Forskere har påvist at griser kan ta opp oksygen i gass- og flytende form fra tarmene inn i blodbanen og overleve på den måten når det ikke er nok oksygenopptak fra lungene.

Pattedyr kan få tilført oksygen gjennom rumpa

Fersk forskning viser at gnagere og griser har evnen til å ta opp oksygen gjennom tarmsystemet. Neste skritt blir å teste det på mennesker.

– Den pågående SARS-CoV-2-pandemien har medført et overveldende klinisk behov for respiratorer og kunstige lunger, noe som resulterer i en kritisk mangel på tilgjengelige enheter, og truer pasienters liv over hele verden, sier forsker Takanori Takebe ved Det medisinske universitetet i Tokyo og den medisinske avdelingen ved Cincinnati Children's Hospital.

Han forklarer bakgrunnen for forskningen på pattedyrs evne til oksygenopptak gjennom tarmsystem og innvoller. Takanabe og teamet hans har nå påvist at gnagere og griser har denne evnen, og at oksygen tilført via anus når fram til hjertet og blodbanen.

Omdiskutert

Opptak av oksygen utenom pusteorganer er noe flere organismer i havet gjør, og det har vært diskutert i hvilken grad pattedyr vil kunne gjøre det samme i et nødstilfelle. I en fersk studie publisert i tidsskriftet Med 14. mai viser forskerne hvordan både oksygengass og flytende oksygen kan tilføres inn via rektum og tas opp gjennom innvollene hos to ulike pattedyr: Mus og rotter og griser. Forsøkene ble gjort under forhold med så lavt oksygeninnhold i luften rundt forsøksdyrene at oksygentilførselen gjennom anus anses for å ha vært årsaken til at de ikke døde av pustestans.

– Kunstig åndedrett spiller en sentral rolle i klinisk behandling av pustestans og pustevansker forårsaket av alvorlige sykdommer som lungebetennelse eller akutt lungesviktsyndrom, sier seniorforsker og forfatter av rapporten, Takebe.

– Selv om bivirkninger og trygghet ved behandlingen må evalueres før den kan tas i bruk hos mennesker, tilbyr vår tilnærming muligens et nytt paradigme som kan hjelpe kritisk syke pasienter med pustevansker.

Vil redde menneskeliv

Takanabe og forskerne designet en tarmrespirator, et system som tilførte oksygengass inn via rektum på mus. Musene som ikke var tilkoblet tarmrespiratoren, døde alle etter 11 minutter i oksygenfattig atmosfære. Med oksygentilførsel i tarmen, kunne 75 prosent av testdyrene leve 50 minutter under forhold med dødelig lave oksygennivåer i luften de pustet inn.

– Nivået av kunstig oksygentilførsel fra systemet vårt, hvis det er tilpasset bruk på mennesker, er sannsynligvis tilstrekkelig til å behandle pasienter med alvorlig åndedrettssvikt, noe som potensielt gir livreddende oksygentilførsel, sier Takanabe.

(©NTB)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS