Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Forskning viser at nordmenn tar et godt valg ved å bruke børster til oppvasken. Senioringeniør Charlotte Kummen har deltatt i analysene av oppvaskbørster og kjøkkensvamper.
Forskning viser at nordmenn tar et godt valg ved å bruke børster til oppvasken. Senioringeniør Charlotte Kummen har deltatt i analysene av oppvaskbørster og kjøkkensvamper.

Hva er mest hygienisk av oppvaskbørste og kjøkkensvamp?

Nordmenn bruker som oftest oppvaskbørster. For hygienen er det mye bedre enn kjøkkensvamper.

Svampene som brukes i mange andre europeiske land kan samle opp og i noen tilfeller gi vekst av sykdomsfremkallende bakterier.

– Våre studier viser at bakterier vokser og overlever i lengre perioder i kjøkkensvamper enn i oppvaskbørster. Det skyldes trolig at børstene tørker raskt, mens svampene forblir fuktige ganske lenge, og fuktig miljø gir langt bedre grobunn for bakterier, forteller Nofima-forsker Trond Møretrø.

Han har ledet studiene som er gjennomført i EU-prosjekt SafeConsume.

Trond og hans kolleger analyserte flere typer oppvaskbørster og kjøkkensvamper i laboratorier. Målet var å kartlegge hvordan de tørker og hvilke utslag dette har for vekst og overlevelse for de sykdomsfremkallende bakteriene Salmonella og Campylobacter.

Svamper tørker ikke like fort som børster. Bakterier trives og vokser i det fuktige miljøet i svampene.
Svamper tørker ikke like fort som børster. Bakterier trives og vokser i det fuktige miljøet i svampene.

Flere bakterier i kjøkkensvampene

Forskerne tilsatte Salmonella og Campylobacter til ulike typer nye svamper og børster, og Salmonella til svamper og børster de samlet inn fra forbrukere.

De fant at fuktige svamper gir gode forhold for vekst og overlevelse av bakterier. Salmonella overlevde i mer enn én uke i to av tre nye svampetyper.

Nofima-forsker Trond Møretrø har vært ansvarlig for bakterieanalysene av oppvaskbørster og kjøkkensvamper.
Nofima-forsker Trond Møretrø har vært ansvarlig for bakterieanalysene av oppvaskbørster og kjøkkensvamper.

I børstene, som tørker mye raskere enn svampene, døde både Salmonella og Campylobacter ganske raskt. Etter henholdsvis tre og én dager var nivåene så lave at de ikke lenger var målbare.

Kjøkkensvampene og oppvaskbørstene som var samlet inn fra forbrukere ga samme resultat. Salmonella døde i brukte oppvaskbørster, men overlevde i kjøkkensvampene.

– Vi undersøkte også effektene av å bløtlegge svamper og børster i klorin, vaske dem i oppvaskmaskin og koke dem. Alle disse metodene er effektive mot bakterier, inklusiv Salmonella, sier Trond Møretrø.

Store forskjeller mellom ulike land

I en nettbasert undersøkelse ble forbrukere i ti europeiske land bedt om å svare på hvorvidt de bruker oppvaskbørster eller kjøkkensvamper når de vasker opp.

Oppvaskbørster er mest vanlig i Norge og Danmark.

I Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, Hellas, Ungarn og Romania dominerer kjøkkensvampene.

Mange europeere sverger til svamp når de vasker opp. Her blir en del av svampene testet for bakterieinnhold.
Mange europeere sverger til svamp når de vasker opp. Her blir en del av svampene testet for bakterieinnhold.

Forbrukerne ble også spurt om hvorfor og når de bytter ut kjøkkensvampen. De fleste svarte at de bytter ut svampen med jevne mellomrom, men drøyt 70 prosent bytter sjeldnere enn hver tredje dag.

– Våre funn viser at det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på at kjøkkensvamper ikke er særlig hygieniske, og i stedet oppmuntre til bruk av oppvaskbørster. Informasjonsbehovet er kanskje større i land der svampbruken dominerer enn i Norge der oppvaskbørsten allerede brukes i stor grad, sier Trond Møretrø.

Referanser:

Trond Møretrø mfl.: Dishwashing sponges and brushes: Consumer practices and bacterial growth and survival. International Journal of Food Microbiology, 2021. Doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108928

Trond Møretrø mfl.: Bacterial levels and diversity in kitchen sponges and dishwashing brushes used by consumers. Journal of Applied Microbiology, 2022. Doi.org/10.1111/jam.15621

Powered by Labrador CMS