Gratis skolefrukt gir sunnere spisevaner

Barn på skoler med gratis frukt spiser mindre søtsaker og chips enn barn på andre skoler.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en studie av spisevanene til nesten 3000 elever ved 27 barne- og ungdomsskoler i Norge.

– Vi er egentlig overrasket over hvor stor nedgangen er. I gjennomsnitt snakker vi om en nedgang frekvensen av usunn snacking på en tredel fra 2001 til 2008, sier professor Elling Bere ved Universitetet i Agder.

– Hos enkelte barnegrupper er imidlertid endringen på nesten 50 prosent. Det er mye.

– Sett fra et ernæringsmessig synspunkt er dette veldig bra. Vi vet at folks spisevaner legges tidlig i livet. Vi vet også at mat og helse er tett knyttet sammen. Og vi vet at mat og livsstilssykdommer og forventet levealder henger sammen, sier han.

Fra 2001 til 2008

Endringene i barnas spisevaner fremkommer etter at ernæringsprofessoren og hans kolleger ved Universitetet i Agder har sett på nettopp spisevanene til barn og unge på skoler i Norge i perioden 2001 til 2008.

– Vi var vi nysgjerrige på hva som egentlig skjedde med spisevanene til barn og unge etter at ordninger med gratis skolefrukt ble innført forteller Bere.

– Vi så jo fort at barna spiste frukten de fikk. Men spørsmålet var om de spiste denne i tillegg til det de ellers spiste, eller om gratis skolefrukt faktisk førte til at de spiste mindre usunn mat. Og nå har vi altså svaret:

- Nå vet vi at barn på skoler der de har en skolefrukt-ordning, spiser mindre søtsaker og usunn mat enn de gjorde før skolene innførte et slikt tilbud, sier professorene Eling Bere og Nina Cecilie Øverby ved UiA. (Foto: Jan Arve Olsen)

– Selv om skolebarn i dag generelt spiser mindre usunn snacks i dag enn for ti år siden, spiser elever på skoler med gratis skolefrukt merkbart mindre usunn snacks enn på andre skoler, sier han.

Sjette- og sjuendeklassinger

Selve undersøkelsen er utført gjennom forskningsprosjektet Fruits and Vegetables Make the Marks, finansiert av Norges forskningsråd.

Da den startet i 2001, hadde ingen av skolene i undersøkelsen innført organiserte skolefruktordninger. I 2008, da den ble gjentatt, hadde 15 av skolene skolefruktordninger, 5 av dem gratis skolefrukt.

Forskerne fant ut at skolebarna i 2001 i snitt spiste usunn snacks, som brus, sukkertøy og chips, 6,6 ganger i uka. I 2008 var tallene noe annerledes:

Barna på gratis skolefrukt-skolene spiste usunn snacks 3,8 ganger i uka, mens barna på skolene uten frukt- og grønnsaksordninger spiste usunn snacks 4,9 ganger i uka.

I alt deltok 1488 sjette- og syvendeklassinger i 2001 og 1339 i 2008.

Foreldrenes utdanningsnivå

Da forskerne analyserte dataene, så de at barn fra familier der foreldrene hadde et generelt sett lavt utdanningsnivå, var de som spiste mest usunn snacks. I 2001 spiste denne gruppen usunn snacks 7,3 ganger i uka.

Men de så også at det var i denne gruppen nedgangen var størst etter at skolene innførte fri skolefrukt: I 2008 hadde tallet falt til 4,0 på skoler der frukten var helt gratis og 4,9 på skoler der et fruktabonnement var tilgjengelig.

– Helt nøyaktig hvorfor en ser størst nedgang i skoler med gratis skolefrukt vet vi ikke, men en kan tenke seg at når frukt er tilgjengelig for elevene så tilfredsstilles i større grad energibehovet, samt at frukt inneholder mye fiber og vann som er mettende, slik at sulten etter snacks reduseres.

– Den generelle nedgangen vi ser i usunn snacks, også i skolene som ikke får gratis skolefrukt, skyldes nok det store fokuset som har vært i samfunnet på helseeffektene av for høyt sukkerinntak.

– Uansett, så ser vi at det vært en nedgang i spisingen av usunn snacks i Norge i perioden vi har sett på, en nedgang som har vært størst ved de skolene som har innført en eller annen form for gratis skolefruktordning, sier Bere.

Referanse:

Øverby, Klepp & Bere: Introduction of a school fruit program is associated with reduced frequency of consumption of unhealthy snacks, American Journal of Clinical Nutrition 2012 Nov;96(5):1100-3, doi: 10.3945/ajcn.111.033399.

Powered by Labrador CMS