Forskere har laget en oppskrift som kan halvere tidsbruken på norske bygg- og anleggsprosjekter. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Fire tips til hvordan et byggeprosjekt kan bli ferdig dobbelt så raskt

– Det er ikke noe problem å halvere tiden på de fleste norske bygg- og anleggsprosjekter, sier forsker som mener raskt arbeid må belønnes.

Det kan gå vinter og vår fra de første behovene blir konkretisert, til bygget eller prosjektet er klart.

Et eksempel mange kjenner til er byggingen av E18, som stadig rammes av utsettelser.

– På store prosjekt som for eksempel bygging av vei og jernbane, kan plan- og gjennomføringsfasen i verste fall strekke seg over tiår, og man risikerer med det at behov og mål har gått ut på dato før det overleveres og tas i bruk, sier forsker og prosjektleder Agnar Johansen ved Sintef.

Nylig avsluttet han et forskningsprosjekt der han har sett på metoder for å halvere gjennomføringstiden i bygg- og anleggsprosjekter.

Her har forskerne demonstrert gjennom flere eksempler over hele landet at radikalt kortere gjennomføringstid er mulig.

– Og det trenger verken være dyrt eller slitsomt å få til, men det krever en annen fokus på tid. Det må faktisk bety noe at man leverer raskt, sier Johansen.

Ikke nok vilje til å effektivisere

Forskerne startet med å gjøre målinger av plan og byggetider, se på tall og data, og hvor mye penger som blir brukt i hver fase. Konklusjonen er klar:

– Det er ikke noe problem å halvere tiden på de fleste norske bygg- og anleggsprosjekter. På mange felt greier man å gjøre mye mer enn det og. Vi har eksempler der det er brukt to måneder på planarbeid som normalt tar ett år. Spørsmålet er hvorvidt de involverte virkelig ønsker å jobbe hurtigere, sier Johansen.

Han mener det først og fremst mangler vilje til å gjøre noe med problemet.

– Det er ofte ikke nok insentiver til å effektivisere plan og byggefasen, og det fokuseres for lite på verdiene av å gjøre ting raskere, sier forskeren, som også trekker fram at det å gjøre prosjekter i stand til å omsette mer penger over kortere tidsperioder er et nøkkelpunkt om man ønsker å endre varigheten på prosjektene.

Byggingen av E18, som stadig rammes av utsettelser. (Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix)

Her er de viktigste grepene forskerne løfter fram for å effektivisere bygg- og anleggsprosjekter:

1. Skap belønning og motivasjon for å levere raskt

Å få ting til å gå fortere er ganske komplekst. Forskerne hadde en formening om at alle ønsker å gjøre ting hurtig og effektivt, men det viste seg at dette ikke nødvendigvis var riktig. Det finnes i mange prosjekt rett og slett ikke noen intensiv for å effektivisere og gjøre prosjekter hurtigere.

– Prosjektledere er stort sett betalt per time, de som leier ut riggen vil gjerne at den skal være på byggeplassen lengst mulig, og om du spør en håndverker som jobber på timer vil hans fokus være på å få tilstrekkelig med tid til å gjøre jobben, sier Johansen.

I kontraktene varsles det bøter om man leverer sent, men det er lite premier for å levere fortere.

– Skal det bli endring, må det lønne seg å være hurtig, eller i det minste ha en nytte for bestiller eller eier.

2. Fokuser på tid

– Det handler i stor grad om hvordan man spør, sier forskeren.

– I stedet for å spørre hvor lang tid som trengs, bør man heller spørre: Hvor tidlig kan dere begynne? Og hvor tidlig er det mulig å bli ferdig?

3. Unngå utsettelser og stans

– Kjør prosjektene slik at man unngår stans og stopp, foreslår Johansen.

Det er nemlig krevende å levere på tiden dersom det blir mange utsettelser og jobbing i rykk og napp. Ikke bare taper man tid under utsettelsene, man taper også driv.

– Det er viktig å presisere at det ikke nødvendigvis er prosjektet som er herre over alle forhold som fører til stans og stopp i prosessen, en betydelig del av ansvar for dette ligger hos politikere og byråkrati, og hvordan man velger å bevilge penger til prosjektene som igangsettes, presiserer Johansen.

4. Sørg for å omsette nok penger – på kort tid

– Setter man ikke av nok penger til å planlegge jobben ferdig, ser vi en tendens til at planprosessen strekkes ut i tid. Uten at det nødvendigvis gjøres noe særlig mer planlegging av den grunn, sier Johansen.

Det er også klar sammenheng mellom hvor mye byggeprosjekter omsetter i byggefasene og hvor raske de er. Om en kommune eller en etat gir små årlige budsjett til alt som skal satses på, får mange startet opp mye. Men det er ikke nødvendigvis særlig effektivt, og det vil helt klart påvirke hvor lang tid prosjektenes byggefase vil ta, ifølge forskerne.

– Det tar gjerne like lang tid å bygge én enebolig som fire boligblokker. Forskjellen er hvor stor evne og vilje man har til å omsette penger i de ulike prosjekttypene, sier Johansen.

Noe av tiden som går med i et byggeprosjekt er bestemt av hvor lang tid det tar for å fysisk grave ut tomta eller tiden det tar å få støpen til å størkne, slik at man kan gå i gang med neste arbeidsoperasjon.

– Mye av dette kan påvirkes ved valg av byggemetode, ved å sette flere folk på jobben eller ved å skape bedre flyt i arbeidsprosessene. Det er også stor forskjell på om man graver med tre maskiner i stedet for én. Det går også naturligvis raskere om man har tusen mann på arbeidsplassen i to skift framfor tre hundre i ett skift, sier forskeren.

Fakta om prosjektet:

SpeedUp er et forskningsprosjekt utført av forskere ved Sintef i samarbeid med NTNU, Aalto universitetet i Helsinki, Berkely universitetet i California og Construction Industry Institute i USA, samt ni industripartnere: Reinertsen, Jernbaneverket, Statsbygg, Oslo kommune, Forsvaret, OPAK, FAVEO/WSP, Bundebygg og Statens vegvesen.

Forskerteamet bestående av ti forskere og fire doktorgradstipendiater har produsert over 50 forskningspublikasjoner i det 4,5-årige prosjektet.

Powered by Labrador CMS