I år har Artsdatabanken har laget påskenøtter for både voksne og barn. (Fotokollasj: 1. Snorre Henriksen, 2. Roger Brendhagen, 3. John Linell, 4. Olav Strand, NINA)
I år har Artsdatabanken har laget påskenøtter for både voksne og barn. (Fotokollasj: 1. Snorre Henriksen, 2. Roger Brendhagen, 3. John Linell, 4. Olav Strand, NINA)

Test kunnskapene dine med Artsdatabankens påskenøtter

I påsken kan du prøve deg på Artsdatabankens eminente premienøtt, der du skal komme frem til riktig løsningsord. 

Her er første spørsmål: 

Arten vi skal frem til stammer i utgangspunktet fra havområdene rundt Japan. For kommersielle formål ble den importert til flere land i Europa, deriblant Norge. I dag, mange år etter, er arten en kjent fremmed art - vurdert til å utgjøre svært høy økologisk risiko (SE). Arten har de siste årene spredd seg flere steder langs kysten av Sør-Norge, hvor den kan danne tette bestander og være et problem - blant annet for badende.

Artsdatabanken har også en egne påskenøtter for de minste. 

Du finner resten av påskenøttene på Artsdatabanken sine nettsider

Powered by Labrador CMS