Magebakterie kan beskytte mot astma

En bakterie som forårsaker magesår og kreft kan beskytte barn mot astma. Men bruk av antibiotika har nesten utryddet bakterien. Dette i følge en studie gjort ved NYU Medical Center.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Mellom ti og tjue prosent av norske barn har astma. Det har vært jevn økning i forekomsten av astma de siste 40 årene. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)"

Bakterien helicobakter pylori holder til i menneskemager og er den eneste bakterien som kan overleve i et så surt miljø. Den infiserer slimhinnen i magesekken og kan føre til mange former for mavesår og gastritt.

En studie på mer enn 7000 pasienter viser at barn mellom 3 og 13 år har nesten 60 prosent mindre sjanse for å få astma, hvis de er bærere av bakterien. Resultatene fra studien ble publisert i The Journal of Infectious Diseases i juli.

Bærere av bakterien hadde også 40 prosent mindre sjanse for å ha høysnue og andre allergier, eksemer og utslett.

Astma – et samfunnsproblem

I følge en studie basert på utregninger gjort av Sosial- og helsedepartementet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, koster astmaplager det norske samfunnet over ti milliarder kroner.

Astmainfo.no skriver at forekomsten av astma i Europa er minst tredoblet siden 1970.

Mens astma har blitt mer og mer utbredt de siste femti årene, har helicobakter pylori sakte men sikkert forsvunnet fra menneskemager i den vestlige verden.

Bruk av antibiotika og renere vann har gjort at bare 5,4 prosent av barn født på nittitallet var bærere av bakterien. Frem til forrige århundre hadde nesten alle mennesker denne bakterien boende i magen.

"Magebakterien helicobakter pylori er i ferd med å utryddes. Forskerne fra NYU mener overbruk av antibiotika har skylden. (Foto: NYU Langone Medical Center)"

Professor Blaser, som ledet studien ved New York University, skriver at det er sannsynlig at økningen i astma kan komme av mangelen på magebakterien.

- Helicobakter pylori gjør at innsiden av magen er dekket av immunceller som kontrollerer hvordan kroppen responderer på forskjellige invasjoner, sier Blaser i en pressemelding fra NYU.

- Uten disse immuncellene kan barn bli mer sårbare for astma og allergier, sier han.

- Helicobakter forsterker immunforsvaret

- Vår hypotese er at hvis du har helicobakter, så har du også flere regulerende immunceller som setter en høyere terskel for forskjellige infeksjoner, forklarer Blaser.

- For eksempel, hvis et barn som ikke har helicobakter kommer i kontakt med to eller tre kakerlakker, kan han eller hun være svært følsom for en infeksjon.

- Men hvis barnet er bærer av denne bakterien, som styrer immunforsvaret, kan barnet komme i kontakt med masse kakerlakker og ikke få noen reaksjoner fordi immunforsvaret er mer tolerant, sier han.

Antibiotika dreper bakterien

Med andre ord, helicobakter i magen kan være med på å bestemme hvordan et barns immunforsvar utvikler seg.

Hvis barn ikke blir utsatt for magebakterier tidlig, kan det hende immunforsvaret ikke lærer å regulere respons mot allergener. Barnet kan derfor ha større sjanse for å få betennelsesproblemer som utløser astma.

"Overbruk av antibiotika er svært utbredt over hele verden. Dette kan føre til at flere bakterier blir resistense. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no"

- Det blir bare flere og flere beviser for at tidlig bruk av antibiotika øker risikoen for astma. Samtidig bruker foreldre og leger antibiotika som om det var vann, sier Blaser.

Også her i Norge brukes det for mye antibiotika. I en studie av antibiotikabruk i 15 Europeiske land kom Norge og Sverige best ut med bare 1,3 definerte døgndoser per 1000 innbyggere. I Finland og Frankrike var tallet 3,9.

Likevel har bruken av antibiotika her i landet økt med 30 prosent de siste 20-30 årene.

- Forandring i menneskets mikroøkologi

Blaser sier at helicobakter pylori er i ferd med å dø ut, og det svært raskt.

I den fjerde National Health and Nutrition Survey (NHANES IV) i USA i 1999-2000 var under 6 prosent av barna bærere av bakterien. For to generasjonen siden var tallet rundt 70 prosent.

- Dette er en kjempeforandring i menneskets mikroøkologi. Bortfallet av en organisme som alltid har vært i menneskemagen, og som er så dominant, er nødt til å ha konsekvenser, sier Blaser.

- Konsekvensene kan være både gode og dårlige. Mindre sjanse for magekreft og mavesår sent i livet - men mer astma hos barn.

Kilder:

R.H. Vander Stichele et al., Hospital consumption of antibiotics in 15 European countries: results of the ESAC Retrospective Data Collection (1997-2002)

Yu Chen & Martin J. Blaser, Helicobacter pylori Colonization Is Inversely Associated with Childhood Asthma, Journal of Infectious Diseases, vol. 198, 2008

Martin J. Blaser et al., Does Helicobacter pylori protect against asthma and allergy?, gut.bmj.com, Mai 2008

Powered by Labrador CMS