Åtte av ti barn til legevakta

Hvis du aldri har vært til legevakta, er du enten veldig heldig eller veldig forsiktig. Åtte av ti barn skader seg såpass at de må til lege eller sykehus før de er ti år gamle, har kanadiske forskere funnet ut.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Brent barn skyr ilden - men det er nok av andre ting å fingre borti. Den kanadiske undersøkelsen av over 96 000 barn som behandles i helsevesenet viser at 84 prosent av alle barn under ti år før eller senere må ta turen til legevakta. Og hele 73 prosent skader seg såpass alvorlig minst to ganger før tiårsalderen.

Brannskader i ettårsalderen

Typen skader endrer seg på ulike alderstrinn. Faren for brannskade eller forgiftning er stor for barn opp til treårsalderen, men minker kraftig når barna blir eldre.

- Vi ser at brannskader topper seg ved ettårsalderen, som er alderen der barna begynner å stå oppreist, undersøke og gripe ting, sier barnelege Donald Spady, leder av undersøkelsen og professor ved University of Alberta.

- I denne alderen kan de dra ned ting og få det over seg, for eksempel kokende vann.

Legevaktbesøk og sykehusinnleggelser er mer vanlig i de første leveårene, viser undersøkelsen. Den mest skadeutsatte alderen er ett til to år, deretter blir det færre skader fram til skolealder hvor det øker igjen. For eldre barn er det mer forstuinger, ledd ute av stilling og beinbrudd.

Flere skadde enn i Sverige

I Norge går tendensene i samme retning.

Vi har fulgt utviklingen siden 1985 gjennom ulike skaderegistreringer, og har funnet lignende problemstillinger, sier Inggard Lereim, professor ved Ullevål Universitetssykehus.

- I Norge skades ca. en halv million barn slik at de må til legevakt eller sykehus. Vi har omtrent 30 prosent høyere skadetall enn svenskene - men dette er en forbedring fra tidligere.

Gutter skader seg mest

Gutta bør passe seg, viser den kanadiske undersøkelsen. Det er ti ganger mer sannsynlig at gutter må til behandling enn jenter, og denne trenden fortsetter også etter tiårsalderen.

Vi har funnet ut at etter 11-årsalderen er det en sterk økning av beinbrudd blant gutter, forteller Spady.

Også norske gutter har større skaderisiko. En undersøkelse av forskerne Anders Engeland og Branko Kopjar av totalt 61500 barn i perioden 1990-1997 viste gjennomsnittlig 2,0 skader blant gutter og 1,5 skader blant jenter i løpet av de 15 første leveårene.

- Dette er en global tendens, sier Lereim.

- I skadesammenheng er det generelt 2/3 gutter og 1/3 jenter.

- Må akseptere småskader

Målet bør ikke først og fremst være å utrydde skadene, mener han.

- Vi må ikke bli så restriktive at barn ikke får lov å røre seg. Småskader må vi akseptere at unger kan få, men skader som gir varige men må vi arbeide for å unngå. Det er særlig viktig å få fram hendelsesforløpet og hva barnet skadet seg på, og kartlegge skadesteder i nærmiljøet.

Powered by Labrador CMS