjernen er nemlig innstilt på en viss idealvekt.

200.000 deltakere

Deltakerne var amerikanske ansatte i helsesektoren. Ca 13 prosent var menn. De ble fulgt opp i nær 30 år, fra slutten av 1980-tallet til 2017.

I 1992 ble de spurt om de hadde planer om å gå ned i vekt, og hvilken metode de ville bruke.

Metoder for vektreduksjon, var: Diett med lavt kaloriinnhold, trening, kombinasjon, faste, kommersielle vektreduksjonsprogram, tabletter for vektreduksjon, en kombinasjon av de tre siste, eller ingen strategi.

Mellom 2016 og 2017 fant forskerne ut hvem hadde utviklet diabetes type 2. De sammenlignet dette med hvorvidt deltakerne hadde slanket seg eller ikke.

(Kilde: Weight loss strategies, weight change, and type 2 diabetes in US health professionals: A cohort study. PLOS Medicine)

Ikke kontrollert for arv

Brismar mener studien er godt utført, selv om deltakerne var noe ensartet som gruppe.

Men hun er kritisk til at studien sier lite om deltakerne for øvrig.

Hun savner informasjon om deltakernes arvelige disposisjon for diabetes 2, siden sykdommen har en sterk arvelig komponent.

Referanse:

K. Si mf: Weight loss strategies, weight change, and type 2 diabetes in US health professionals: A cohort study, PLOS Medicine, 27. september 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS