Denne artikkelen er produsert og finansiert av Sintef - les mer.

Soner for veiprising kan brukes for å raskt bedre luftkvaliteten i bykjerner ved å belønne miljøvennlige drivstofftyper. Slik kan skjermen i bilen se ut når man kjører inn i en lavutslippssone. (Foto: Remy Eik-Nikolaisen)

Denne teknologien kan gjøre veibommer overflødige

Kan informasjon om avgifter sendt direkte til bilen få oss til å kjøre mer miljøvennlig? Det tror forskere. Nå vil de ha din hjelp.

Kjører du hybridbil i Trondheim eller Oslo, har du nå mulighet til å delta i et forskningsprosjekt med stor betydning for framtidas avgiftssystem for bilister.

Geofencing er en teknologi som, kort fortalt, går ut på å definere en geografisk sone på et digitalt kart. Ved hjelp av sendere og mottakere i kjøretøy kan man sende informasjon om for eksempel trafikkregler og ulykker direkte til biler i området.

Biltrafikk i byene er en stor samfunnsutfordring som går utover effektivitet, sikkerhet og miljø. Nå ønsker Statens vegvesen å se nærmere på mulighetene såkalt geofencing gir for veiprising i lavutslippssoner. Dette er et område hvor forurensende biler må betale et gebyr for å ferdes, ifølge nettsidene til Oslo kommune.

Sintef er med som partner i prosjektet og skal bidra til utvikling av selve teknologien og vurdere hvilken nytte den kan ha for trafikanter og for samfunnet.

De som er med i prosjektet skal nå i gang med å teste hvordan informasjon om lavutslippssoner og tilhørende takster påvirker valgene til føreren i en hybridbil. Informasjonen skal sendes direkte til en skjerm i bilen.

Vil sjåføren bytte til elektrisk drift hvis belønningen er lavere avgifter?

Vil påvirke sjåfører til å velge miljøvennlig

Mange har skaffet seg hybridbil for å kjøre mer miljøvennlig, men erfaring viser at flere av bilene i praksis går mest på bensin, og at elmotoren sjelden blir ladet opp. I dag må hybridbiler betale like mye bompenger som rene fossilbiler.

– Geofencing gjør det mulig å fortelle sjåføren når bilen befinner seg i en lavutslippssone, og oppfordre eller til og med tvinge en hybridbil over på elektrisk drift. En sender i hybridbilen kan fortelle myndighetene hvor langt bilen har kjørt og hvilket drivstoff den bruker. Slik kan vi oppnå både bedre luftkvalitet og en mer rettferdig veiprising, forklarer forsker Petter Arnesen i Sintef.

Veiprising

  • Veiprising betyr at bilavgifter og bompenger erstattes av en kilometerbasert veiavgift.
  • Størrelsen på kilometeravgiften vil variere og være avhengig av hvor og når du kjører. Det vil være billigere å kjøre på landet enn i byen, og dyrere i rushtiden. Hva slags bil du kjører vil også ha noe og si. Lavutslippsbiler vil betale mindre enn andre biler.
  • Bilistene betaler i dag rundt 50 milliarder i bompenger, engangsavgift, drivstoffavgifter og årsavgifter (2018), og kjører rundt 45 milliarder kilometer (2017). (Kilde: NAF)

Fleksible fartsgrenser

Teknologien kan også brukes til å formidle av fartsgrenser digitalt i områder hvor sikkerhet er spesielt viktig, som for eksempel i nærheten av skoler.

– Vi kan se for oss at fartsgrensen rundt en skole er 30 kilometer i timen når det er mange elever rundt skolen, og at den kan økes til 50 km/t utenom denne tiden på døgnet. Dette kan løses med skilting, men å gi beskjed direkte til kjøretøyene ved hjelp av geofencing er mer fleksibelt og rimeligere fordi man slipper fysisk infrastruktur på vegen, sier Arnesen.

Petter Arnesen er forsker i SINTEF. (Foto: Remy Eik-Nikolaisen)

Kjører du hybridbil i Oslo eller Trondheim?

– I denne fasen av prosjektet kartlegger vi mulighetene teknologien gir oss, før vi i neste runde må se på hvordan lovverket påvirker innføringen. Det er for eksempel spørsmål knyttet til personvern som må løses før teknologien kan erstatte fysiske bomstasjoner i vegnettet, sier Arnesen.

Nå er neste skritt å la hybridsjåfører i Oslo og Trondheim teste ut teknologien.

– Vi ønsker å vite hvordan bilførere reagerer på å få informasjon om lavutslippssoner kommunisert på en skjerm som er plassert inne i bilen. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med sjåfører i Oslo eller Trondheim, som kjører en hybridbil av typen Volvo, Toyota eller Mitsubishi, sier Arnesen.

Sjåfører som deltar i forsøket vil få plassert en skjerm i bilen, som forteller når de befinner seg i en lavutslipps- eller fartsgrensesone. En sender i bilen vil blant annet rapportere hvor bilen har kjørt og hva slags drivstoff som er brukt. Disse dataene vil blir godt tatt vare på, og vil kun brukes til forskningsformål i dette prosjektet.

Deltakerne vil få en slags konto med et startbeløp, og hver gang man kjører med fossilt brennstoff i en lavutslippssone, trekkes et beløp fra kontoen. Etter forsøket er ferdig blir det resterende beløpet utbetalt og ingen vil kunne gå i minus.

Forsøkene starter i august.

Kontakt:

Ønsker du å delta, eller vil ha mer informasjon om hvordan forsøket skal gjennomføres? Send en epost til petter.arnesen@sintef.no med en kort beskrivelse av ditt daglige kjøremønster.

Finansiering og partnere

  • Prosjektet GeoSUM er finansiert gjennom Forskningsrådets innovasjonsprogram Transport 2025
  • Prosjekteier: Statens vegvesen SINTEF er prosjektleder og forskningspartner Øvrige partnere: NTNU, Køfri og Volvo.
Powered by Labrador CMS