Hodelus gir immunitet mot kroppslus

Når folk lener hodene sammen, er det nærmest en invitasjon til spredning av hodelus. Noen forskere mener dette gir evolusjonær mening.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er bilder som dette som har inspirert Lajos Rózsa til å spørre: Hvorfor infiserer vi dem vi elsker med hodelus? (Foto: Colourbox)

Fakta

Sykdomsfremkallende bakterier kan ikke overføres i spytt fra lus. De kan dermed ikke overføre sykdommer ved å suge blod. Bakteriene overføres via lusas avføring, hvis den havner i skrammer eller sår i huden.

Hvorfor smitte den man elsker? Når mennesker lener hodene mot hverandre, hjelper vi hodelus med å spre seg. Så hvorfor gjør vi det?

To forskere mener atferden er nedarvet fra en tid hvor mennesker og hodelus levde sammen, til begges fordel.

– Det er vanlig å uttrykke vennskap eller kjærlighet ved å lene hodene sammen, forteller en av forskerne bak hypotesen, Lajos Rózsa fra Ecology Research Group, Budapest.

Rózsa har sammen med en kollega fremsatt en evolusjonær hypotese som forklarer denne atferden. De mener handlingen er nedarvet fordi den fører til at mennesker får hodelus så tidlig som mulig.

Ubevisst vaksine gir fordel

Poenget er at mennesker som er infisert med hodelus, får en immunrespons mot alle slags lus.

Immunresponsen mot den harmløse hodelusen fungerer ifølge forskeren som et forsvar mot den farlige kroppslusen, som kan bære på dødelige sykdommer som tyfus og pest.

– Det å berøre hverandres hoder fungerer sannsynligvis som en ubevisst vaksinasjon mot kroppslus, noe som reduserer trusselen fra de sykdomsfremkallende bakteriene de kan overføre, forklarer Rózsa.

Spytt framkaller immunreaksjon

Når insekter suger blod fra mennesker, sprøyter de inn et protein som hindrer at blodet størkner. Dette proteinet framkaller en respons fra immunforsvaret vårt, forklarer Rózsa.

– Det er derfor du får et merke eller blir rød når du er blitt bitt av et insekt. Immunforsvaret registrerer et fremmed element og produserer antistoffer, forteller han.

Har du antistoffer mot lus, betyr det at de suger mindre blod, produserer færre egg og har en høyere dødelighet, mener forskeren.

Dårlige vilkår for kroppslus

Antistoffene forblir i kroppen din, og du blir immun mot hodelus. Dette gir kroppslusa dårligere vilkår, noe som har vært en evolusjonær fordel, mener Rózsa.

– Kroppslus, eller rettere sagt de sykdommene den sprer, har lagt et press på forfedrene våre gjennom en lang tidsperiode.

Mennesker som har fått hodelus tidlig, har dermed hatt en fordel mot de sykdommene som kroppslus sprer. Det forklarer også at hodelus i dag er klart mest utbredt blant barn. Det gjelder å få en tidlig immunisering, forklarer Rózsa.

Hodelus er OK i den tredje verden

Selv om du antagelig ikke har lyst til å ha en slik i håret, kan det faktisk ha vært en fordel, mener Lajos Rózsa. (Foto: Gilles San Martin via Creative Commons)

I Vesten er trusselen fra kroppslus stort sett utryddet, men i den tredje verden utgjør den fremdeles en <a href=”mailto:fare.
img:3:center:size­full@

En undersøkelse fra Afrika sør for Sahara viste at folk ikke så hodelus så noe problem, forteller Rózsa. Dette stemmer overens med hypotesen hans.

Ikke samme atferd hos aper

Darwin påviste at aper og mennesker har samme følelsesmessige uttrykk. Aper har imidlertid bare har én type lus, og dermed ingen fordel av å smitte hverandre, forteller Rózsa.

– Og hoder sammen-atferden er ganske riktig fraværende i sjimpanser og bonoboaper, sier Rózsa.

Lajos Rózsas hypotese er publisert i tidskriften Parasitology.

Vitenskapelige kilder

Why infest the loved ones – inherent human behaviour indicates former mutualism with head lice: Parasitology

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS