At man ikke har funnet andre universer, betyr jo ikke at de ikke eksisterer.
At man ikke har funnet andre universer, betyr jo ikke at de ikke eksisterer.

Finnes det flere universer enn vårt?

SPØR EN FORSKER: Det er ikke mulig for astronomer å slå fast om det faktisk finnes flere universer. Men det er en mulighet vi ikke kan utelukke, sier astrofysiker.

Ifølge den såkalte bran-teorien finnes det uendelig mange parallellunivers. De oppfører seg helt forskjellig fordi de er skapt under ulike betingelser.

Men en ting er teori – noe annet er å sannsynliggjøre at det faktisk forholder seg slik i virkeligheten. Og med det utstyret som astronomene har til rådighet i dag, kan de ikke teste om det er hold i teorien eller ikke.

Kan ikke utelukke flere universer

Anja C. Andersen er astrofysiker og forsker ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Når man – som Andersen – jobber med universet, handler det om svimlende tidshorisonter og avstander. Så vi spør henne: Er det flere universer enn dette?

– Det er en mulighet som vi ikke kan utelukke. Slik er det med vitenskap: Vi har ikke klare beviser på at det finnes andre universer, men vi har heller ikke klare beviser på at det ikke gjør det. Så når vi undersøker universet, har vi det hele tiden i bakhodet at vi også må huske å se etter det – og være åpne for det.

Ifølge Andersen har forskerne altså ikke funnet andre universer. Men det betyr jo ikke at de ikke eksisterer.

Utstyret for å teste finnes ikke

Vi spurte faktisk Andersen om det samme i 2008.

– Egentlig er det ikke noe i veien for at det kunne være parallelle universer og faktisk jobber flere astrofysikere for tiden med teorier som beskriver multiverser. Men selv om det skulle forholde seg slik, ville vi ikke ha en sjanse for å se dem her fra jorden, sa Andersen den gangen.

Én av de teoriene Andersen henviser til, er den såkalte bran-teorien. Den går ut på at det finnes uendelig mange parallelle universer som oppfører seg helt forskjellig, for de er ikke skapt under de samme betingelsene.

Men med det utstyret astronomene har til rådighet i dag, kan de dessverre ikke teste om det er hold i denne teorien eller ikke.

Tyngdekraften vil kunne påvirke

Men er det ingen måte å teste den? Tjo.

Vi kan se på tyngdekraften, men den vet vi fortsatt ikke så mye om. Det vi imidlertid vet, er at tyngdekraften i universet vårt har en stor rekkevidde, og den vil antagelig kunne påvirke objekter som befinner seg i andre universer – og motsatt.

Og hvis man kunne se en slik påvirkning, vil det kunne indikere at det finnes andre universer enn vårt eget. Men for tiden er vi ikke i stand til å undersøke det.

Det betyr altså at astronomene ikke kan svare på spørsmålet akkurat nå.

Men – det kan de kanskje i framtiden hvis de får bedre utstyr.

Kun spekulasjoner per i dag

Anja C. Andersen sier at tanken om parallelle universer blir litt som å spekulere over om det finnes andre levende vesener og hvordan de i så fall ser ut. Og om det er planter på andre planeter – og om de også er grønne.

Og hvis forskerne i framtiden finner flere universer, vil det være helt «mind blowing», sier hun.

– Det gir et grunnlag for filosofiske, teologiske og vitenskapelige diskusjoner.

Alle vitenskaper vil da få det travelt med å gjenoppbygge seg selv – det er klart, mener Andersen.

Bran-teorien

Det finnes mange ulike forklaringer på hvordan man kan forestille seg andre universer enn vårt eget.

Noen av disse forklaringene går under navnet bran-teorier.

Den grunnleggende ideen er at vårt tredimensjonale (3D) univers ligger inne i et «rom» med flere dimensjoner, det såkalte hyperrommet.

Ordet «bran» kommer fra membran – en todimensjonal (2D) hinne. Du kan for eksempel tenke på trommehinnen din som en 2D-bran i et 3D-rom.

Vårt univers skulle da være en 3D-bran i et 4D (eller høyere) rom.

Rundt omkring i hyperrommet kan det ligge andre braner, eller universer. Man kan ikke så enkelt bevege seg rundt mellom branene, men kanskje kan tyngdekraften fra én bran påvirke et annet.

Man kunne også tenke at to braner støtte sammen og satte i gang et big bang.

De fleste av teoriene har vi imidlertid ikke mulighet for å teste, så mange mener at det ikke er verdt å bruke tid på.


Kilde: Peter Laursen

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS