Folk med astma, kan ha vært ekstra nøye med smittevern. Men andre ting kan også bidra til å forklare resultatene i en ny studie.

Astma ga ikke høyere covid-19-risiko

En stor forskningsoppsummering tyder ikke på noen økt risiko for å bli syk eller dø av covid-19 selv om man har astma. Men resultatene kan ha flere forklaringer, mener forskere.

Mer enn 580 000 mennesker fra ulike land er inkludert i de 57 studiene som forskere i Australia nå har gått gjennom.

Nesten 350 000 av personene hadde vært smittet med covid-19, og andelen som hadde astma var omtrent like stor som i en befolkning generelt.

Personer med astma så ut til å ha en litt lavere risiko for å få covid-19 enn andre, og færre av dem ble lagt inn på sykehus med korona, enn folk uten astma, ifølge studien som er publisert i Journal of Asthma.

Totalt var det ingen tydelig forskjell på risikoen for å dø av covid-19 for folk med astma enn for de uten, ifølge en pressemelding om studien.

Men dersom folk med astma først fikk sykdommen, kunne risikoen være litt høyere for at de ble alvorlig syke.

Flere mulige forklaringer

Forskerne vet ikke sikkert hvorfor personer med astma kommer såpass godt ut i disse oppsummeringen av risikoen for å få, og blir alvorlig syk av covid-19.

Men de har noen mulige forklaringer.

Én er at noen typer astma-inhalatorer kanskje kan begrense virusets mulighet til å feste seg til lungene.

Mottakere i lungene som viruset binder seg til, er mindre aktive hos folk med en bestemt form for astma, forklarer en av forskerne, Christine Jenkins i pressemeldingen.

– Og noen studier tyder på at å inhalere kortikosteroider, som er vanlig å behandle astma med, kan redusere aktiviteten til reseptorene enda mer, sier Jenkins ved George Institute for Global Health.

Men det kan også hende at folk med astma ble engstelige for risikoen i starten, på grunn av risiko-usikkerheten. Derfor ble de kanskje ekstra nøye med å unngå smitte, tenker forskerne seg.

Ulik risiko i ulike land?

Funnene til forskerne stemmer i hovedsak med en annen forskningsgjennomgang som ble publisert i Nature Reviews nylig, ifølge Karin C. Lødrup Carlsen.

Hun er overlege og professor ved institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo. Carlsen forsker på astma, allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge.

Gjennomgangen i Nature Reviews tydet på noen forskjeller i risiko, for eksempel mellom ulike land, ifølge Carlsen.

– I noen land ser det ut til at risiko for alvorlig forløp, men ikke død, av covid-19 er litt høyere hos pasienter med astma, mens det i andre land er det en lett redusert risiko for covid-19.

Når det gjelder covid-19-risiko for barn med astma, har vi fortsatt begrenset kunnskap, skriver Carlsen i en e-post til forskning.no.

– Men det er lite som tyder på at barn med astma har høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom enn barn uten astma.

Ble oppfordret til å være påpasselige

Det er trolig flere årsaker til at det fortsatt er uklart om astma øker risiko for covid-19 sykdom eller ikke, mener Carlsen.

Men i likhet med forskerne bak studien i Journal of Asthma, tenker hun seg at astmapasienter kan ha vært litt mindre utsatt for smitte, og derfor ikke blitt syke.

– Pasienter med astma ble raskt oppfordret til særskilt påpasselighet med å beskytte seg mot smitte og til å optimalisere behandling, ofte med inhalasjonssteroider, sier hun.

Men det er uklart om bruk av inhalasjonssteroider påvirker hvor godt viruset overlever i kroppen, understreker hun.

Kan astma hindre viruset?

Det kan være sånn at egenskaper ved selve astmabetennelsen kan gjøre noe med kroppens håndtering av virus, kanskje i kombinasjon med bruk av kortikosteroider som behandling, ifølge Carlsen.

Blant barn og unge er det typisk at astma skyldes en bestemt type betennelse i luftveiene. De har gjerne allergi samtidig, forteller hun.

Betennelsen kalles en Th-2-betennelse.

– Det er mulig at et signalstoff knyttet til denne betennelsen bidrar til å redusere virusets evne til å binde seg til celleoverflaten i luftveisslimhinnen. Slik vil viruset i mindre grad føre til sykdom, skriver hun i e-posten.

Også andre mekanismer i slik astma som hindre viruset.

Men astma som ikke skyldes denne typen betennelse, kan antakelig ikke hindre viruset på samme måte, ifølge Carlsen.

Og voksne har oftere slik astma.

– Hos eldre pasienter kan denne typen astma overlappe noe med KOLS. Pasienter med KOLS har økt risiko for alvorlig covid-19 sykdom.

Alder spilte stor rolle

Uavhengig av de nye funnene, henviser Carlsen uansett til informasjon for risikogrupper fra Folkehelseinstituttet og sykehusene.

I tråd med annen forskning, økte covid-19-risikoen med alderen også i den nye forskningsoppsummeringen i Journal of Asthma.

– Dette forventet vi, og det er i tråd med andre covid-19-studier, som viser at alder er en av de viktigste faktorene for sårbarhet overfor covid-19 og for prognosene hvis man blir syk, sier forskerne i pressemeldingen.

Referanser:

A. P. Sunjaya mfl: Asthma and risk of infection, hospitalisation, ICU admission and mortality from COVID-19: Systematic review and meta-analysis. Journal of Asthma, 8. februar 2021.

Powered by Labrador CMS