I alt 35,5 prosent av velgerne har positive følelser for Donald Trump. Mens 49,9 prosent har positive følelser for Joe Biden. Dette er det ikke lett for Trump å endre på.

USA-valget vekker sterke følelser

Hele åtte av ti amerikanske velgere kjenner seg følelsesmessig knyttet til en av de to presidentkandidatene. Aldri tidligere har en så stor andel av velgerne ment at et valg er «virkelig viktig».

Årets amerikanske presidentvalg har satt sterke følelser i sving.

Mange velgere knytter sterke følelser til gjenvalg av Donald Trump. Enda flere sier det vil være en lettelse om Trump ikke blir gjenvalgt.

De tre amerikanske byråene NayaDaya, YouGov og Statista har sammen utført en helt annerledes meningsmåling. I stedet for å spørre folk hvem de vil stemme på, har de spurt folk hva de føler for kandidatene.

Trump vekker avsky

To ganger – i begynnelsen av september og nå midt i oktober – er et utvalg amerikanere blitt stilt de samme spørsmålene. Svarene viser at velgernes følelser for henholdsvis Trump og Biden ikke har endret seg under presidentvalgkampen den siste måneden.

I begge undersøkelsene var den følelsene flest kjente overfor Trump disgust (avsky).

Den følelsen fleste kjente overfor Biden var begge gangene relief (lettelse).

Ikke overraskende er det i Nordøst-statene i USA at flest (55 prosent) kjenner på positive følelser overfor valg av Joe Biden.

Sørstatene er den delen av USA der flest knytter positive følelser til gjenvalg av president Donald Trump (41 prosent). Men også her får Biden mest positive følelser, med 47 prosent.

Følelser tar lang tid å endre

Forskerne bak disse to målingene, mener de viser at Trump de siste ukene har mislyktes med å hente inn på Bidens ledelse både når det gjelder engasjement og når det gjelder positive følelser blant velgerne.

De peker også på at følelser ofte er noe det tar lang tid å endre på. De endres ikke i løpet av bare noen uker.

– Selv om veldig mye har hendt den siste måneden, så ser vi at amerikanernes følelser og adferd knyttet til utfallet av presidentvalget nesten ikke er blitt forandret, sier Timo Järvinen hos meningsmålingsbyrået NayaDaya i en pressemelding.

– Skal Trump lykkes med å dreie valget i sin favør, må det skje noe som setter i sving sterke følelser.

Samtidig minner Järvinen om at en femdel av de amerikanske velgerne ikke knytter følelser til noen av kandidatene. Så overraskelser er mulig.

Om kort tid vet vi hvem som kan ta plass her de neste fire årene.

Kamala Harris vekker positive følelser

Da NayaDaya, YouGov og Statista for rundt en måned tilbake undersøkte hva slags følelser folk knyttet til valget av Kamala Harris som Demokratenes visepresidentkandidat, viste det seg at hun skaper enda sterkere følelser blant amerikanere enn både Joe Biden, Donald Trump og visepresidenten hans Mike Pence.

Blant mange republikanere er følelsene Harris vekker disgust (avsky) og fear (frykt).

Blant demokrater vekker Harris derimot mer positive følelser enn det Joe Biden har vist seg i stand til. Blant demokratene var de sterkeste følelsene ved valget av Harris pride (stolthet) og admiration (beundring).

Forskerne mener det er interessant at disse følelsene er knyttet til personen Harris. Den dominerende følelsen av relief (lettelse) som Biden er i stand til å skape, er mer knyttet til at han kan erstatte Donald Trump som president.

– Generelt ser USA-borgere ut til å stemme mest for å unngå noe de ikke ønsker seg (Trump eller Biden). Men i tilfellet Harris later det til at flere av støttespillerne hennes virkelig lar seg inspirere av at hun kan bli valgt, sier Järvinen.

Et veldig viktig valg, mener velgerne

Et fjerde amerikansk meningsmålingsbyrå, Pew Research, publiserte i august en meningsmåling som sier noe om hvor engasjerte både demokrater og republikanere er før dette valget.

Aldri tidligere i forbindelse med et presidentvalg har en så stor andel ment at hvem vinneren blir «really matters».

I alt 83 prosent av registrerte velgere i USA mener at det denne gangen virkelig betyr mye hvem som vinner valget. Den tidligere rekorden ble satt ved forrige valg for fire år siden. Da det sto mellom Donald Trump og Hillary Clinton, så mente 74 prosent at valget var veldig viktig.

Ved tidligere presidentvalg har andelen vært klart lavere.

Hatet mot østkyst-eliten

forskning.no spurte for få dager siden fire norske USA-forskere om hvorfor så mange amerikanere støtter en tilsynelatende ekstrem politiker som Donald Trump.

Svarene vi fikk var blant annet at Trump i amerikansk sammenheng ikke er spesielt ekstrem, selv om han både er storkjeftet og ubehøvlet.

– En god del velgere støtter Trump fordi de vet at han virker irriterende på motstanderne deres, eliten på Østkysten og Vestkysten, sa filosof Kevin M. Cahill ved Universitetet i Bergen.

Kilder:

«U.S. Presidential Election: Voter Emotions and Behavior from Sep to Oct, 2020», studierapport fra NayaDaya, YouGov og Statista. Rapporten.

«Study: Kamala Harris is a Wild Card in the Highly Emotional U.S. Presidential Race», pressemelding fra NayaDaya, YouGov og Statista.

Powered by Labrador CMS